Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Обробка металів тиском

Реферат: Обробка металів тиском

Зміст

Запровадження . 3

Термомеханическая обробка металу . 5

Прокатка металів . 6

Волочение металу 8

Прессование металу . 11

Ковка і штамповка металу 12

Література 13

Запровадження

Розвиток народного господарства країни у значною мірою опреде ляется зростанням обсягу виробництва металів, розширенням сортамен та виробів із металів і сплавів і підвищення їх якісних по казателей, що у значною мірою залежить та умовами пластичної обробки. Знання закономірностей обробки металів тиском допомагає вибирати найоптимальніші режими технологічних процесів, необхідну основну перевагу й допоміжне обладнання та тих нически грамотно його експлуатувати.

Метали разом із здатністю деформуватися мають також високими міцністю і в'язкістю, хорошими тепло- і электропро водностью. При сплавці металів залежно від властивостей зі ставляющих компонентів створюються матеріали із високим жаростой кісткою і кислотоупорностью, магнітними та інші корисними свій ствами.

Використання металів людиною почалося давнину (понад п'ять тисячоліть до зв. е.). Спочатку знаходили застосування колір ные метали (мідь, сплави міді, золото, срібло, олово, свинець та інших.), пізніше почали застосовувати чорні — залізо і сплави його основі.

Тривалий час виробництво металів мало примітивний характері і за обсягом був дуже незначним. Проте наприкінці в XIX ст. світова виплавка стали різко зросла з 0,5 млн. тонн на 1870 р. до 28 млн. тонн на 1900 р. Ще більший обсяг зростає металургійна промисловість у XX столітті. Водночас зі збільшенням виплавки стали виникла потреба організувати більше отримання міді, цинку, вольфраму, молібдену, алюмінію, магнію, титану, берилію, літію та інших металів.

Металургійне виробництво підрозділяється на дві основні стадії. У першій отримують метал заданого хімічного складу із вихідних матеріалів. У другій стадії металу в пластичному зі стоянні надають той чи інший необхідну форму при практично незмінному хімічний склад оброблюваного матеріалу.

Здатність металів приймати значну пластичну деформацію в гарячому і холодному стані широко використовують у техніці. У цьому зміна форми тіла здійснюється з допомогою стискаючого на метал інструмента. Тому отримане виріб у такий спосіб називають обробкою металів тиском чи пластичної обробкою.

Обробка металів тиском є важливий тих нологический процес металургійного виробництва. У цьому забезпечується як надання злитку чи заготівлі необхідної форми і середніх розмірів, але з іншими видами обробки сущест венно поліпшуються механічні та інші властивості металів.

Прокатка, волочіння, пресування, кування, штамповка представля ют собою різні види обробки металів тиском в пластиче ском стані.

Серед різних методів пластичної обробки прокатка зані мает особливе становище, оскільки даним способом виробляють изде лия, придатні безпосереднього (може поставки) исполь зования у будівництві машинобудуванні (шпунт, рейки, профілі сільськогосподарського машинобудування тощо.). Прокаткой отримують також різноманітні види заготовок, до торые є вихідним матеріалом й інших способів обробки. Так, горяче катаная і холоднокатаная листовая сталь, смуги і цілком стрічки багато йдуть для листовий штампування. При куванню за штампи як вихідного продукту використовують переважно катаную за приготування їжі. Вихідним матеріалом при воло чении є катанка, отримувана на дротяних станах. Величезне значення прокатного виробництва, у народному хо зяйстве підтверджується щорічним повели чением випуску прокату. Через валки прокатних станів проходить 75


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5