Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерне суспільство та його фінансову діяльність

Сторінка 9

Форми реорганізації АТ.

Злиття

Приєднання

Поділ

Виділення

Перетворення

Скругленный прямоугольник: В договоре между участни-ками реорганизации опреде-ляютсяСкругленный прямоугольник: Порядок и условия реоргани-зации
порядок конвертации акции
Скругленный прямоугольник: определение

Виникнення нового АТ через передачу йому всіх правий і обов'язків двох чи більше АТ із припиненням

Останніх  

Припинення однієї чи кількох суспільств, із передачею всіх їх правий і обов'язків іншому АТ  

Припинення АТ з предачей усіх її правий і обов'язків знову створюваним АТ

Створення однієї чи кількох АТ з предачей їм частини правий і обов'язків реорганизуемого АТ без його припинення

АТ вправі змінитися в

МО з обмеженою відповідальністю чи виробничий кооператив

Скругленный прямоугольник: Совет директоров выносит на общее собрание акционеров вопросы


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11