Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківський менеджмент

Сторінка 4

2. Верхній блок є набір операційних функцій банку, обраний їм у відповідність до місією і концепцією діяльності конкретного банку, визначеним управляючими впливами першого (фронтального) блоку.

3. Правий блок є розробку технологічних аспектів діяльності банку області продуктової політики, реинжиринга[2] бізнес-процесів обслуговування банківської клієнтури, експертизи й консалтингу у сфері супроводу складних та інтегрованих банківських продуктів та надання послуг, формалізацію технологічних коштів управління ресурсної базою банку, формалізацію і технологічну уніфікацію проблем банківської клієнтури та потреб довкілля банку, розробку й реалізацію технологічних коштів фінансової складової діяльності банку та її взаємодії з клієнтами.

Примітка: У цілі й завдання фінансового менеджменту в комерційному банку — визначення раціональних вимог, і методичних основ побудови оптимальних організаційних структур і режимів діяльності функціонально- технологічних систем, які забезпечують планування і фінансових операцій банку й кількості прихильників його стійкість при заданих параметрах, планування фінансової складової діяльності банку і управління процесами залучення іноземних і розміщення коштів — включено такі блоки банківську діяльність: бухгалтерський облік і звітність, валютне регулювання, банківське право, директивна звітність і управління економічними нормативами, включаючи обов'язкове резервування й створення резервів під знецінення операцій із цінними паперами і видавали кредитів, оскільки це - директивні норми, запроваджені лише на рівні держави (ЦБ РФ, Мінфін РФ тощо.), і підлягають управлінню з допомогою внутрішніх та зовнішніх резервів банку, що йому надають зовнішні умови банківську діяльність.

Задля реалізації цілей фінансового менеджменту необхідно визначити основні функції підсистеми підрозділів комерційного банку. До цих функцій підсистеми ставляться:

1. Стратегічне планування — визначення перспективних фінансових завдань й розробка програми ефективних дій, націлених виконання з завдань. Завдання — дана за певних умов (наприклад, в проблемної ситуації) мета діяльності, що має бути досягнуто перетворенням цих умов відповідно до певної процедурі.

2. Моделювання — використання сукупності методів, технологій і інструментальних коштів на підготовки інформації, здатної переконати найвище керівництво в ефективності запропонованих проектів і доцільності запропонованих дій, і навіть з оцінки поточного і прогнозного стану об'єкта управління. Модель - матеріальний об'єкт чи знакова система, що імітують структуру чи функціонування досліджуваного об'єкта.

3. Оперативне планування - визначення раціональних способів вирішення поточних фінансових завдань із огляду на необхідність досягнення перспективних фінансових цілей банку.

4. Моніторинг — збирати інформацію про стан об'єкта управління та довкілля.

5. Діагностика — оцінка відповідності поточних значень параметрів, характеризуючих стан об'єкта, плановим показниками нині часу.

6. Мета управління — забезпечення надійності об'єкта управління.

Звідси випливає третя особливість та друга предметна область фінансового менеджменту в комерційному банку — створення продуктового низки банку. З метою подальшої ідентифікації предметної області фінансового менеджменту розглянемо поняття "банківська операція" та її взаємозв'язок з поняттями "банківський продукт" і "банківська послуга".

Банківський продукт — спосіб надання послуг клієнту банку (форма відносин "банк – клієнт"); регламент взаємодії службовців банки з клієнтом в наданні послуги, тобто. комплекс взаємозалежних організаційних, інформаційних, фінансових і юридичиних заходів, об'єднаних єдиної технологією обслуговування клієнта.

Банківська операція — система узгоджених за програмними цілями, місцеві і часу дій, вкладених у рішення поставленого завдання з обслуговування клієнта.

Банківська послуга — форма задоволення потреб (у кредиті буде, расчетно -касовому обслуговуванні, гарантії, купівлі- у продажу і зберіганні цінних паперів, іноземної валюти, і т.д.) клієнта банку.

Продуктовий ряд банку — банківська продукція.

Простий продукт — продукт, який одним функціональним підрозділом банку шляхом надання однієї послуги клієнту.

Складний продукт — продукт, у реалізації його можуть бути використані кілька підрозділів банку протягом багато часу шляхом надання комплексної послуги клієнту.

Під розвитком продуктового низки розуміється такий механізм розширення продуктового низки банку:

a) виявлення потреб клієнтів у нових банківських послугах;

b) розробка постановки завдання зі створення продукту, реалізація якого забезпечує надання необхідної послуги;

з) розробка регламенту надання необхідної послуги;

d) розробка методики інформаційного забезпечення процесу надання послуги;

e) рішення організаційних питань стосовно створенню робочої групи (у разі потреби) з метою послуги;

f) вирішення питань з оцінці вартості надання послуги;

g) вирішення питань, що з матеріального стимулювання виконавців послуги і розробників продукту;

h) розробка комплексу документації і умови договору з замовником, що регламентують надання послуги.

По цільовим призначенням можна розрізняти такі класи операцій:

1. Пасивні операції — акумулювання грошових ресурсів надання банківських послуг CSFB;

2. Активні операції — використання власних і залучених коштів на отримання поточних та майбутніх доходів;

3. Посередницькі операції — обслуговування клієнтів за комісійне винагороду.

Розглянемо детальніше структуру предметної області "посередницькі операції банку". З цією метою використовуємо нове поняття "банківська тріада", що визначається так.

Банківська тріада — поєднання трьох понять "продукт – операція – послуга".

Продукт — регламент (документально оформлена упорядкована сукупність правил) здійснення операції з обслуговування клієнта.

Операція — упорядкована сукупність дій зі задоволенню замовленої потреби (обслуговування) клієнта.

Послуга — результат обслуговування клієнта (здійснення операції).

За рівнем складності можна назвати три класу тріад - елементарні, комбіновані, інтегровані.

Доцільність запровадження поняття "банківська тріада" визначається можливістю з її допомогою уточнити зміст поняття "банківська технологія обслуговування клієнтів" і класифікувати безліч цих понять. Схема встановлення відповідності між поняттями "банківська технологія обслуговування клієнтів" і "банківська тріада" наступна:

Технологія = (матеріал + інструмент + набір дій) -> задоволення потреб.

Банківська технологія обслуговування клієнтів = (потреби клієнтів + продукти + операції) -> послуги = банківська тріада + взаємозв'язку між її елементами.

Установленное відповідність дозволяє класифікувати банківські технології обслуговування клієнтів аналогічно банківським тріадам на елементарні, комбіновані і інтегровані.

Об'єктом реинжиниринга процесів обслуговування клієнтів є комбіновані і інтегровані банківські технології обслуговування клієнтів.

Предметом діяльності реинжиниринга процесів обслуговування клієнта є розробка та реалізація індивідуальної інтегрованої банківської технології обслуговування клієнтів.

Фундаментальна обізнаність із клієнтом формально то, можливо описана наступній послідовністю фаз взаємодії співробітників банки з клієнтом.

1. Інформування клієнта про сферу послуг банку.

2. Консультирование клієнта про порядок оформлення на купівлю послуг.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5