Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

Реферат: Аналіз фінансового становища, оцінка та розробка напрямів для вдосконалення діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Роль і значення аналізу господарської діяльності роботі

підприємства

1.1. Сутність і значення економічного аналізу, у умовах

ринкової економіки

1.2. Організація реалізувати основні технико - економічні

показники ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “

1.3. Обгрунтування вибору теми дипломної роботи .

2. Аналіз фінансового становища ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ .

2.1. Аналіз майнового становища

2.2. Аналіз фінансового стану

2.3. Аналіз поточної діяльності

3. Оцінка й розробка напрямів для вдосконалення

діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ .

3.1. Аналіз фінансових результатів

3.1.1. Аналіз прибутку .

3.1.2. Аналіз рентабельності

3.2. Оцінка потенційного банкрутства

3.3. Розробка напрямів для вдосконалення

діяльності ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ .

Укладання .

Бібліографія

Додаток 1. Організаційна структура ВАТ “ЕКСПО - СЕРВІС”

Додаток 2. Актив балансу на 01. 01. 98 р .

Додаток 3. Пассив балансу на 01. 01. 98 р .

Додаток 4. Актив балансу на 01. 01. 99 р .

Додаток 5. Пассив балансу на 01.01. 99 р .

Додаток 6. Звіт про фінансові результати за 1997 рік

Додаток 7. Звіт про фінансові результати за 1998 рік

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Економічному аналізу завжди надавалося велике значення. Він дає змогу визначити ефективність як окремого підприємства, групи підприємств, і у кінцевому підсумку , всієї економіки загалом. Але із переходом ринковий шлях розвитку, зі створенням ринкової економіки, з приходом величезної кількості незалежних самостійних підприємств і закупівельних організацій, економічний аналіз набуває ще більшу важливість.

Завданнями економічного аналізу фінансового становища є : об'єктивну оцінку використання фінансових ресурсів для підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового стану, і навіть поліпшення відносин між підприємствами зовнішніми фінансовими, кредитними, контрольними органами та інших.

Фінансовий аналіз є метод оцінки й прогнозування фінансового становища підприємства з урахуванням його бухгалтерської звітності.

Цільова установка фінансового аналізу - оцінка фінансового становища і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкту з допомогою раціональної фінансової політики [ 7 ] .

Фінансове становище підприємства характеризується сукупністю показників, що відбивають процес формування й використання фінансових коштів . У ринковій економіці фінансове становище підприємства з суті відбиває кінцеві результати своєї діяльності. Саме кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять власників ( акціонерів ) підприємства, його діловими партнерами, податкові органи.

Фінансове становище підприємств характеризує розміщення та використання коштів підприємства. Вона зумовлена ступенем виконання фінансового плану і мірою поповнення власні кошти з допомогою прибутків і інших джерел, якщо вони передбачені планом, і навіть швидкістю обороту виробничих фондів і оборотних засобів. Оскільки виконання фінансового плану переважно залежить від результатів виробничої діяльності, ту фінансову стан, обумовлений всієї сукупністю господарських чинників, є найбільш узагальнюючим показником.

Виявляється фінансове становище в платоспроможності підприємств, у спроможності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідність до господарськими договорами, повертати кредити, сплачувати заробітну плату робітникам і службовцям, вносити платежі до бюджету.

Основними показниками фінансового становища є :

- забезпеченість власними обіговими коштами ;

- відповідність фактичних запасів коштів нормативу ;

- забезпеченість запасів призначеними них джерелами

коштів ;

- іммобілізація оборотних засобів ;

- платоспроможність підприємства [ 2 ] .

Дипломна робота присвячена аналізу фінансового стану ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ за підсумками роботи за 1997 і 1998 роки.

Цей аналіз складається з кількох етапів : аналіз майнового стану, дослідження показників фінансової стійкості підприємства, проводиться аналіз ліквідності балансу підприємства міста і розраховуються спеціальні показники ліквідності підприємства у цілому. Після загальну характеристику фінансового становища та за звітний період наступній важливою завданням аналізу фінансового становища є аналіз основних результатів прибутковості підприємства міста і факторний аналіз прибутку підприємства - в структурному аспекті й у динаміці.

Як інструментарію для фінансового аналізу використовуються фінансові коефіцієнти . Це відносні показники фінансового становища підприємства, які висловлюють ставлення одних абсолютних фінансові показники решти.

Фінансові коефіцієнти використовуються : порівнювати показників фінансового становища ; виявлення динаміки розвитку показників і тенденцій зміни фінансового становища підприємства ; визначення нормальних обмежень і критеріїв різних сторін фінансового становища.

Система фінансових коефіцієнтів з економічного змісту то, можливо подразделена на цілий ряд характерних груп : показники оцінки рентабельності підприємства ; показники оцінки ефективності управління чи прибутковості продукції ; показники оцінки ділову активність чи капиталоотдачи ; показники оцінки ліквідності активів балансу як платоспроможності .

За підсумками розрахованих окремих показників і коефіцієнтів, характеризуючих фінансове становище фірми, можна зробити докладніші висновки фінансове становище підприємства міста і виявити резерви підвищення ефективності господарську діяльність підприємства, підготувати пропозиції з поліпшення роботи ВАТ “ ЕКСПО - СЕРВІС “ .

1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ У РЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІЦІ

Аналіз ( від грецького analysis - розкладання ) - метод наукового дослідження явищ і процесів, основу якого вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи [ 11 ] .

На етапі однією з основних завдань є удосконалення системи керування народним господарством загалом всіх його галузей, і навіть окремих підприємств.

Діяльність будь-який фірми целенаправлена, тобто передбачається, що отримано певний результат, залежить від ресурсів, що у розпорядження підприємства, ступеня обліку чинників ризику, стану зовнішньою і внутрішньою середовища фірми , умов у зовнішній середовищі ( рис. 1.1 ).

РЕСУРСИ

ПРЕДПРИЯ -

ТИЯ

 

УЧЕТ

РИЗИКУ

 

ВПЛИВ

ЗОВНІШНЬОЇ

СРЕДЫ

 

ВПЛИВ

ВНУТРІШНЬОЇ

СРЕДЫ

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1.1. Вплив різних чинників на результат діяльності

підприємства

Через війну впливу безлічі чинників соціально - економічного і політичного характеру виникають проблемні ситуації, коли отримані результати від очікуваних.

У зв'язку з цим виникає низка запитань, вирішення яких без аналізу просто неможливо : причини цій ситуації, вибір серед безлічі альтернатив, доцільне використання ресурсів фірми.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29