Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і синтез систем автоматичного регулювання

Реферат: Аналіз і синтез систем автоматичного регулювання

Мета роботи: Метою згаданої курсової роботи є підставою вирішення завдань з аналізу і синтезу систем автоматичного регулювання, пов'язані з структури системи регулювання, з властивостей моделі об'єкта управління, настроюванням регулятора і дослідженням властивостей синтезованих САР.

1. Формування завдання на курсової проект.

Структура моделі об'єкта задана як представленому малюнку 1:

Малюнок 1 – структура моделі

Модель каналу управління задана як інтегрального ланки з запізненням:

з коефіцієнтами: .

Модель каналу обурення задана як інтегрального ланки з отсечкой з запізненням:

з коефіцієнтами: .

Як критерію використовується тривалість перехідного процесу. Тривалість перехідного процесу поставив у відносних одиницях: .

2. Вибір методу синтезу системи регулювання.

Вибір методу синтезу системи регулювання залежить від динамічних властивостей моделі об'єкта управління і необхідної тривалості перехідного процесу.

Оскільки модель каналу управління задана як інтегрального ланки з запізненням, то ролі регулятора можна взяти регулятор Ресвика.

Візьмемо інтервал дискретизації .

Малюнок 2 – Структура системи регулювання не враховуючи каналу обурення

Модель каналу регулювання в дискретної формі має вигляд:

, де - дискретний аналог запізнювання.

3. Алгоритм моделювання синтезованою системи регулювання.

Спочатку розглядатимемо систему без каналу обурення, тобто. w=0 (малюнок 2).

1. Визначення початкових значень змінних:

2. Формування зовнішнього впливу .

3. Розрахунок вихідний величини системи регулювання:

4. Розрахунок помилки регулювання:

5. Визначення моменту закінчення перехідного процесу

.

6. Розрахунок управляючого впливу

6.1. Розрахунок наведеного обурення:

;

6.2. Экстраполяция наведеного обурення:

.

; де

Як управляючого впливу приймається экстраполируемое значення .

7. Перевірка умови закінчення розрахунків (або за довжині реалізації, або за заданому критерію). Якщо ні – перехід до пункту 2 якщо так – до пункту 8.

8. Висновок результатів моделювання.

Виконавши даний алгоритм, одержимо перехідний процес, представлений малюнку 3.

Малюнок 3 – Перехідний процес не враховуючи обурення

Тривалість перехідного процесу дорівнює: , де 43,9 – момент закінчення перехідного процесу, 36 – початок дії зовнішнього впливу, 3 – запізніле розуміння.

Висновок: Оскільки тривалість перехідного процесу перевищує заданої , то отже, синтезована САР задовольняє заданим обмеженням на якість регулювання.

Розглянемо тепер систему з урахуванням контуру обурення (тобто. w<>0).

Тоді загальну структуру САР матиме вид, як у малюнку 4.

Малюнок 4 – Структура САР з урахуванням каналу обурення.

- компенсатор контрольованого обурення.

Він є послідовне з'єднання трьох блоків:

1. Пряма модель каналу обурення: , де - дискретний аналог часу відсічення;

2. Зворотний модель каналу управління:

3. Звено запізнювання:

, де - дискретний аналог запізнювання в каналі обурення.

Алгоритм моделювання ось у чому:

1. Визначення початкових значень змінних:

2. Формування возмущающего впливу . Задающее вплив відсутня .

3. Розрахунок вихідний величини каналу управління:

4. Розрахунок вихідний величини каналу обурення:

5. Розрахунок загальної вихідний величини:

6. Розрахунок помилки регулювання:

7. Визначення моменту закінчення перехідного процесу

.

8. Розрахунок управляючого впливу регулятора Ресвика:

.

; де

9. Розрахунок управляючого впливу компенсатора:

10. Розрахунок загального управляючого впливу:

11. Перевірка умови закінчення розрахунків (або за довжині реалізації, або за заданому критерію). Якщо ні – перехід до пункту 2 якщо так – до пункту 8.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2