Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 5

8. Середня кількість працюючих ( ЧР ) :

ЧР97 = 21 людина ,

ЧР98 = 19 людина

9. Фонд оплати праці ( ФОП ) :

ФОТ97 = 63000 крб. ,

ФОТ98 = 60800 крб.

10. Продуктивність праці ( ПТ ) - середньорічна вироблення своєї продукції одного працюючого = ставлення валової продукції до середньої кількості працюючих :

ПТ97 = 430677 / 21 = 20508,43 крб. / раб.

ПТ98 = 289133 / 19 = 15217,53 крб. / раб.

Хоча кількість працюючих не зросла, а уменьшелась, продуктивності праці теж уменьшелась. Це негативний ознака, говорить про неповному використанні трудових ресурсів немає і показує резерв щоб одержати більшої прибутку за максимального використання трудових ресурсів.

11. Прибуток ( збиток ) від :

Пб від Р97 = 27615 крб.

Пб від Р98 = 18187 крб.

12. Кількість своєї продукції - середня кількість умовних замовлень на рік ( З ) :

З97 = 480 прим.

З98 = 321 прим.

13. Балансова прибуток ( збиток ) , ( Пб ) :

Пб97 = 17823 крб.

Пб98 = 10951 крб.

14. Виробничі площі :

Загальна зайнята площа Sо = 220 м2

У т. год. : а) Виробнича площа Sп = 150 м2

б) Площа офісного приміщення Sоф = 70 м2

Для наочності, уявімо розраховані технико - економічні показники у вигляді зведеної таблиці :

Таблиця 1.1

Основні технико - економічні показники ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

ПОКАЗАТЕЛЬ

1997 рік

1998 рік

Абсолют. відхилений.

Относит. відхилений.

Середня вартість коштів труда,руб.

50726,5

56870,0

6143,5

112,1

Фондоотдача ( крб. своєї продукції

1 крб. ОПФ )

8,49

5,08

- 3,41

59,8

Вартість валової продукції, крб.

430677

289133

- 141544

67,1

Вартість матеріалів, крб.

9877

17602

7725

178,2

Материалоотдача ( крб. своєї продукції 1 крб. матеріалів )

43,60

16,43

- 27,17

37,7

Відносна економія ( перерас-

хід ) матеріальних витрат, крб.

10971,12

Середня кількість працюючих,

( чол )

21

19

- 2

90,5

Фонд оплати праці, крб.

63000

60800

- 2200

96,5

Продуктивність труда,руб. / раб.

20508,43

15217,53

- 5290,9

74,2

Прибуток (убыток)от реализации,руб

27615

18187

- 9428

65,9

Кількість замовлень на рік, прим.

480

321

- 159

66,9

Балансова прибуток, крб.

17823

10951

- 6872

61,4

Загальна зайнята площа, м2

220

220

0

0,00

Виробнича площа, м2

150

150

0

0,00

Площа офісного помещения,м2

70

70

0

0,00

1.3. ОБОСНОВАНИЕ ВИБОРУ ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РОБОТИ

Економічному аналізу завжди надавалося велике значення. Він дає змогу визначити ефективність як окремого підприємства, групи підприємств, і у кінцевому підсумку, всієї економіки загалом. Але із переходом ринковий шлях розвитку, зі створенням ринкової економіки, з її появою величезної кількості незалежних самостійних підприємств і закупівельних організацій, економічний аналіз набуває ще більшу важливість.

Зростає необхідність проведення економічного аналізу: якщо планової економіки підприємство, колишнє тоді державним, могло одержання коштів потім від держави - різні дотації і дуже фінансування, і навіть отримання кредитів на державному банку навіть за несприятливому фінансове становище, тобто могло прогнозувати виживання навіть за неуважному ставлення до своєї фінансово - економічної діяльності, то умовах ринку ситуація значно змінюється. Сталося роздержавлення економіки. Підприємства лише державними, а переважній своїй більшості - приватними чи акціонерними. Змінилася схема фінансування підприємств, головна мета й головним економічним змістом роботи підприємства стало отримання прибутку. Змінилися та "взаємини окремого підприємства із зовнішнього економічної середовищем. При самостійному виборі партнера стало важливим і досить за потрібне отримання максимально повної та велика інформація про його фінансово - економічної діяльності, а економічний аналіз - важливий інструмент в обробці цієї інформації з метою винесення господарським - управлінського рішення. При виборі банку, особливо - по горезвісних випадків банківських банкрутств і гіркоту втрат грошей клієнтами банку, аналіз фінансового становища банківської організації, її перс- пектив розвитку, враховуючи як “ статична “ становище нині, стало необхідністю кожному за господарюючого суб'єкту.

Формування ринкової економіки зумовлює розвиток аналізу, у першу чергу на мікрорівні - лише на рівні окремих підприємств та його внутрішніх підрозділів. Аналіз на мікрорівні пов'язані з повсякденної финанасово - господарської діяльністю підприємств, їх колективів, менеджерів.

На рис. 1.6 приведено класифікація видів економічного аналізу.

Економічний аналіз фінансово - господарську діяльність є спосіб накопичення, трансформації і його використання інформації фінансового характеру, що на меті :


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29