Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Менеджмент та її основні завдання

Реферат: Менеджмент та її основні завдання

План:

Запровадження.

I. Організаційна форма управління

II. Масштаби управління

1. Управлінські ролі

2. Ієрархія управління

3. Управлінські навички

III. Процес управління

1. Методи управління

2. Державне регулювання економіки

3. Органи управління економікою

4. Функція планування

5. Організаційна функція

6. Функція керівника

7. Функція контролю

IV. Управління в кризових ситуаціях

V. Навчання управлінню

1. Тест

Висновки

Література

Запровадження

Економічні процеси не протікають власними силами, спонтанно. Вони направляються певної рукою, регулюються, управляються. Ось про це й йтиметься у моїй рефераті.

Управління економікою – це управління людьми, працівниками, природою, засобами виробництва, предметами споживання, майном, фінансами, інформацією.

Методи управління економікою – «примус», «спонукання», «переконання» мають дуже прямий стосунок до управління економікою й участі економічними об'єктами. Їх використовують, коли йдеться людей, працівників, трудові колективи.

Багато хто вважає, що економікою управляє лише держава робить у особі уряду та інших органів. Насправді – поруч з гос-ыми органами влади економікою управляють місцевих органів влади, адміністрація підприємств і потроху кожна людина.

Управління економікою – це у значною мірою управління підприємствами, організаціями, фірмами, у якому, своєю чергою, першому плані висувається управління трудовими колективами, працівниками.

У розкритті питання менеджменту у житті мені допомогла наступна література:

Сучасний бізнес: Учеб.в 2 т. Пер. з анг. Д.Дж.Речмен, М.Х.Мескон, К.Л.Боуве, Дж.В.Тилл – М., Республіка, 1995 – 431 з. Це одні із найвідоміших у країнах підручників, присвячених сучасному підприємництву. Він витримав вже 7 видань у навіть перекладений багато мови світу. Особлива цінність підручника – її прикладної характер, покликаний залучити практичні навички роботи у бізнесі – у сфері управління, маркетингу, фінансів та інше.

У курсі економічної теорії під загальним редакції Чепурина М.И., проф. Кисельової Е.А. – авторської роботи, що у число переможців у відкритому конкурсі «Гуманітарний освіту у вищу школу», проведеному державним комітетом РФ з вищої освіти. У ньому розкривається проблема переходу від командно-адміністративної до ринкової системи господарювання.

У вашій книзі «основи підприємницької діяльності» (під. Ред. В.М.Власовой) порушується питання: «З чого ж почати, коли хочеш стати підприємцем». Автори у популярній формі з почуттям гумору розкривають бізнесменам-початківцям як основи економічної теорії, а й шляху використання тих знань практично.

«Основи економіки та підприємництва» Б.А.Райзберга написаний відповідність до експериментальної програмою, схваленої помітними вченими: економістом Явлинским і педагогом Караковским. Програма пройшла досвідчену перевірку до шкіл № 277, 284, 327 р. Москви.

Глава I.

Організаційна форма управління

«Фінанси не терплять дилетантства». Слови відомого державного діяча, міністра фінансів Російської імперії С.Ю.Вітте: «Престиж держави вимірюється не кількістю солдатів та не вогневої міццю гармат, а міцністю національної валюти». І, відповідно престиж підприємства також у кінцевому підсумку визначається не кількістю зайнятих у ньому працівників т обсягом своєї продукції, яке фінансової сталістю.

Щоб уникнути грубих помилок зовнішньоекономічної діяльності, треба зазначити основи менеджменту, організаційні форми підприємств, функції та організаційні принципи організації фінансів підприємства.

Інструментом підприємницької діяльності є – підприємство. З правової погляду, під підприємством мається на увазі самостійний господарський суб'єкт з правовими, юридичних осіб, котрі з основі використання закріпленого його майна справляють і реалізують продукцію, виконують праці та надають послуги.

«За діючим російського законодавства, нині існують такі організаційні правові форми підприємств»:

- державне підприємство;

- приватне юридичне підприємство – це підприємство має ніби одна особа і установу, і власника. Решта у ній є найманими працівниками;

- повне товариство (з повним відповідальністю) – таке об'єднання фізичних юридичних осіб, члени якого відповідають за зобов'язаннями товариства всім рухомим і нерухомим майном;

- змішане (командитне) товариство (зі змішаною відповідальністю) – основна особливість у тому, що з однією або кілька учасників, відповідають перед кредиторами товариства усім своїм майном, є чи кілька учасників, відповідальність яких обмежується їх внесками у суспільстві. Ті учасники, які визначають ризик усім своїм майном, є внутрішніми членами нашого суспільства та іменуються повними товаришами чи комплементариями. Інші, які у межах вкладу свого – зовнішніми учасниками (коммандитистами).

Багатьом знаємо з історії, наукової та мистецької літератури назви типу «Джонсон і Джонсон і Ко», «Іванов, сини і Ко» тощо. Це і командитні товариства.

Справами в коммандитном товаристві заправляють комплементарии. Вони керують суспільством, і здійснюють його представництво. У плані внутрішніх взаємозв'язків функції керівництва фірмою здійснюються командитистів.

Часто це єднальне право у межах великих командитних компаній представляють раді, що складається з командитистів. На комлиментариев поширюються самі становища, що у повних товариствах.

На суму вкладів зовнішніх учасників суспільство випускає акції. Такі учасники називаються акціонерами коммандитистами, а суспільство – акціонерної коммандитой.

«По податковим міркувань як єдиного комплиментария в командитне товариство може з'явитися суспільство з обмеженою ответственностью»3. І його перевагу у тому, що з погляду оподаткування є товариством, і з погляду громадянського права дає можливість перенести необмежену відповідальність на суспільство з обмеженою відповідальністю що стає єдиним носієм необмеженої відповідальності держави і має незначним капіталом.

«У нашій країні форма угоди, форма змішаного командитного товариства доки розвинули, але вона може виявитися прийнятною у деяких ситуаціях, наприклад, є приватна особа (особи), мають ідею, є солідні підприємства, повірили у цю ідею. Грошей у немає в тій, ні в іншої стороны»4. Складається змішане товариство: приватна особа входить у нього з обмеженою відповідальністю, підприємство – з повним. Тут підприємство виступає гарантом за банківський кредит, яким під медичним наглядом підприємства розпоряджається приватна особа.

- Обмежене товариство (з обмеженою відповідальністю) – таке об'єднання, яке з урахуванням заздалегідь визначених вкладів пайовиків. Його члени (фізичні і юридичних осіб) не відповідають у виконанні зобов'язань суспільства, а ризикують тільки у межах своїх вкладів.

У цьому полягає сенс поняття «Обмежена відповідальність». У зарубіжних фірм і спроби деяких наших можна побачити слово «Ltd», що означає обмежена відповідальність.

У цих суспільствах існують тісні взаємозв'язку між компаньйонами. Тому підходять в організацію сімейних підприємств.

Для установ суспільства з обмеженою відповідальністю полягає установчого договору у якому визначається фірмову найменування, місце перебування і напрям діяльності підприємства, і навіть вказує величину статутного підприємства міста і пайова участь у ньому членів товариства. «Мінімальний величина статутного капіталу різних країнах різний: У Австрії – 500тыс. шилінгів, до ФРН – 50 тис. марок, У Угорщини – 1000000 форингов, у Росії – 10000 руб.»5 Крім коштів можливо установа речових вкладів у формі тих матеріальних цінностей (автомобілі, земельні ділянки, ліцензії).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7