Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківський менеджмент

Реферат: Банківський менеджмент

Запровадження

Банківський менеджмент, як особлива сфера управління, виникає умов розвиненою ринковою економіки. При розширенні кола банківських операцій рівня, прийнятого у цивілізованих країнах, у ці послуги входять операції із цінними паперами, кредитними картками, валютою, допомогу у економію газу й поширенні акцій інших банків та комерційним структурам, допомогу клієнтам в раціональному вкладанні коштів, оцінці інвестиційних проектів, лізинг, факторинг та послуги. З іншого боку, статутний капітал банку може бути резервним фондом й інших комерційних банків. Ринкова економіка немислима без банківського менеджменту, заснованого на реальної конкуренції на фінансовому ринку між кредитними установами, заміні фінансування підприємств, що веде до інфляції, ринковим механізмом кредитування конкретних інвестиційних проектів і бізнес-планів, орієнтованих створення нової товарної маси. Банківський менеджмент покликаний непросто кредитувати той чи інший програму, а й ознайомитися з витрачанням кредитів, особливо пільгових, на заявлені мети, їх своєчасним поверненням. У своїй роботі я розгляну фінансового менеджменту як складову банківського менеджменту.

I. Структура і завдання банківського менеджменту

Банківський менеджмент загалом є управління відносинами, пов'язаними зі стратегічним і тактичним плануванням, аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку, управлінням фінансами, маркетингової діяльністю, персоналом, що забезпечує банківські операції. Інакше кажучи, це — управління відносинами, які стосуються формування та використання грошових ресурсів, тобто взаимоувязанная сукупність фінансового менеджменту та управління персоналом, зайнятих у банківської сфери. Поділ банківського менеджменту на фінансового менеджменту і управління персоналом в комерційному банку зумовлено структурою об'єкта, який спрямовані управляючі впливу банківського менеджменту. Тому можна розглядати як діяльність із внутрибанковскому регулювання, спрямованої, насамперед, на дотримання вимог, і нормативів, встановлених органами державного нагляду (див. таблицю 1).

Банк — це організація, що здійснює управління капіталом – власною дитиною та запозиченим.

Цей капітал розглядається з позиції самовозрастающей вартості чи з позиції його збільшення. Є й інші поняття капіталу, наприклад "людський капітал", яка розглядається з позиції відносин для людей, визначальними успіх загальній діяльність у соціально -економічних процесах. Управління людським капіталом — цей показник до людини у процесі управління кредитною організацією, заснований на розумінні ролі людини в досягненні кінцевого результату або досягнення мети самої організації. Для банку що можуть бути прибуток, ліквідність, стійкість, імідж та інші параметри, що він виділяє, з своєї місії чи філософії свого існування у суспільстві. Сфера банківського менеджменту охоплює побудова процесів по раціональному управлінню грошовими потоками та використання знань і практичного досвіду банківського персоналу як необхідна умова ефективного менеджменту в комерційному банку. Тому управління людським капіталом нерозривно пов'язане з управлінням власною дитиною та запозиченим капіталом, забезпечуючи його ефективне використання у інтересах банку та її клієнтів. Схематично основні завдання банківського менеджменту представлені у таблиці 2.

Банківський менеджмент — це практична діяльність, що з безпосереднім управлінням процесами здійснення комерційним банком своїх можливостей. У цьому вся аспекті банківський менеджмент постає як система розробки управляючих впливів на об'єкт управління: активні і пасивні операції, расчетно- касові операції, виконання нормативних фінансово -економічних показників, внутрішньобанківський аудит контроль тощо.

Як відомо, основне призначення банку — це посередництво у процесі переміщення коштів від кредиторів до позичальникам і південь від продавців до покупців. Неможливість повного збіги економічних інтересів банку і клієнта пов'язана з тим, що банк зі своєї економічну природу — фінансовий посередник, що забезпечує обслуговування грошових потоків економіки, яка є власником залучених коштів, тоді як клієнт, зазвичай, — власник вироблених товарів та послуг, що мають у основному матеріальне наповнення. Реальному сектору економіки необхідні на інвестиції та фінансування оборотних засобів, а банкам на збільшення обсягів продуктивних активів. Задля реалізації комерційним банком своїх можливостей трапилося в ринковій економіці необхідно, щоб ці мету були пов'язані.

Як я зрозумів зазначив вище, економічних інтересів комерційного банку і клієнта не збігаються повністю — є лише окремі точки їх перетину. Тож вирішення питань, що стосуються забезпечення зворотний зв'язок між продуктами і послугами банку, запропонованими безпосередньо учасникам вільного ринку - споживачам, на банківський менеджмент покладається функція зворотному зв'язку з довкіллям комерційного банку.

Постійне зміна зовнішніх умов, у яких здійснює діяльність кредитна організація, потребує відповідної реакції із боку комерційного банку — глибокого аналізу фінансової та макроекономічної політики, пошуку нових способів створення додаткового продукту (беручи до уваги простих операцій та ігор на обмінних курсах рубля). Банки повинні постійно відповідати змінюваним вимогам ринку, своєї клієнтури, небанківських фінансових організацій корисною і загострення нецінової конкуренції. Постійне формування нових напрямів банківську діяльність з розробки й реалізації банківських продуктів та надаваних послуг неминуче наштовхується на труднощі, викликані відсутністю належного взаємодії функціональних підрозділів банку, обміну інформацією між ними координації зусиль. Саме з- за відсутності взаємодії підрозділів банку погіршуються його основні якісних параметрів й економічні показники, ускладнюються процеси прийняття стратегічних рішень, не може оцінка переваг і повним вад вибраних рішень. Тому завдання банківського менеджменту — це побудова системи відносин, що з оптимальної організацією взаємодії численних елементів складної динамічною системи, яку має сучасний комерційний банк, і навіть визначення оптимальних режимів його функціонування. У цьому банківський менеджмент як система відносин є взаємозв'язок фінансово -економічних, структурно -функціональних і функціонально -технологічних параметрів.

Інакше кажучи, банківський менеджмент є взаємозалежні, і взаємозалежні системні параметри:

· фінансово -економічних показників (ФЕ);

· організаційного побудови, відповідального рішенню завдань, які банком завдань (ВП);

· функціонально- технологічного управління продуктовим поруч банку (ФТ).

Якщо отранжировать системні параметри, то підпорядкованість і взаємозв'язку з-поміж них можна так: ФЕ – ВП – ФТ.

Процеси розробки й реалізації комплексних технологій з побудови оптимальних відносин, що стосуються формування та використання грошових потоків, реинжиниринга бізнес- процесів обслуговування клієнтів, комплексного вирішення завдань аналізу гніву й діяльності комерційного банку вирішує систему управління, яка отримала назву "фінансового менеджменту".

Таблиця 1

Фінансовий менеджмент

1. Управління активами і пасивами

2. Управління ліквідністю

3. Управління власним капіталом

4. Управління запозиченим капіталом

5. Управління банківськими ризиками

6. Управління кредитним портфелем

7. Організація внутрибанковского контролю  

Управління персоналом

1. Адміністрування системи організації та оплати праці

2. Організація підбору і розстановки персоналу

3. Організація системи підготовки персоналу


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5