Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Балансова модель

Реферат: Балансова модель

Вивчення балансових моделей, що становлять одне з найважливіших та напрямів і економіко-математичних досліджень, повинна бути об'єктом вивчення окремої дисципліни. Наша мета – проілюструвати з прикладу балансових розрахунків застосування основних понять лінійної алгебри.

ЛИНЕЙНАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Нехай розглядається економічна система, що складається з n взаємозалежних галузей виробництва. Продукція кожної галузі частково йде зовнішнє споживання ( кінцевий продукт ), а частково використовують у ролі сировини, напівфабрикатів чи інших засобів виробництва, у інших галузях, зокрема й у даної. Цю частка називають виробничим споживанням. Тому кожна гілка аналізованих галузей виступає як і виробник продукції ( перший стовпець таблиці 1 ) і її споживач ( перший рядок таблиці 1 ).

Означимо через xi валовий выпускпродукции i-й галузі за запланований період, і через yi – кінцевий продукт, що йде на зовнішнє для аналізованої системи споживання ( засоби виробництва інших економічних систем, споживання населення, освіту запасів тощо. ).

Отже, різницю xi - yi становить значну частину продукції i-й галузі, призначену для внутрішньовиробничого споживання. Будемо надалі думати, що баланс складається над натуральному, а вартісному розрізі.

Означимо через xik частка i-й галузі, яка споживається k-й галуззю, задля забезпечення випуску її продукції розмірі хk.

Таблиця 1

№ споживання загалом кінцевий валовий

отрас. внутре продукт випуск

производ. ( уi ) ( хi )

№ 1 2 … k … n споживання

отрас. (


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5