Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Введення ЄІАС у стратегічний менеджмент

Реферат: Введення ЄІАС у стратегічний менеджмент

ПЛАН:

1. Стратегічне управління системі менеджменту.

1.1. Вихідні уявлення.

1.2. Вихідні визначення.

1.3. Стратегічний аспект під управлінням організацією.

2. Стратегічне управління економіки й конкурентоспроможність організації.

2.1. Конкуренція у бізнесі.

2.2. Конкурентні переваги.

2.3. Базові конкурентні стратегії.

2.4. Ланцюжок і системи вартості.

2.5. Якою має бути стратегія конкретної організації.

3. Стратегічне планування і стратегічний менеджмент.

3.1. Первинна концепція стратегічного управління.

3.2. Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту.

3.3. Зміна ментальності: замість політики «від минулого – до майбутнього» - політика «від майбутнього – сьогодення».

4. Модель стратегічного управління.

4.1. Стратегічне мислення.

4.2. Моделі стратегічного менеджменту.

1. Стратегічне управління системі менеджменту.

1.1. Вихідні уявлення.

Перш, чим зайнятися стратегічним менеджментом, слід уточнити деякі вихідні понятійні ставлення до менеджменті і потребу керувати загалом.

Як одну з понятійних основ у системі менеджменту, складається з двох підсистем – стратегічної і оперативної, пропонується модель стратегічного управління (мал.1.).

Вихідний уявлення (первинний формат) про стратегічному управлінні дано на рис. 2.

Далі показано еволюція менеджменту як особливого виду професійної діяльності, що проходить три якісно різних етапу.

Загальне напрям розвитку менеджменту представлене рис. 3. А основні характеристики кожного етапу (рівня) еволюції: «управління з інструкціям», «управління з цілям» і «Менеджмент - Навчання» демонструються на окремих малюнках 4, 5, 6.

Рис. 1. Модель стратегічного управління.

Особливого значення чинника навчання для сучасного менеджменту, його зв'язку з феноменом бизнес-лидерства і, нарешті, Менеджмент – Навчання як ключова конкурентна перевага і стратегічний чинник бизнес-успеха – усе це стисло представлене рис. 7.

На рис. 8 наводиться загальна модель організації. Ця схема організації, як своєрідною «стратегічної піраміди», є дуже спрощеної. Та заодно вона досить успішно показує системність і цілісне єдність стратегічного, тактичного аспектів менеджменту.

Подпись: 1.	Стратегическое управление должно давать ответы
на следующие три ключевых вопроса:
1)	Каковы цели нашей организации?
2)	Каков существующий и будущий профиль нашего бизнеса?
3)	Что мы должны сделать, чтобы обеспечить достижение поставленных целей?
2.	Основами стратегического управления являются:
1)	анализ внешней среды организации;
2)	внутренняя диагностика (оценка сильных и слабых сторон) организации;
3)	определение миссии и целей организации;
4)	разработка, оценка и выбор альтернативных стратегий по конкретным подсистемам организации;
5)	разработка и развернутое определение корпоративной стратегии как программы конкретных действий;
6)	реализация стратегии;
7)	оценка результатов и обратная связь.
Рис. 2. Основи стратегічного управління.

Рис. 3. Еволюція теоретично і практики управління.

Зовнішнє середовище:

Стабільна

Продукт:

Простий, стандартизований

Ринок:

Масовий

Взаємини з споживачем:

Покупается усе, що виробляється

Характер праці:

Однообразный, простий

Теорія:

А. Сміт, Ф. Тейлор, М. Вебер

Влада:

Централізована

Структура:

Ієрархія

Символ:

Піраміда

Ставлення до майбутнього:

"Я контролюю майбутнє"

Майбутнє абсолютно конкретно і допускає екстраполяцію минулого

Концепція стратегічного планування

Спосіб забезпечення:

Військова приймання

Ефективний тип поведінки:

Человек-функция

Ефективний тип менеджера/руководителя:

Авторитарний технократичний бос

Корпоративна культура:

Нормативно-манипулятивная, низкоадаптивная

Термінологія:

"Я тримаю це контролі", "Я володію питанням", "Ситуація під медичним наглядом"

Базовий спосіб втілення влади:

Пряме вказівку чи інструкція, закріплені наказом

Рис. 4. управління з інструкціям (MBI – management by Instructions).

Зовнішнє середовище:

Меняющаяся

Продукт:

Щодо складний, стандартизований

Ринок:

Масовий сегментированный

Взаємини з споживачем:

Розвинені зворотний зв'язок

Характер праці:

Складний, нетворчий

Теорія:

Р. Акофф, П. Дракер, Р. Одиорне, А. Райя

Влада:

Децентрализованная

Структура:

Неодномерная ієрархія

Символ:

Матриця

Ставлення до майбутнього:

Майбутнє у принципі контрольовано

Концепція стратегічного менеджменту:

1-ї етап розвитку

Спосіб забезпечення:

Військова приймання разом із манипулятивным підходом

Ефективний тип поведінки:

Человек-манипулятор

Ефективний тип менеджера/руководителя:

Лідер, здатний побачити майбутній образ і сформулювати його вигляді конкретних і ясних цілей

Корпоративна культура:

Нормативно-процедурная, адаптивна

Термінологія:

"Будьмо вирішувати це вкупі", "Пропоную вкотре оцінити ситуацію"

Базовий спосіб втілення влади:

Процедура і/або механізм, закріплені наказом


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8