Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 18

Результат від іншої реалізації - збиток як і 1997, і у 1998 року, поменшало 1998 року, що є одним позитивними моментами дозволило 1998 року підвищити показник прибуток від фінансово - господарську діяльність проти 1997 роком більш ніж двічі.

Та наслідок від внериализационных операцій на 1998 року було набагато гірше, ніж у 1997 року. Це значно знизило переваги результатів господарську діяльність підприємства у 1998 року порівняно з 1997 роком. І під впливом результату від внериализационных операцій балансовий прибуток 1998 року нижче за аналогічний показник 1997 року досяг майже на 40%. Це свідчить про вузьке місце у діяльності підприємства міста і звертає увагу до необхідність зниження внериализационных збитків.

Податок з прибутку 1998 року більше, попри меншу балансовий прибуток. Пов'язано це про те, що оподатковуваний прибуток у 1998 року більше за аналогічний показник 1997 року з - за коригування балансового прибутку на суми не які включаємо до витрат, знижують оподатковуваний прибуток, витрат - наприклад, витрат реклами, представницьких витрат, курсових різниць за операціями в іноземній валюті ( останні позначаються на тому однині і у складі позареалізаційних прибутків і витрат ). І показник чистий прибуток підприємства у 1998 року майже у чотири разу виявився менше від показника чистий прибуток 1997 року.

Також негативної статтею у цій таблиці є 1998 року великої кількості абстрактних коштів, що знижує прибуток, остающую- ся у розпорядженні підприємства міста і навіть призводить до появи збитку 1998 року. Якщо звернутися до даних аналітичного обліку за цією статтею, то видно, що це суму відволікається для сплати штрафів до податкової інспекції за невчасно зданий баланс. Зрозуміло, це означає тому, що таких ситуацій слід уникати і порушувати вимоги фінансово - господарської дисципліни.

Використання прибутку підприємства може бути в кількох напрямах: Платежі до бюджету, Відрахування в резервний капітал та фонди, Отвлечено на фонди накопичення та споживання, потреби, інше.

Торішній чистий прибуток, залишається у розпорядженні підприємства, може бути із двох основних напрямам: до Фонду Накопичення і Фонд Потребления.

Фонд Накопичення, якого можна віднести Фонд Капітальних Вложений придбання основних коштів, інші фонди на придбання працюючих активів, служить базою подальшого розвитку діяльності підприємства, збільшує власний капітал.

Фонд Потребления, якого можна віднести Фонд Матеріального Заохочення, відсотків з облігаціях, є стимулом до роботи працівників підприємства і зацікавлює вкладників, приваблює інвесторів, але по суті, вилучає кошти з обороту підприємства.

Для успішної роботи підприємства, слід дотримуватися оптимальних пропорцій між Фондом Потребления і фондом Накопичення.

Власну чистий прибуток підприємство може витрачати різні мети, зумовлені самостійно. Державне вплив вплинув на вибір напрямів використання чистий прибуток здійснюється через податки, податкові пільги, і навіть економічних санкцій.

Однак у цьому разі для підприємства ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ чистий прибуток 1997 року залишилася нерозподіленого і цього повністю пішла погашення збитків попередніх періодів. А 1998 року чистий прибуток не для здобуття права заплатити належні підприємству штрафи податкової інспекції за 1997 рік. У результаті утворився збиток у 1998 року.

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибуток від реалізації продукції з кожному чиннику.

Факторний аналіз прибуток від реалізації продукції ( робіт, послуг ).

Прибуток від товарної продукції загальному разі перебуває під впливом трьох чинників, за зміну обсягу реалізації, структури продукції, відпускних ціни реалізовану продукцію, ціни сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення, рівня витрат матеріальних

і трудових ресурсів.

1. Розрахунок загального зміни прибуток від реалізації продукції

DР = Р1 - Р0 = 9428 крб.

Для факторного аналізу зміни прибутку нам знадобляться додаткові дані, які відбито у бухгалтерської звітності. Це показники собівартості одиниці виробленої продукції, її ціни, і кількості реалізованої продукції ( позаяк у ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ за умов роботи з 100 - відсоткової передоплати реалізована продукція дорівнює показнику випущеної продукції ).

За одиницю продукції приймемо умовний замовлення, що є умовним обсягом робіт, і можна порівняти як і 1997, і у 1998 року. Включает у собі стандартний набір операцій та робіт, які слід виконати по яке найчастіше зустрічається замовлень: розробку ескізу, виїзд до клієнта, твердження ескізу в держустановах, підготовка рекламного місця на експлуатацію, видатки оформлення рекламного місця, вартість матеріалів та інших виробничих витрат за виробництво стандартної конструкції, оплата праці робочих, монтаж конструкції.

Таблиця 3.3

Показники ціни продукції, її кількості та одержання прибутку

ПОКАЗАТЕЛЬ

1997 рік

1998 рік

Зміна

Виручка ( нетто ) від товарів,

продукції, робіт, послуг ( за мінусом ПДВ,

акцизів та інших. ), ( крб ) Np

430677

289133

-141544

Собівартість реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг ( крб. )

412490

261518

-150972

Прибуток ( збиток ) від ( крб. ) Рр

18187

27615

9428

Кількість умовних замовлень на рік (прим. ) Q

480

321

-159

Середня собівартість одного умовного

замовлення ( крб.) З

859,35

814,70

-44,65

Середня ціна одного умовного замовлення ( руб.)р

897,24

900,73

3,49

Дані вартість робіт, які входять у умовний замовлення, взяті з прайс - аркушів ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “, які надаються клієнтам, а собівартість - з урахуванням даних аналітичного бухгалтерського обліку по аналогічним статтям ( див. табл. 3.3 ).

2. Розрахунок впливу прибуток змін відпускних ціни реалізовану продукцію:

DP1 = Np1 - Np1.0 = P.S p1q1 - P.S p0q1 ,

де: - Np1 - реалізація у звітній року у цінах звітного року,

- Np1.0 - реалізація у звітній року у цінах базисного року.

DР1 = 900,73 * 321 - 897,24 * 321 = 321 * ( 900,73 - 897,24 )

DР1 = 1120,29 крб.

за рахунок зміни відпускних ціни реалізовану продукцію ( ціни зросли ), прибуток, отримана 1998 року, зросла на 1120,29 рублів.

3. Розрахунок впливу прибуток змін - у обсязі продукції ( власне обсягу продукції оцінці по базової собівартості ):

DР2 = Р0К1 - Р0 = Р0 ( К1 - 1 ),

де: - Р0 - прибуток базисного року,

- К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції:

К1 = S1.0 / S0,


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29