Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес-план підприємства

Реферат: Бізнес-план підприємства

Зміст

Зміст 2

Запровадження . 3

1.Роль бізнес-плану у сучасних умовах 4

2. Типи бізнес-планів . 9

3.Структура бізнес-плану 11

3.1.“Возможности фірми” 11

3.2.“Виды товарів (послуг)” 12

3.3.“Рынки збуту товарів (послуг)” 13

3.4.“Конкуренция на ринки збуту” 14

3.5.“План маркетингу” 15

3.6.“План виробництва” 19

3.7.“Финансовый план” 20

Укладання . 25

Список використаної літератури . 26

Запровадження

Кожен підприємець, починаючи своєї діяльності, повинен чітко уявляти потреба з перспективи у, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, і навіть вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не чітко й ефективно планувати своєї діяльності, постійно збирати і акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, становищі ними конкурентів, і свої перспективи та обмежених можливостях.

За всього розмаїття форм підприємництва існують ключових положень, застосовні практично у всіх галузях комерційної роботи і до різних фірм, але необхідних здобуття права своєчасно підготуватись і обійти потенційні труднощі й небезпеки, цим зменшити ризик у досягненні поставленої цілей.

Важливе завдання на є проблема залучення інвестицій, зокрема і зарубіжних, у чинні і ті підприємства. І тому необхідно аргументувати й економічно обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), потребують інвестицій. Для цих та деяких іншого застосовується бізнес-план.

У ринковій економіці бізнес-план є робочою інструментом, що використовуються в усіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, як її керівники збираються досягти свою мету і завдання, насамперед підвищення прибутковості роботи. Добре проробленого бізнес-плану допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції над ринком, де функціонує, складати довгострокові плани свого розвитку.

Бізнес-план постійне документом; він систематично оновлюється, до нього вносять зміни, пов'язані і з змінами, що відбуваються всередині фірми, і над ринком, де діє фірма.

1.Роль бізнес-плану у сучасних умовах

Бізнес-план сьогодні просто модне у Росії слово. Це офіційний документ , що є однією з основних інструментів з добування грошей. у західних ділових колах його часто називають просто «угода».

Бізнес-план з'явилася на початку 1990-х років і він принципово відмінними від діючих документів. Отнеслись до нього зі прохолодою, багато спочатку не звернули на себе неї, інші, звернувши, не додали належного значення. Придерживались звичних техніко-економічних обгрунтувань.

Невдовзі, проте, з'ясувалося, що бізнес-план ,якщо до нього поставитися серйозно, вимагає знань вітчизняного бізнесу, його глибин. Не усе й відразу почали розробляти, пред'являти і починає вимагати бізнес-план.

Невдовзі потреба у бізнес-плані стала очевидною, що у 1994-1995 рр. він працює обов'язковим. У 1995 р. московське уряд, наприклад, опублікувало розпорядження, у якому вперше рекомендувало бізнес-план «з метою вдосконалення методів розрахунку економічну ефективність проектних прийняття рішень та комерційної доцільності вкладень інвестицій у проектування й будівництво об'єктів і містобудівних комплексів.

Чимало підприємств розробляють бізнес-плани за власними методикам та рекомендаціями, розробляють докладні переліки питань, куди слід відповісти у цьому документі. Часом не тільки комерційних банків, а й державні організації вимагають уявлення бізнес-плану від своїх потенційних помічників.

Бізнес-план є робочою інструментом, що використовуються в усіх галузях підприємництва. Він описує процес функціонування підприємства , показує, як її керівники збираються досягти своєї мети і завдань. Добре проробленого бізнес-плану допомагає підприємству зростати, завойовувати нові позиції над ринком, де вона функціонує, складати довгострокові плани свого розвитку , концепції виробництва нових товарів та послуг й вибирати нам раціональні засоби їх реалізації , тобто у ньому описуються основні аспекти майбутнього підприємства , з достатньої повнотою аналізуються проблеми, із якими він зіштовхнеться (або виключено, що зіштовхнеться) і найсучаснішими методами визначаються шляхи вирішення них. Отже, бізнес-план – одночасно пошукова, науково-дослідна і проектна (перед -проектная)работа.

Бізнес-план постійне документом ; він систематично оновлюється, до нього вносять зміни, пов'язані і з змінами, що відбуваються всередині підприємства, і змінами над ринком, де діє підприємство, й економіці загалом . Бізнес-план ув'язує внутрифирменный і макроекономічний аналіз, проведені спеціалізованими науковими організаціями.

У зв'язку з тим, що бізнес-план є результат досліджень, і організаційних питань, має метою вивчення конкретного напрями діяльності підприємства (продукту або ж послуги) певному ринку сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:

· конкретний проект виробництва певного товару (послуг) – створення нової типу виробів чи надання нових послуг (особливості задоволення потреб тощо.);

· всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності, метою якого є виділення його слабких і сильних сторін, специфіки й відмінностей з інших аналогічних підприємств;

· вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, які у економіці для реалізації конкретних завдань.

Не великим перебільшенням назвати бізнес-план основою управління, як комерційним проектом, і саме підприємство, що забезпечує цьому проекті. Адже завдяки бізнес-плану від керівництва з'являється рідкісна подивитись власне підприємство як ми з боку, то, можливо, навіть очима прискіпливого експерта. Та й саме процес розробки бізнес-плану, що включає докладний аналіз економічних пріоритетів і організаційних питань , змушує «зібратися», мобілізуватися, зосередитися.

Бізнес-план то, можливо підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою, групою фірм чи консалтингової організацією. Якщо в менеджера виникла ідея освоїти виготовлення нового продукту , надати нові послуги чи навіть новий метод організації та управління виробництвом, він пропонує від своєї ідеї для бізнес-плану . Якщо він реалізувати свою концепцію самостійно (як підприємець), створює свій бізнес-план. На розробку стратегію розвитку великої фірми створюється розгорнутий бізнес-план. У його підготовці необхідно передусім вирішити, яку мету (чи про мету) переслідується. Необхідно сформулювати цієї мети у вигляді . Цілі бізнес-плану можуть бути різними , наприклад, отримання кредиту, чи залучення інвестицій у рамках вже не існуючого підприємства, чи визначення та напрямів і орієнтирів самого підприємства у світі й т.д.

Підприємства, працюють у стабільної політичної ситуації і виробляють продукти для досить стійкого ринку у разі зростання обсяги виробництва, розробляють бізнес-план, направлений замінити вдосконалення виробництва та пошуку шляхів зниження його витрат. Однак ці підприємства постійно передбачають заходи щодо модернізації їхньої продукції (послуг) і формують у вигляді локальних бізнес-планів.

Підприємства, випускають продукцію при постійному ризик, передусім систематично працюють над бізнес-планами з освоєння нових видів продукції з переходу налаштувалася на нові покоління виробів тощо.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7