Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ідентифікація небезпек. Способи знезараження коштів індивідуальної захисту

Реферат: Ідентифікація небезпек. Способи знезараження коштів індивідуальної захисту

Зміст :

1. 1. Ідентифікація небезпек 3

1.2. Методи визначення економічну ефективність 5

1.3. Укладання 8

2. КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА № 2

2.1. Способи знезараження коштів індивідуальної 10

захисту.

3. Список використаної літератури 15

1. Ідентифікація небезпек.

Ідентифікація небезпек - процес розпізнавання образу небезпек, встановлення можливі причини, простору, тимчасових координат, ймовірності прояви розміру й наслідків небезпеки. А, щоб пізнати природу можливої небезпеки, треба зазначити її зовнішнє вираз , форму лише її вияви: чи це землетрус, або виверження вулкана, або шквальний вітер, або дорожньо-транспортна пригода тощо. Крім цього, необхідно встановити причину небезпеки, тобто, що став саме лежало замкнене в її основі: людська халатність, явище природи, навмисне дію людини, а, можливо - низька, застаріла надійність агрегатів на міцність.

Вирізняють такі групи небезпек:

1. Природні

2. Антропогенні

3. Екологічні

4. Біологічні

5. Соціальні.

У основі небезпеки можуть лежати не одиночні чинники, які сукупність. Наприклад, поєднання навмисних дій кількох покупців, безліч явища природи ( розведення в сухе спеку року багать лісом), що саміт може проявитися у виникненні вогнища пожежі, чи недотримання правил безпеки під час проведення висотних робіт, коли людину зриває з робочого місця порив.

Визначення просторового виникнення небезпеки найтісніше пов'язані з причинами виникнення надзвичайної ситуації. Зрозуміло, що пожежа буде поширяться дуже швидко у приміщенні з сухий атмосферою, що має доступ повітря і вітрові потоки , ніж у приміщені, з високої вологістю і поверхнями з пожаростойкого матеріалу.

Найбільш важливі для ідентифікації небезпеки тимчасові координати, можливість прямої її прояви й перебігу. Тимчасові координати необхідно розділити на два періоду. Перший - це від прояви причин, сприяють виникненню небезпеки, до появи перших ознак надзвичайної ситуації; другий - період, протягом якого об'єкту причиняется шкода. Ці тимчасові проміжки необов'язково повинні бути однакові, вони залежить від про причини і умов, які сприяли виникненню небезпеки. Наприклад, під час катастрофи, викликаної природними явищами, перший проміжок часу майже завжди менше другого, вибухом, викликану природними причинами - навпаки.

Для повної ідентифікації необхідно володіти інформацією щодо наслідки небезпеки, тобто про рівень того шкоди, що може бути заподіяно тим чи іншим лихом.

Як прищепило, з виробництва розробляється класифікація надзвичайних ситуацій з визначенням пріоритетних напрямів у сфері охорони праці. У цьому найбільшої імовірною небезпеки приділяється підвищену увагу, на її запобігання купується сучасне устаткування, навіть дуже дороге, але, зрештою, матеріальні витрати виправдані, оскільки вони значно менше, ніж потрібно було ліквідацію можливих наслідків імовірною небезпеки. Інша складова цій ситуації - стрессовое стан працівників, які побували у епіцентрі надзвичайної ситуації. Запобігання можливих соціальних наслідків небезпеки є також однією з основних завдань відповідних служб.

Методи визначення економічної

ефективності заходів щодо охорони праці.

Однією з необхідних умов із охорони праці є оцінка ефективності відповідних цьому завданні заходів., вибору оптимальних проектних рішень, встановлення результатів підприємств, матеріальним стимулюванням працівників підприємств за розробку та впровадження заходів щодо охорони праці та рішення інших питань.

Ефективність заходів може виражатися інженерно-технічними, соціальними, соціально-економічними та інші показниками.

Витрати на охорону здоров'я поділяються на капітальні і експлуатаційні.

Економічні збитки, заподіяна суспільству як наслідок незадовільних умов праці та різних видів непрацездатності, сприймається як сукупність матеріальних витрат та збільшення втрат підприємства (народного господарства).

Доцільність розробки й упровадження заходів щодо охорони праці обгрунтовують економічної ефективністю за такими оцінним показниками: приріст продуктивності руда, зниження продукції, умовний річний економічний ефект, приріст прибутків і рентабельності.

З допомогою одного показника не можна оцінити ефективність тієї чи іншої заходи, тому застосовують інші показники: умовне вивільнення працівників, економія робочого дня, приріст обсяги виробництва, зниження трудомісткості випуску продукту праці, економія на условно-постоянных витратах, зниження матеріальних збитків від нещасних випадків, від зниження відсотка шлюбу, зниження плинність кадрів.

Через війну впровадження організаційно-технічного заходи, той чи інший елемент собівартості може видозмінюватися як і бік економії, і у бік перевищення витрат.

За умов зменшення кількості працівників, досягнутому рахунок підвищення продуктивність праці , має місце економія фонду оплати праці: де середньорічна оплата праці одного працівника чисельність доі після запровадження нововведення.

Знаючи економію фонду оплати праці, необхідно врахувати економію по обов'язковим відрахувань, нарахованими з фонду оплати праці та становлять близько сорока% зазначеного фонду.

Економія внаслідок скорочення матеріальних збитків від професійних захворювань, і травматизму враховується кожним підприємством виходячи з звітних даних за розрахунковий період, і гаданого і фактичного зниження днів непрацездатності.

Економія на условно-постоянных витратах має місце зі збільшенням випуску продукції. Якщо впровадження заходів щодо охорони праці забезпечує збільшення обсягу виробництва, то річна економія за собівартістю відбудеться условно-постоянных витратах.

При впровадження нової техніки, витратах для проведення профілактичних заходів сума амортизації після запровадження більше, тобто, стаття собівартості зростає.

Збільшення чи зменшення витрат на материально-энергетические ресурси може статися зміною норм витрати на одиницю продукції, заміни одних матеріалів іншими, зміна цін, і тарифів.

З А До Л Ю Ч Є М І Є

Потреба регулюванні організації та процесу праці визначається об'єктивними умовами розвитку суспільства. У сучасному Росії відчувається гостра потреба у такому регулюванні закріплення принципів гуманізму та справедливості яких у сфері трудових відносин, найбільшого сприяння переходу до справді ринковому укладу господарювання, як за формою, і за змістом.

Один з напрямів вдосконалення сфери соціально-трудових відносин - вдосконалення трудового законодавства. (КзпПр). Ця галузь права регулює взаємодія між суб'єктами соціально-трудових відносин - роботодавцями, найманими працівниками, державою й професійними галузевими спілками сприяючи зростанню продуктивність праці, підвищення ефективності виробництва, зміцнення трудовий дисципліни, дотриманню і правил техніки безпеки і охорони праці. Для посилення контроль над дотриманням контролю охорони праці, на підприємствах передбачається посаду інженера технічно безпеки, до обов'язків якого входять проведення політики контроль дотримання роботи з метою забезпечення нормальної праці колективу працівників.

Основні стану та принципи безпечної життєдіяльності і охорони праці відбилися у прийнятому у липні 1999 р. «Законі Російської Федерації про охорону праці».


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3