Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Сторінка 14

У разі, коли кілька людей нерівностей мають знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної. У цьому нестачу коштів за однією групі активів компенсується їх надлишком з іншої групі, хоча компенсація у своїй має місце лише з вартісної величині, що у реальної платіжної ситуації менш ліквідні активи що неспроможні замінити більш ліквідні.

Аналіз ліквідності балансу оформляється як таблиці ( табл. 2.9 ).

Таблиця 2.9

Аналіз ліквідності балансу ( крб. )

           

Платежный

 

На

На

 

На

На

надлишок чи

АКТИВ

початок

кінець

ПАССИВ

початок

кінець

недолік

 

1998 р.

1998 р.

 

1998 р.

1998 р.

початок

1998 р.

кінець

1998 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. А1

208694

105081

1. П1

383172

368781

-174478

-263700

2. А2

31277

104772

2. П2

0

0

31277

104772

3. А3

24349

33863

3. П3

0

0

24349

33863

4. А4

193611

199824

4. П4

74759

74759

118852

125065

БАЛАНС

457931

443540

БАЛАНС

457931

443540

x

x

У графах 2, 3, 5, 6 цієї таблиці дано підсумки груп активу і пасиву, вычисляемые початку і поклала край звітний період. У графах 7 і побачили 8-го представлені абсолютні величини платіжних надлишків чи браку початку і поклала край звітний період.

Зіставлення найліквідніших засобів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє з'ясувати поточну ліквідність, що у тому випадку 1997-го як й у 1998 року більш як незадовільна. Порівняння ж повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відбиває перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможності ( чи неплатоспроможності ) підприємства на найближчий до оскільки він розглядався моменту проміжок часу.

Перспективна ліквідність є прогноз платоспроможності з урахуванням порівняння майбутніх надходжень і платежів ( з яких відповідних групах активу і пасиву представлена, звісно, лише деякі з, тому прогноз досить наближений ). Перспективна ліквідність 1998 року поліпшилася.

Проводимый по викладеної схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним і з тій причині, що відповідність ступеня ліквідності активів і термінів погашення зобов'язань в пасиві заплановано орієнтовно. Це пов'язано з обмеженістю інформації, яку має аналітик, проводить зовнішній аналіз з урахуванням бухгалтерської звітності. Для уточнення результатів аналізу потрібні спеціальні методи, коригувальні показники представленої методики. Аналіз, проведений за такою схемою, досить повно представляє фінансове становище з погляду можливостей своєчасного здійснення розрахунків.

Ліквідність підприємства й з допомогою низки фінансових коефіцієнтів, різняться набором ліквідних коштів, які розглядають у ролі покриття короткострокових зобов'язань.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ( Кал). Цей коефіцієнт дорівнює відношенню величини найліквідніших активів від суми найбільш термінових зобов'язань та короткострокових пасивів. Під найліквіднішими активами, як і за угрупованню балансових статей для аналізу ліквідності балансу, маються на увазі кошти підприємства міста і короткострокові цінних паперів. Короткострокові зобов'язання підприємства, представлені сумою найбільш термінових зобов'язань та короткострокових пасивів, включають: кредиторську заборгованість та інші пасиви; позички, непогашені вчасно; короткострокові кредити і позикові кошти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частина короткостроковій заборгованості підприємство може найближчим часом. Нормальне обмеження цього показника таке:

Кал


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29