Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерне суспільство та його фінансову діяльність

Сторінка 3

Зменшення статутного капіталу АТ можна виготовити лише з допомогою викупу власних акцій, а й шляхом винятку акціонерів і повернення їм внесків, і навіть скорочення суми підписки до фактично оплаченої вартості акцій. Зменшується статутний капітал та під час передачі акцій дочірнім товариствам, і навіть при напрямі частини акцій у резервний фонд.

Зменшення статутного капіталу АТ можна виготовити тільки після повідомлення всіх кредиторів суспільства. Письмове повідомлення кредиторів виробляється у термін пізніше 30 днів із моменту складення рішення загальними зборами. Кредитори заслуговують зажадати дострокового припинення чи виконання зобов'язань, і навіть відшкодування збитків від зменшення статутного капіталу.

Прибуток акціонерного товариства

Прибуток АТ утворюється як і, як у підприємствах за інші форми власності, як різниці між виручкою від продукції (робіт, послуг), з відрахуванням відповідних податків, та реальними витратами виробництва цієї категорії продукції (робіт, послуг).

Якщо витрати перевищують суму виручки, суспільство має збитки. Порядок використання прибутку, яка підлягає розподілу між акціонерами,

визначається статутом суспільства. Після сплати прибуток та інших обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, яка надходить повне розпорядження АТ.

Розподіл чистого прибутку показники фінансового становища АТ. Рада директорів вирішує розподілу чистий прибуток. Частина цієї прибутку можна направляти на виробниче і соціальний людський розвиток. Визначається частка прибутку на виплату відсотків з облігаціях. Виробляються відрахування на резервний і спеціальні фонди. Розраховуються можливі виплати службовцям АТ у вигляді грошових винагород чи акцій протесту

-7-

відповідно до певним відсотком, передбачених статутом. Оставшаяся чистий прибуток іде на виплату дивідендів акціонерам.

Рада директорів, з фінансового становища суспільства, конкурентоспроможності його продукції і на розвитку, приймають рішення про конкретне співвідношенні розмірів чистий прибуток, распределяемой за зазначеними напрямам. Ймовірно, що у окремі періоди прибуток нічого очікувати спрямовуватися на виплату дивідендів акціонерам, а більшому розмірі піде на виробниче і соціальний розвиток колективу й інші мети.

Акції суспільства, котрі перебувають з його балансі, не беруться до розподілі прибутку між акціонерами.

Однією з показників, характеризуючих фінансове становище АТ, що б своєю чергою процес розподілу прибутків, є частка прибутку, розрахована однією акцію.

Величина чистий прибуток, яка припадає однією акцію, дозволяє реально оцінити ефективність діяльності АТ, його фінансове становище. Вона вираховується за формулою:

Ап=Чп/Н,

де Ап – прибуток, розрахована однією акцію;

Чп – чистий прибуток суспільства;

М – число випущених акцій.

Зростання цього показника свідчить про успішну діяльність АТ, що гарантує високі дивіденди і підвищення фактичну вартість акції. Його зниження свідчить про негаразди використанні акціонерного капіталу і влечёт необхідність докладного аналізу діяльності АТ.

Резервний та інші фонди акціонерного товариства

У процесі розподілу чистий прибуток АТ створюється резервний фонд, величина якого має складати щонайменше 15% статутного капіталу. Порядок формування та використання резервного фонду визначається статутом АТ. Конкретні розміри щорічних відрахувань від прибули до вказаного фонд передбачається статутом, але з менш 5% чистий прибуток суспільства.

Формування й поповнення резервного фонду відбувається шляхом щорічних відрахувань до цим фондом розміру, передбаченого статутом суспільства. Резервний фонд призначений покриття непередбачених комерційних збитків АТ. З нього виробляється погашення облігацій і викуп

акцій суспільства за відсутності інших засобів. Використання резервного фонду з іншою метою забороняється.

За рахунок чистий прибуток може бути освіченим спеціальний фонд акціонування працівників товариства. Але це має бути передбачено статутом АТ. Кошти даного фонду призначені лише заради викупу акцій суспільства, які й акціонерами, й подальшого розміщення їх у своїх працівників.

Можливість створення фондів акціонування передбачена у законі про АТ, згідно з досвідом формування таких фондів у відкритих АТ, освічених внаслідок приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств.

-8-

3. Управління акціонерним суспільством

Право акціонера щодо участі під управлінням АТ реалізується:

у праві брати участь у Загальному зборах акціонерів – вищому органі управління АТ, визначальним основні напрями діяльності;

соціальній та праві обирати й бути обраними до органів управління суспільства.

У цьому одна звичайна акція надає власникові вони одностайно під управлінням справами суспільства, який акціонер може використати в зборах акціонерів.

Цілі придбання акцій в різних груп осіб не збігаються.

Отже, різні категорії акціонерів мають різні інтереси. Перевага тієї чи іншої інтересу серед акціонерів суспільства, який визначається зрештою тим, який групі акціонерів належить більший пакет акцій, то і визначає політику, проведену АТ.

Контрольний пакет акцій – на цю кількість звичайних акцій у власності акціонера, що забезпечує можливість практично одноосібного прийняття чи блокування рішень із питань діяльності суспільства до загальних зборах акціонерів.

Теоретично величина контрольного пакети акцій відповідає [50%+1] звичайних акцій.

загальні збори акціонерів.

загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ. Воно проводиться обов'язково раз на рік (річне) через 2-6 місяців по закінченні фінансового року. Інші зібрання є позачерговими. Рада директорів визначає:


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11