Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 8

Вертикальне аналіз агрегованого балансу за 1997 рік

Актив

На початок 1997 р.

У найгіршому разі 1997 р.

Відхилення

балансу

крб.

%

крб.

%

крб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Майно

230989

100,0

457931

100,0

226942

0,0

1.1.Иммобилизованные

активи

43858

19,0

58619

12,8

14761

-6,2

1.2. Оборотні активи

43098

18,7

264320

57,7

221222

39

1.2.1. Запаси та експлуатаційні витрати

6002

2,6

24349

5,3

18347

2,7

1.2.2. Дебіторська

заборгованість

8811

3,8

31277

6,8

22466

3,0

1.2.3Денежные кошти

28285

12,2

208694

45,6

180409

33,4

1.3. Збитки

144033

62,4

134992

29,5

- 9041

-32,9

Пассив балансу

2

3

4

5

6

7

1.Источники майна

230989

100,0

457931

100,0

226942

0,0

1.1. Власний

капітал

74759

32,4

74759

16,3

0

-16,1

1.2. Заемный капітал

156230

67,6

383172

83,7

226942

16,1

1.2.1. Довгострокові

зобов'язання

0

-

0

-

0

-

1.2.2. Короткострокові

кредити і позики

0

-

0

-

0

-

1.2.3. Кредиторська

заборгованість

121230

52,5

348172

76,0

226942

23,5

1.2.4. Інші пасиви

35000

15,2

35000

7,6

0

-7,6

Дані, здобутих у таблиці 2.2 , видно, що з 1997 рік структура активу балансу підприємства поліпшилася. Збільшилося майно балансу, що обумовлено зростанням всіх статей активу балансу, виключаючи збитки, які знизилися за абсолютним плані місто й з'явилося менший питому вагу у валюті балансу. Це дуже позитивних змін, що свідчить про улучшающемся фінансове становище фірми. Значне зростання в питомій вазі мають кошти - найбільш ліквідна частина майна підприємства. Дебіторська заборгованість значно зросла, збільшилася їхня частка у структурі майна підприємства. Питома вага запасів і витрат - коштів, необхідні виробництва, зріс більш ніж двічі. Найбільший зростання на питомій вазі мають оборотні активи. І це служить позитивним показником і свідчить у тому, що фірму вкладає свої фінансові ресурси у найбільш ліквідні активи (іммобілізовані активи ( т. е. основні інші внеоборотные кошти ) зросли незначно ), можливо саме і пояснюється погашення протягом року частини збитків минулих років і зменшення їх частки в загальній структурі балансу.

Співвідношення власної родини та позикового капіталів свідчить про автономії підприємства у умовах ринкових зв'язків, про його фінансової стійкості. Власний капітал початку 1997 року у двічі менше позикового капіталу, але в кінець 1997 року структуру пасивів змінилася - позиковий капітал виріс, а власний залишився попередньому місці. Тому автономія підприємства знизилася, а частка власного капіталу структурі балансу уменьшелась майже вдвічі більше. Це говорить, з одного боку, про залежності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ від кредиторів ( покупців, перечисляющих авансових платежів та інших. ) . Дане підприємство у 1997 року не мало довгострокових та проведення короткострокових позик.

Кредиторська заборгованість - стаття балансу, має найбільша питома вага. Її значення зросла. Це свідчить про тому, що покупці, й замовники перераховують має значення авансів за роботи й послуги кошти у велику кількість. З одного боку, це позитивний момент, оскільки підприємство ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ виконання своїх робіт користується позиковими засобами, збільшуючи можливості власного виробництва та знижуючи необхідність додаткових власних капіталовкладень. Але і це засвідчує лише тому, що це підприємство ВАТ “ЕКСПО - СЕРВІС “ досить залежить від своїх покупців. Адже гроші, спрямовані на виробництво і надання послуг , із засобів замовника, при неподписании замовником акта здачі - приймання робіт ( т. е. цих робіт ) , ці гроші мають повернутися замовнику ( т. до. роботи виконані ). І тут підприємство втрачає гроші, які вона б отримала кишеню як прибуток, і втрачає кошти, витрачені виробництво цієї продукції.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29