Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз виробничо-господарської діяльності Новотроїцького філії

Реферат: Аналіз виробничо-господарської діяльності Новотроїцького філії

Зміст

Запровадження 3

Глава 1. Трансформація економічного розвитку на сучасних умовах й необхідність підвищення продуктивності і мотивації праці . 6

Глава 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності Новотроїцького філії ВАТ концерну "Уралэлекроремонт" за 1997 р . 17

2.1.1. Основні техніко-економічні показники Новотроїцького філії концерну "Уралэлекроремонт" 17

2.1.2. Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції. 21

2.1.3. Аналіз собівартості продукції 24

2.1.4. Аналіз чисельності, складу, кваліфікації, і руху робочої сили в 34

2.2. Аналіз і - оцінка стану результатів фінансової складової діяльності Новотроїцького філії за 1997 р 38

Глава 3. Аналіз діючу пенсійну систему Новотроїцькому філії системи оплати праці та розробка найефективнішою . 50

3.1. Організація праці . 50

3.2. Організація оплати праці 53

3.3. Аналіз виконання плану з праці і з/плате . 62

Укладання 84

Список літератури . 86

Запровадження

Ринкова економіка - це економіка, джерело якої в відносинах, які виникають за купівлі-продажу товару над ринком, де зіштовхується попит як заявив представник споживання і пропозиції як представника виробництва.

У ринкових відносин беруть участь економічні суб'єкти. До них належать окремі фізичні особи (підприємці, споживачі, інвестори, вкладники, фермери, продавці, покупці) і юридичних осіб (господарючих суб'єктів).

Хозяйствующие суб'єкти над ринком представлені підприємствами різних організаційно-правових форм і форм власності (малі підприємства, орендні, спільні, муніципальні та інших.), акціонерними товариствами, товариствами, кооперативами, биржами,фондами, банками, компаніями, асоціаціями, товариствами, фірмами, концернами, консорціумами та інші юридичних осіб.

Економічні суб'єкти ринкової економіки можуть виступати лише як продавців і покупців. Отже, основу ринкових відносин лежать відносини між продавцями і покупцями із задоволенням їхніх інтересів. Продавець прагне продати свою пропозицію, своєї продукції. Покупець прагне реалізувати свій попит, купити потрібну йому продукцію.

У основі функціонування ринкової економіки лежать такі принципи.

1) Рівність виробників (продавців) і споживачів (покупців) перед зовнішніми чинниками.

2) Вільне ціноутворення (курсів, відсоткові ставки) з урахуванням збалансованості попиту й пропозиції

3) Використання юридичних законів для економічного регулювання.

4) Наявність конкуренції за умови економічного прогресу та скорочення економічної регулювання.

Суть ринкових відносин у тому, що вітчизняні виробники і продавці мали бути зацікавленими абсолютно вільними і продовжує діяти на власний страх і ризик, орієнтуючись тільки ринкові регулятори (ціни, податки, відсоткові ставки, курси, дивіденди та інших.).

Ціна є конкуренції. Без конкуренції ринкові відносини теоретично не мислимі та практично не здійсненні. Соединяясь з конкуренцією, ринкові регулятори утворюють єдиний економічний метод ринкового господарювання, що змушує виробника (продавця) враховувати інтереси своїх і запити споживачів (покупців), виробляти продукцію надавати ті послуги, що їм потрібні і тому можуть бути продані на товарному ринку.

Ринкова економіка - дуже тонке механізм та складніший, ніж планово-директивна економіка. Роль держави у ринкової економіки у тому, що створює правила господарювання (закони) і контролює виконання.

Тому довіра споживача до держави є невід'ємною частиною існування ринкової економіки.

Сенс ринкової економіки залежить від руйнуванні монополії як з боку виробників (монополія, олігополія), і споживачів (монопсония, олігопсонія); вільної купівлі-продажу; в самостійному виборі партнерів; вільному ціноутворенні і державне регулювання господарських процесів. Обов'язковою умовою ринкової економіки служить наявність товаровиробників різних форм власності

Ринкова економіка Російській Федерації набирає дедалі більшу силу. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу. Конкурентоспроможність предриятию, акціонерному суспільству, будь-якої іншої господарюючому суб'єкту може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталів, що у їхньому розпорядженні.

Метою справжньої дипломної роботи є підставою дослідження діяльності Новотроїцького філії ВАТ концерну "Уралэлектроремонт" за умов ринкової економіки; аналіз діючих систем оплати праці та розробка найефективнішою системи оплати праці умовах ринку.

Глава 1. Трансформація економічного розвитку на сучасних умовах й необхідність підвищення продуктивності і мотивації праці.

Слово реформа (від латів. reformo) означає прогресивне зміна будь-яких сторін життя з єдиною метою зміцнення чи порятунку існуючого ладу. Наприклад, реформи Петра I, Олександра, Сперанського, Вітте, Столипіна. Прикладом реалізації сучасних економічних реформ є Японія та Китай.

У реставраторів мета інша, ніж в реформаторів: спішно створити заможну прошарок суспільства (так званий середній клас), яка стане економічної і політичною опорою дикого капіталізму.

У Росії її протягом семи років обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) скоротився більш ніж двічі, а інвестиції втричі чверті. По офіційними даними третину населення поза межею бідності. Але з урахуванням, що колишня мінімальна зарплата і пенсія зі своєї купівельної спроможності на 50 % перевищує сучасну середню зарплатню, то "за межею бідності виявилося 37 млн. пенсіонерів та понад половина які працюють із членами своїх сімей.

Розрив між жебракам та інвалідам багатим шаром населення Росії збільшується темпами, яких немає знала світова практика. Закон Парето, за яким за капіталізму частку 20 % багатих доводиться 80 % усіх доходів, у Росії вже перевиконаний. Аналізуючи хід реформ у Росії з кінця січня 1992 року, переконуємося в очевидності тих припущень, що висловлювали фахівці ще на етапі перебудови, коли перехід до ринків поставив запитання про механізм входження до нього.

Лауреат Нобелівської премії В.Леонтьєв 1990 року зазначав, що "було неправильно думати запровадження у Росії вільно функціонуючої економіки американського зразка. Безсумнівно, це зробити неможливо, навіть коли дуже захотіти. Ідеальним результатом успішної перебудови може бути створення віддаленої перспективі змішаної системи європейського зразка, у якій ринковий механізм грунтується на конкуренції, але діє під суворим контролем з боку держави, і навіть з усіма системами державних підприємств і соціальних послуг, поглинаючими значну частину національного дохода[1] ". Він завжди казав і термінах реформи, підкреслюючи, що з найсприятливіших обставин початок зростання виробництва слід чекати раніше, як за 5-6, а можливо, й 7 років.

У Японії період реформ велася цілеспрямована державна політика сдерживания-замораживания вкладів, запровадження твердих ціни продукти і товари, виборче надання інвестицій, розподілу ресурсів немає і фондів. Подъём розпочався тільки після 1956 року, однак і тоді роль держави залишалася досить значної. Лише на 1975 року Японія дійшла моделі вільного ринку.

П'ятирічний етап реформування у Росії дає підстави для аналізу та оцінки результатів. Зазначається, наприклад, різке (більш ніж двічі) падіння виробництва, зниження рівень життя більшості населення, значна диференціація доходів.

Основні причини падіння, з погляду, є такі. По-перше, зниження рівня управління виробництвом: від початку реформ була очевидною, що механізм саморегулювання не спрацює, бо тільки почали формуватися нові відносини власності, фінансову систему, ціни, не розвинена була ще й конкуренція.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26