Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вербальний і невербальний мови ділових людей

Реферат: Вербальний і невербальний мови ділових людей

АННОТАЦИЯ

Важливою складовою частиною будь-який організації є процеси, що відбуваються при взаємодії людей, тобто їх спілкуванні. Спілкування впливає результати діяльності організацій, тому вона вимагає себе особливого підходу, усебічне вивчення й постійного вдосконалювання прийомів і методів ділових контактів.

У даний роботі спілкування розглядається з погляду розподілу його за вербальний (словесний) і невербальний (інтонація, міміка, жести, пози тощо) мови. Велика увага приділяється методам і технологіям результативного спілкування, і навіть етики ведення ділових переговорів.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

4

1 ВЕРБАЛЬНЫЙ МОВА

6

1.1 Основні поняття

6

1.2 Словник особистості

6

1.3 Фразеологические кластери

8

1.4 Поняття і змістом мовного етикету

8

2 НЕВЕРБАЛЬНЫЙ МОВА

14

2.1 Вводные становища

14

2.2 Міміка особи

15

2.3 Погляд й очі

16

2.4 Поза і її деталі

16

2.5 Жести і рухи

17

2.6 Інтонація голоси

18

2.7 Непроизвольные реакції

19

2.8 Фоновое настрій

20

2.9 Микроколебания настрої

21

3 МЕТОДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

24

3.1 Цілеспрямоване конструювання

24

3.2 Загальні рекомендації з організації

25

3.3 Психофизиологические аспекти

28

3.4 Складові елементи спілкування

29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

33

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Управління у створенні здійснюється через людей. Одне з найважливіших інструментів управління у руках менеджера є яка перебуває у розпорядженні інформація. Використовуючи і передаючи цю інформацію, і навіть одержуючи зворотні сигнали, він організує, керує, і мотивує підлеглих. Багато залежить від його здатності передавати інформацію в такий спосіб, щоб досягалося найадекватніше сприйняття цієї інформації тими, яким вона призначена. Багато менеджери розуміють важливість цієї ж проблеми і приділяють великого увагу.

У процесі безпосередньо організаторської роботи, здійснюється чимало особистих контактів, де двостороння зв'язок між керівником та інші працівниками відбувається у найрізноманітніших формах: прийом відвідувачів, ділові наради, обхід цехів і сотні робітників приміщень апарату управління; телефонні розмови; відрядження.

Процедури, пов'язані з збиранням, передачею, обробкою інформації, налічують багато різновидів і вони становлять значний питому вагу у бюджеті робочого дня керівників. Тільки роботу з усній інформацією посідає у структурі робочого дня керівників до 30% і більше (таблиця 1). Наприклад, у роботі начальників служб постачання, збуту, транспорту, головних диспетчерів та інших частка витрат часу працювати з усній інформацією становить 50-60% робочого дня, зокрема телефонні переговори – понад половина часу, витраченого на обробку усній інформації.

Обмін інформацією чи спілкування дуже багатоплановіше. У тлумачному словнику термін «спілкування» трактується так: «Общение-взаимное зносини, ділова, приятельська зв'язок». Це загальне визначення. У деталях спілкування може характеризуватися як "пряме і непрямий (опосередковане), предметно-практическое й духовне, міжособистісне і групове, по що використовуються засобам, із таких його особливостям, як спрямованість на конфронтацію чи співробітництво, формою передачі – вербальне (мовленнєвий) і невербальне.

Інформація, послана відправником без використання слів, як системи кодування, утворює невербальне послання.

При передачі інформації 7% від неї повідомляється у вигляді слів (вербально), відсотків 30 виражається звучанням голоси (тональностями, інтонацією…) і більше 60% йде по іншим невербальним (погляд, жести, міміка…) каналам.

Для правдивого розуміння говорить оцінювати промовлене бажано в нерозривний зв'язок слів, промови, пантомимики та інших «сопроводителей» спілкування, доводячи своє сприйняття до деякою завершеності.

Таблиця 1 – Витрати робочого дня керівників промислових підприємств працювати з усній інформацією 1

Посадові категорії працівників

Витрати робочого дня протягом тижня працювати з усній інформацією (за видами, у відсотках загальним затратам часу)

Разом

Прийом посети-телей 2

Ділові совеща-

ния 3

Телефон-

ные перегово-

ры 4

Інші види роботи з усній информа-цией

Директор підприємства

4,7

14,2

5,3

2,6

26,8

Заступники директора

5,2

16,4

6,3

1,7

29,3

Начальники цехів

4,9

19,0

3,7

2,9

30,5


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9