Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансово-господарську діяльність ВАТ ОЭМК за 2000 р.

Реферат: Аналіз фінансово-господарську діяльність ВАТ ОЭМК за 2000 р.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 2

Основні техніко-економічні показники работыпредприятия за 2000 рік 5

Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції 6

Аналіз структури товарної продукції 7

Аналіз ритмічності виробництва. 9

Аналіз організаційно – технічного рівня виробництва. 11

Аналіз використання основних фондів 13

Аналіз використання праці та зарплати . 15

Аналіз продуктивність праці. 18

Аналіз оплати праці. 20

Аналіз виконання плану з собівартості 25

Аналіз прибутків і рентабельності 30

Аналіз прибутку. 30

Аналіз рентабельності. 32

Аналіз фінансового становища підприємства 34

Оцінка фінансової стійкості підприємства. 34

Платежеспособность (ліквідність) підприємства. 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 37

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині становище у чорної металургії Росії характеризується важким фінансовим станом більшості підприємств нашої галузі, вищим рівнем взаимозадолженности внаслідок подальшого підвищення ціни енергоносії й низького рівня платоспроможного попиту продукцію чорної металургії.

ВАТ «ОЭМК» (Оскольский електрометалургійний комбінат) лежить у місті Старий Оскол Білгородської області. Він було засновано 1974 року після підписання Москві Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР і групою западногерманских фірм угоди про співробітництво. Вона задумана як сучасний металургійний комплекс, основою якої послужили поблизу розташовані великі родовища високоякісних залізних руд КМА.

У 1993 року комбінат був у відкрите товариство.

ОЭМК – перше вітчизняне підприємство бездоменной металургії, у якому передбачена принципово нова технологія виробництва металу, джерело якої в прямому отриманні заліза з руди, що дозволяє з урахуванням первородної шихти отримати високоякісний прокат, характеризується особливої чистотою за змістом шкідливих домішок і однорідністю хімічного складу.

На сучасному розвитку комбінату освоєно виробництво високоякісного прокату і трубної заготівлі з підшипникових, конструкційних, легованих і рессорно-пружинных сталей. Производимые товарні трубна заготівля і крупносортный прокат випускаються у повній відповідності з вимогами стандарту за якістю.

Як показав аналіз конкурентоспроможності металопродукції ВАТ «ОЭМК», проведений «Центром вивчення кон'юнктури цін, і аналізу конкурентоспроможності металопродукції інституту економіки чорної металургії», метал ОЭМК за своїми характеристиками і споживчим властивостями перевершуватиме рівень світових рівнів і конкурентоспроможний на й світовому ринку.

Усі споживачі металу ВАТ «ОЭМК» підтверджують його високу якість, отримані схвальні відгуки від основних споживачів – ЗІЛа, ГАЗу, КамаЗа, Первоуральского новотрубного заводу, Синарского трубного заводу, Челябинского ковальсько-пресового заводу, Липецкого тракторного заводу та інших. Експорт ввозяться країни Європи (Італія, Іспанія) і Південно-Східної Азії вже (Тайвань, Таїланд, Філіппіни).

У ринкових умов запорукою виживання і залишається основою стабільного становища підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, у якому підприємство, вільно маніпулюючи грошима, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, і навіть мінімізувати видатки його розширення й відновлення. Визначення кордонів фінансової стійкості підприємств належить до найважливіших економічних труднощів за умов початку ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість можуть призвести на відсутність в підприємств коштів на розвитку, їх неплатоспроможності й у кінцевому підсумку, до банкрутства, а надлишкова стійкість перешкоджатиме розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового становища. Фінансове становище є сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Мета аналізу господарську діяльність у тому, щоб оцінити господарське і стан підприємства, соціальній та тому, щоб постійно проводити, спрямовану з його поліпшення. Аналіз господарського й фінансового становища показує, за якими конкретним напрямам потрібно поводитися роботу. Відповідно до цим результати аналізу дають питанням, які найважливіші способи поліпшення господарського й фінансового становища підприємства у конкретний період своєї діяльності. Мета цієї роботи у тому, щоб дати зведену систему показників, характеризуючих господарське стан підприємства, необхідні прийняття ділових виробничо-господарських і управлінські рішення для поліпшення чи стабілізації становища. Разом про те, господарське і стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішній середовищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовим та інших відносинам. Тому система наведених показників має своєю метою продемонструвати стан для зовнішніх споживачів, бо за розвитку ринкових відносин кількість користувачів господарської, економічної та інформації значно зростає. Ця робота спрямовано аналіз фінансово-господарську діяльність ВАТ ''ОЭМК'', з цих бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках, додатку до бухгалтерського балансу та інших матеріалів опублікованих у газеті ''Електросталь'' і зібраних для підприємства.

Таблиця 1

Основні техніко-економічні показники работыпредприятия за 2000 рік

№ п/п  

Найменування показників

Ед. виміру

Факт попередній рік

За звітний період

План

факт

% до

Плану

прош.г.

1

Обсяг реал.ТП підприємством

тыс.р

8382000

8923200

9478300

106,22

113,08

2

Обсяг випущеної ТП підприємством

тыс.р

7463600

8854700

9428200

106,47

126,32

3

Виробництво важливих видів продукції всього:

-метализованные котуни

-окислені котуни

-лита заготівля

-прокат

тыс.т

1787

2551

1833,4

1520,7

1820

2650

1920

1560

1918,5

2729,6

2061,1

1581,3

105,4

103,0

107,3

101,3

107,4

107,0

112,4

104,0

4

Показники за якістю

1. шлюб

2. техобрезь

%

кг/т

0,41

16,52

0,35

15,00

0,37

16,04

105,71

106,93

90,24

97,09

5

Среднесписочная кількість працюючих,

зокрема. робочих

чол.

15070

12300

15990

12450

15247

11980

95,3

96,2

101,2

97,4

6

Загальний фонд ЗП

тыс.р

501005

627000

788245

125,71

157,33

7

Середня ЗП

тыс.р

2611

3267

4308

131,86

164,99

8

Середньорічна вироблення

-робочого

-працюючого

тыс.р

599,49

466,77

711,22

553,76

786,99

618,36

109,32

106,88

131,28

132,47

9

Питома вага робітників у від кількості працівників

%

81,6

77,9

78,6  

100,9

96,3

10

Фонд раб. часу робочих (ФРВ)

годину

24914511

24910956

23870150

95,8

95,8

11

Собівартість реалізованої ТП

тыс.р

6746300

7699750

8216500

106,71

121,79

12

Прибуток від ТП підприємством

тыс.р

1635700

1525300

1261800

82,72

77,14

13

Балансова прибуток

тыс.р

-589403

906300

978298

107,94

-

14

Середньорічна вартість

- основних фондів

- оборотних фондів

тыс.р

5382076

2384738

5428435

2540970

5474782

2632375

100,85

103,60

101,72

110,38

15

Рентабельність

%

-7,59

11,37

12,07

-

-

16

Виручка від ТП

тыс.р

9932045

10754604

11797364

109,69

118,78

17

Фондоотдача

 

1,387

1,515

1,722

113,7

124,1

18

Фондоемкость

 

0,72

0,66

0,58

87,9

80,6


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12