Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства

Реферат: Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження…………………………………………………………………… 3

1. Аналіз і - оцінка майнового становища підприємства …… 5

2. Аналіз і - оцінка ліквідності і платоспроможності

предприятия………………………………………………………….11

3. Оцінка фінансової стійкості підприємства………………… 23

Укладання………………………………………………………………… 33

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Практичні результати які у Росії економічних перетворень не увінчалися створенням справжнього ринку нафтопродуктів та тому неможливо казати про завершеності реформ. Головний висновок, що випливає з десятирічний досвід реформування, у тому, що лише зміна форми власності коштом виробництва не призводить до зростання ефективності підприємств.

Три хвилі приватизації зруйнували реальний сектор економіки, поставили б на межу банкрутства багато підприємств. Ваучерная приватизація вивела адміністрацію підприємств з-під контролю власника. У її відбулася передача державної власності фізичних осіб- керівникам підприємств без встановлення належного контролю та відповідальності за ефективністю використання приватизованого майна. Переважна більшість найманих працівників вони мали доступу до прийняття найважливіших рішень щодо розвитку виробництва, розподілу доходу. У результаті втраченої виявилася взаємозв'язок попиту й пропозиції. Продукція нерідко поставлялася неплатоспроможному споживачеві. Вона стала обмінюватися на неплатежі. Систему нормальних грошових розрахунків замінив бартер і різноманітних грошові сурогати. Економіка зіткнулася з таким феноменом, як дефіцит грошей. Замість очікуваного зростання ефективності отримали спад виробництва, зниження рентабельності і продуктивність праці.

Результатом другої хвилі - заставної приватизації - стала передача державою великому фінансовому капіталу експортно-орієнтованих підприємств у паливно-енергетичному секторі, металургії, хімії.

Третя хвиля - приватизація боргів - постала на вигляді масових банкрутств потенційно ефективних підприємств, які вдалося за тими або іншим суб'єктам причин приватизувати попередніх років.

Сучасне стан більшості господарських об'єктів таке, що першочерговими тактичними завданнями їм є «латання дірок» (чи реактивна форма управління) і недопущення банкрутства. Такий підхід Демшевського не дозволяє досягти сталої роботи підприємства у в довгостроковій перспективі. Тому особливе значення у сьогоднішніх умовах набуває формування ефективного механізму управління тими підприємствами, заснованого на аналізі фінансово-економічного стану, з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності адекватних ринковим умовам й пошуку шляхів її досягнення.

Цей підхід нерозривно пов'язані з антикризовим управлінням. Цей вислів міцно увійшло оборот теоретиків і практиків, вирішальних проблеми управління підприємством.

Діяльність поставлені і вирішуються такі взаємозалежні завдання:

- вивчити поняття, види й процедури банкрутства;

- розглянути суть і стала принципи політики антикризового управління підприємством у сучасних умовах;

- проаналізувати зміст основних етапів політики антикризового управління підприємством;

- здійснити діагностику фінансового становища підприємства, зокрема проведення аналізу та оцінки майнового становища, ліквідності і платоспроможності і втрати фінансової стійкості підприємства;

- удосконалювати систему діагностики банкрутства підприємства;

- розробити систему механізмів стабілізації підприємства у випадку загрози банкрутства.

Об'єктом дослідження є суспільство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Металлопрокат».

Информационно-аналитической базою дослідження послужили дані оперативної та бухгалтерської інформації за 2000-2002 роки.

1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАНОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Об'єктом дослідження, як говорилося вище, є суспільство з обмеженою відповідальністю «Торговельний Дім Металлопрокат», яка була створена в 1995 року реалізації спільної господарської діяльності й одержання прибутку.

ТОВ «Торговельний Дім Металлопрокат» може здійснювати будь-які види діяльності не заборонені законодавством РФ, саме:

- реалізація металопрокату;

- ремонт тілі, радіо, відео апаратури, коштів обчислювальної техніки за договорами з підприємствами, установами, громадянами;

- створення тіло і радіомережі в рекламних і численних комерційних цілях;

- всі види проектних, конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтних, художественно-оформительских робіт;

- виробництво товарів народного споживання з металу, народних і кустарних промислів;

- придбання із єдиною метою лізингу чи аукціонної продажу будинків, споруд будівельних та інших машин та, які стосуються основних засобів;

- торгово-закупівельна, комерційна і посередницька діяльність;

- організація оптової, роздрібної і комісійної торгівлі, зокрема автомобілями;

- видобуток, переробка місцевих з корисними копалинами, природних каменів, нерудного сировини й матеріалів;

- надання побутових послуг населенню;

- надання інформаційних, маркетингових, брокерських та інших послуг юридичним і фізичних осіб;

- надання транспортних послуг з перевезення вантажів і пасажирів юридичним і фізичних осіб усіма транспортом;

- укладання угод на товарно-сировинних, фондових та інших біржах, зокрема із цінними паперами;

- загальнобудівельні роботи;

- зовнішньоекономічна діяльність.

ТОВ «Торговельний Дім Металлопрокат» діє підставі Статуту Вищим органом управління суспільства є збори учасників. З-поміж учасників обирається Голова зборів, який організує ведення протоколів.

Для поточного керівництва діяльністю суспільства збори учасників призначає директора суспільства, підзвітної зборам його учасників і немає права приймати рішення, обов'язкові лише товариства.

Перевірка діяльності посадових осіб суспільства здійснюється ревізійної комісією (ревізором) за дорученням зборів учасників.

Суспільство є самостійним господарюючим суб'єктом й володіє правами юридичної особи. ТОВ «Торговельний Дім Металлопрокат» має у власності відособлене майно, і навіть самостійний баланс, може від імені отримувати й здійснювати майнові і немайнові права, укладати всі види цивільно-правових договорів із іншими господарюючими суб'єктами, нести обов'язки, розпоряджатися майном, бути позивачем чи відповідачем в арбітражний суд.

Відповідно до основними видами своєї діяльності підприємство здійснює стосунки з юридичними і фізичними особами з урахуванням договорів із реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт; самостійно планує та здійснює господарську діяльність, з реального від попиту й не більше напрями діяльності.

Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, надає державних органів інформацію, необхідну оподаткування нафтопереробки і ведення загальнодержавної системи збирання та опрацювання економічної інформації.

Поточна діяльність будь-якого підприємства то, можливо охарактеризована з різних сторін. У нашій країні основними оцінними показниками традиційно вважаються реалізацію і прибуток. Крім них же в аналізі застосовують показники, відбивають специфіку виробничої діяльності підприємства. Щодо кожного з цих показників у принципі може визначатися планове значення чи внутрипроизводственный норматив (орієнтир), з яким і виробляється порівняння після закінчення звітний період. Що ж до динаміки основних показників, та найбільш інформативні аналітичні висновки формулюються внаслідок зіставлення темпів зміни. Зокрема, у сенсі є оптимальним таке співвідношення темпових показників.

Оцінку поточного стану слід з аналізу майнового становища підприємства, що характеризується складом і станом активів, якими володіє, і розпоряджається підприємство задля досягнення своєї мети. Воно змінюється з часом рахунок різних чинників, головною з яких є досягнуті за істинний період фінансові результати. Говорячи аналіз майнового становища, слід враховувати як предметно-вещественную характеристику, а й грошову оцінку, що дозволить виносити судження про оптимальності, можливості і доцільності вкладення фінансових успіхів у активи підприємства. Майнове і фінансовий становище підприємства є дві сторони економічного потенціалу, які тісно взаємопов'язані.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8