Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерне суспільство та його фінансову діяльність

Сторінка 11

Проблема співвідношення два види підприємств: “товариство з обмеженою відповідальністю” і “товариство закритого типу” несподівано виявляється заплутаною. Невдала формулювання статті 11 Закону РФ “Про підприємства й підприємницької діяльності” породило широко поширене оману що це і той ж вид підприємства. Зрозуміло, потрібно чітко уявляти, що зазначеними видами підприємств загального характеру і що – істотно різного.

І ТОВ й АТЗТ – підприємства засновані на об'єднанні капіталів. Для обох обов'язково наявність статутного капіталу, роздільного на паї й акції; Відносини між учасниками [акціонерами] із управління підприємством, розподілом його доходів населення і майна в обох випадках будуються залежно від внесённого ними капіталу.

Об'єднує ТОВ й АТЗТ і те, що вони засновані на принципі обмеження майнової відповідальності. За своїми зобов'язанням відповідає акціонерна компанія чи ТОВ, як суб'єкт права, а акціонери несуть лише ризик втрати їхніх акцій [паёв].

ТОВ й АТЗТ ріднить ще одне суттєвий ознака – закритий характер.

По-перше, це підприємства з фіксованою складом учасників [акціонерів], тобто. акції [паї] розподіляються у яких при емісії серед заздалегідь відомого обмеженої кількості інвесторів. По-друге, акціонери [учасники] підприємств можуть переуступати свої акції [паї] тільки за згодою інших акціонерів [учасників].

У межах підприємств є досить жорстка система колективного контролю за:

а) персональним станом акціонерів [учасників];

б) числом що належать кожному їх акцій [паёв].

Цими обставинами аналізовані підприємства від АТВТ.

У АТ акція непросто свідчить про внесённом в капітал компанії внесок, а означає ще й відсутність права вимагати повернення цього вкладу. У власників акцій, які хочуть відмовитися від даним АТ, є лише одне вихід – переуступка акцій іншим власникам. Ця обставина принципово відрізняє акціонерну компанію від ТОВ.

Пай в ТОВ, на відміну акції, має здатність повернення, тобто. можуть затребувати учасником у разі виходу з підприємства. У ТОВ передбачається процедура виділення частки учасника з вартості майна підприємства.

Акції можуть переходити особисто від до рук, але реально функціонуючий капітал суспільства залишається вкупі. Історично АТ виникло поруч із ТОВ як більше стійка форма підприємства з необмеженої життєздатністю.

-28-

Список літератури.

1. Довідник фінансиста підприємства. – 2-ге вид., доп. і перераб. -

М.: ИНФА-М, 1999.

2. Фінанси: Учбов. Посібник/Під ред. А.М. Ковалёвой. – 3-тє вид., доп. і перераб. – М.: Фінанси і статистика, 1998.

3. Книжка акціонера. – М.: Фінанси і статистика, 1995.

4. Семенкова Є.В. “Операції із цінними паперами: російська практика: Підручник”. – М.: Вид-во «Перспектива»: Видавничий будинок «ИНФА-М», 1997.

5. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств (Акціонерне право). Навчальне пособие./Под ред. Е.П. Губина. – М.: Видавництво «Зерцало», 1998.

6. Андрюшенко В.І. “Книжка акціонера для читання та прийняття рішень.” - М.: Фин. і стат-ка, 1994.

[1] Кумулятивні привілейовані акції – це акції, якими невыплаченный або повністю виплачений дивіденд, передбачений у статуті, накопичується й сплачується згодом.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Акціонерне суспільство та його фінансову діяльність
Рубрика: Микроэкономика, підприємництво
Дата публікації: 2013-01-23 16:55:55
Прочитано: 13 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]