Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз потреби у кадрах вищої кваліфікації з прикладу Східного Оренбуржья

Реферат: Аналіз потреби у кадрах вищої кваліфікації з прикладу Східного Оренбуржья

Зміст

Запровадження 3

Глава 1. Проблеми відтворення кадрів вищої кваліфікації 6

1.1. Проблеми процесу підготовки висококваліфікованих фахівців . 6

1.2. Маркетинг освітніх послуг 7

1.3. Проблема професійної структури відтворення кадрів. 13

1.4. Проблема якості з підготовки спеціалістів . 16

1.5. Проблема недостатню активність студентів у професійному самовизначенні 24

1.6. Проблема зайнятості 26

Глава 2. Аналіз потреби у кадрах вищої кваліфікації з прикладу Східного Оренбуржья 31

2.1. Напрями, методи дослідження регіонального ринку праці та формування професійних планів і намірів молоді . 31

2.3. Результати моніторингу, проведеного на школах Східного Оренбуржья серед випускників дев'ятих і одинадцятих класів 39

2.4. Розвиток ситуації на регіональному ринку праці, проблеми формування попиту-пропозиції робочих місць робочої сили . 50

Глава 3. Удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів 59

3.1. Управління відтворенням кваліфікованих трудових ресурсів. 59

3.2. Практичні пропозиції щодо організації відтворення кадрів вищої кваліфікації в Східному Оренбуржье . 65

3.3. Виявлення галузевих і регіональних пріоритетів у розвитку та збереженні перспективних робочих місць . 69

Укладання . 73

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 77

Запровадження

Російську освіту входить у нову фазу поетапного глибоких і складних якісних змін в усіх власних інституціональних проявах — від соціокультурних цілей до механізмів організації та управління. Цей етап визначено періодом початку реалізації концепції чергового етапу реформування системи освіти Російської Федерації.

Нині можна буде усвідомити, що здійснено перехід від унітарного, одностайної освіти до утворення за вибором. Істотно розширилося застосування тих технологій навчання; у роботі педагогів перестають домінувати репродуктивні засоби навчання.

Перехід до урізноманітнення освітніх закладів, посилення диференціації і індивідуалізації освіти дозволяють справді реалізувати специфічні запити учнів різноманітних соціальних груп, і об'єднань. Обучающиеся їхні батьки стають повноправними суб'єктами процесу творення.

Істотні перетворення припадають на галузі керування освітою. Ще донедавна управління освітою будувалося по вертикально-иерархической схемою. Децентралізація, розподіл компетенцій, регіоналізація управління, широке залучення громадських структур та розвитку програмно-цільового методу ознаменували перехід до гнучкою функціональної моделі управління у Росії.

Професійне освіту Росії переживає особливо важкий період. Відмова підприємств від підготовлених західних спеціалістів, від допомоги навчальних закладів у зміцненні і розширенні матеріальної бази, від надання робочих місць учням для виробничої практики безпосередньо позначаються стабільності роботи освітніх закладів та якість підготовки кваліфікованих кадрів фахівців.

Сьогодні навчальними закладами прагнуть задовольнити потреби особистості освіті за тієї умови, що людина буде обов'язково працювати з цієї професії, але з своєю освітою сам зможе знайти собі застосування.

Федеральна політика у природничо-технічній освіті в усі більшою мірою здійснюється з урахуванням запитів регіонів. Одночасно посилюється і координує функція федеральних органів.

Активно розробляється проблема масової професіоналізації молоді, яка передбачає профорієнтацію, профдиагностику, гнучку початкову підготовку.

Слід зазначити також, що перехід Росії до ринкової економіки супроводжується кризою у сфері зайнятості. У зв'язку з цим актуальне створення нової типу навчальних планів і програм на навчання безробітних громадян, і незайнятого населення, гнучко реагують під потребу ринку праці та які передбачають можливі види трансформації кваліфікації учнів.

Тенденція підвищення значимості спеціальної підготовки випускників коледжу і вузу, необхідність якісного зростання педагогічних кадрів веде до розвитку ширшого погляду наступність підготовки студентів коледжу і вузу, що у своє чергу викликає потреба у теоретичному обгрунтуванні цього процесу: необхідно розробити концепцію і стратегію наступності навчання у коледжі й вузі.

Звідси можна дійти невтішного висновку у тому, що проблему розробки теоретичних основ наступності з підготовки спеціалістів коледжу і вузу, як і проблема створення безперервного професійної освіти, існує, але й у літературі, ні з практичної діяльності вона вирішена.

Актуальність дослідження проблем управління відтворенням трудових ресурсів у системі вищої освіти такими причинами:

— необхідністю визначення методологією й методики управління процесом відтворення трудових ресурсів у системі вищої освіти;

— соціальним замовленням суспільства до створення вищої освіти світлі вимог до якості трудових ресурсів, пред'явлених до них сучасної економікою;

— необхідністю подолання недоліків, і протиріч наявної системи вищої освіти;

— визнанням важливості створення цілісної системи вищої освіти, що відповідає потребам економіки та що гарантує соціальну захищеність особистості, як засобу управління процесом відтворення трудових ресурсів;

Проте попри очевидність і конкретність завдання, що стоїть перед вищою освітою, вирішення її видається простим у вигляді наявності низки протиріч усередині самої системи освіти. Ускладнюється становище тим, що сьогодні існують суперечки, зумовлені корпоративної, відомчої роз'єднаністю освітніх структур, їх замкнутістю у багатьох напрямах діяльності, як змістовного та організаційної, і кадрової, економічної.

Глава 1. Проблеми відтворення кадрів вищої кваліфікації

1.1. Проблеми процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.

Система підготовки висококваліфікованих фахівців полягає для навчального закладу з кількох етапів:

1) Вивчення кон'юнктури ринку освітніх послуг:

– визначення потреб ринку на кадрах тій чи іншій кваліфікації (за фахами);

– прогноз потреби у кадрах на середньостроковий і довгостроковий період;

– вивчення соціальної потреби громадян, у одержанні освіти у тій інший фах (без прив'язки потребою кадрів на реальних підприємств і фірмах регіону);

– підсумкове моделювання ринкової ситуації з урахуванням динаміки його розвитку.

2) Організація процесу відповідно до державними стандартами у конкретних спеціальностями та вимогами конкретних споживачів.

3) Працевлаштування випускників і комплексна робота освітніх закладів з фірмами регіону з задоволенню їх потреб у кадрах вищої кваліфікації на даний момент випуску.

Відповідно до переліченими вище етапами можна сформулювати проблеми, які стоять перед освітнім установою та громадянським суспільством, взагалі, у процесі їх партнерства у справі відтворення висококваліфікованих фахівців:

1) розвиток маркетингу освітніх послуг;

2) проблема професійної структури відтворення кадрів – визначення переліку спеціальностей, відповідає вимогам ринку, яких мають навчатися студенти в момент у майбутньому, і навіть кількості студентів за кожним фахом;

3) забезпечення високої якості з підготовки спеціалістів;

4) недостатнє активності студентів у професійному самовизначенні, при на ринок праці, для ефективне використання випускниками отриманих знань;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20