Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 2

зважаючи на викладене, можна дійти невтішного висновку, що "аналіз під управлінням підприємством має дуже велике значення і є важливим етапом під час ухвалення будь-якого управлінського рішення.

Аналіз як суть, вивчається багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз фінансово - господарської діяльності й її кінцевих результатів - область виключно економічного аналізу. Аналізом ширшому сенсі займається теорія економічного аналізу, у професійному - економічний аналіз фінансово - господарської діяльності відповідних галузях.

Економічний аналіз тісно причетний до планування.

Нестабільність і жахаюча невизначеність майбутнього призвела до того, що планування від минулого до майбутнього, широко що практикувалося нашій країні раніше, стало неефективним. Звідси став цілком очевидна неможливість прийняття рішень без попереднього визначення стратегічного плану з перспективи.

Стратегічне планування - це процес вибору цілей його розвитку, обгрунтування стратегії реалізації за умови дотримання соціальної місії підприємства.

Фінансова стратегія - це генеральний план дій зі забезпечення підприємства грошима [ 15 ].

Кількість етапів стратегічного планування, утримання і їх послідовність можуть бути різними залежно від розміру підприємства, форми власності, маштаба роботи і інших чинників. Але аналіз є необхідною і обов'язковим етапом стратегічного планування незалежно від перелічених вище чинників, наочно показано на малюнках 1.2 і 1.3.

Аналіз

 

Визначення

 

Формування

 

Формування

оточуючої

 

політики

 

стратегії вибору

 

функциональ -

середовища: внеш -

 

підприємства

 

альтернативи:

 

ных стратегій

няя середовище,

®

 

®

визначення ба-

®

 

внутрішні

     

зовой стратегії,

   

можливості

     

аналіз стану і вибір

   
       

стратегічної

   
       

альтернативи

   

Рис. 1.2. Процес стратегічного планування. Варіант 1

Місія

організації

®

Цілі

організації

®

Оцінка і

аналіз

довкілля

®

Управленчес-

де обследова

ние сильних

і слабких

сторін

           


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29