Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вращающаяся піч 5х185 м. для випалу клінкеру по мокрому способу

Реферат: Вращающаяся піч 5х185 м. для випалу клінкеру по мокрому способу

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

3

1.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РОЗРАХУНКИ ЦЕМЕНТНОЇ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

5

 

1.1

Розрахунок горіння палива

5

 

1.2

Матеріальний баланс із сировини

8

 

1.3

Теоретичні витрати тепла на клинкерообразование

9

 

1.4

Тепловий баланс печі й визначення питомої витрати палива на випал клінкеру

10

 

1.5

Матеріальний баланс установки

14

 

1.6

Розрахунок продуктивності печі

14

 

1.7

Вибір пылеосадительных пристроїв і дымососа

15

 

1.8

Топливосжигающее пристрій

17

2.

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ

18

 

2.1

Розрахунок розмірів колосникового холодильника

18

 

2.2

Підбір дутьевых вентиляторів для колосниковых холодильників і апаратів для обеспыливания выбрасываемого повітря

24

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Тема курсового проекту: Вращающаяся піч 5x185м для випалу клінкер по мокрому способу. Паливо – газ тюменський.

2. Зміст проекту: а) розрахунки горіння палива й печі по методичним вказівкам, спец. розрахунок – колосниковый холодильник; б) графіка – гарячий кінець печі з холодильником.

3. Особливі додаткові відомості:

Щодо хімічного складу сировинної суміші, %

ППП

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

інше

P.S

35,47

14,1

3,63

2,58

42,35

1,46

0,41

100,0

Минералогический склад клінкеру, %

C3S

C2S

C3A

C4AF

інше

P.S

55

22

8

12

3

100

Вологість шламу W=36 %

4. При розрахунку горіння палива прийняти: a=1,05 ; WP=1%; підігріву повітря 600 OC.

5. Тепловий баланс установки складати без холодильника, приймаючи температури:

- довкілля 10 OC

- клінкеру з печі 1100 OC

- повітря з холодильника 500 OC

(все повітря через холодильник)

- відведених газів 200 OC

- втрати у довкілля 13 OC

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Цементний клінкер одержують у основному з мокрих сировину вых сумішей (шламів) з вологістю від 30% до 50% у обертаю щихся печах, які мають запечных теплоутилизаторов.К переваг мокрого способу випалу ставляться просто та приготування сировинної суміші, легкість досягнення однород ности її складу, порівняно невеликі енерговитрати і по статочно гігієнічні умови праці (відсутність запыленно сти). Недоліком мокрого способу є підвищений рас хід палива.

Вращающаяся піч діаметром 5 метрів і довжиною 185 м конструкції УЗТМ (рис.), складається з циліндричного корпуса1, опирающего ся через бандажі 2 на опорні ролики 3. Корпус має ухил 3,5—4% і обертається зі швидкістю 0,5—1,2 об./хв. Прихід пе чи подвійний і і двох електродвигунів 4, двох редукторів 5, двох подвенцовых шестерні і самого венцового коле са 6.

У печі, одній із її опор, встановлюється пара роликів (горизонтально) контролю за зміщенням печі вздовж осі (униз чи вгору). Допоміжний привід входить у ра боту під час ремонтів печі, під час розжига і зупинки, коли пічка має обертатися повільно. Шлам подається в живильне трубу 7 з допомогою ковшових чи об'ємних дозаторів, на ходящихся у холодного кінця печі. З боку голівки 8 в піч подається паливо й повітря; внаслідок згоряння палива по лучаются гарячі гази, потік яких спрямований від гарячого кінця печі до холодному—навстречу який рухається матеріалу. Заради покращання теплопередачі і обеспыливания газів всередині печі в холодному його кінці розміщається ланцюгової фильтр-подогре ватель 9, створюється ланцюгова завіса 10 і встановлюються теплообмінники 11. Пил, вловлена за піччю внаслідок газоочистки, повертається знову на піч. Вона транспортується пневмонасосом в бункер, та якщо з нього з допомогою периферійного загружателя 12 направляють у порожнисту частина пе чи, розташовану поруч із ланцюгової завісою із боку горяче го кінця. Клинкер охолоджується в колосниково-переталкивающем холодильнику 14. На печах довжиною 185 м корів пус у зоні спечення обладнаний установкою для водяного охолодження 15 й була центральною системою мастила 16.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РОЗРАХУНКИ ЦЕМЕНТНОЇ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

1.1 Розрахунок горіння палива.

У довіднику знаходимо склад заданого виду палива на пальну масу чуток і вологість робочої маси палива (WP).

Паливо – природного газу Тюменское родовище.

Склад сухого газу, %

CH4с

C2H6с

C3H8с

C4H10с

C5H12с

N2с

P.S

95,9

1,9

0,5

0,3

0,1

1,3

100


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6