Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз витрат за якість продукції

Реферат: Аналіз витрат за якість продукції

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 3

1. Етапи формування та види витрат за якість продукції . 4

2. Інформаційна база аналізу витрат за якість продукції 9

3. Методи аналізу витрат за якість 14

3.1. Метод функціонально-вартісного аналізу 14

3.2. Методи технічного нормування . 19

3.3. Деякі інші методи аналізу витрат за якість . 21

4. Аналіз шлюби й збитків шлюбу 25

Укладання 29

Список використовуваних джерел 30

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ніякі ринкові мети організації неможливо знайти досягнуто, якщо його продукція не є попит. Тож питання, пов'язані із забезпеченням якості, що неспроможні розглядатися окремо від економічної діяльності підприємства. Отже, з недостатнім розвитком конкуренції виробників з'являється нагальна потреба тісній ув'язування витрат за якість з кінцевими результатами виробничої діяльності, рівнем якості виробів, обсягом продажів, прибутком, що дозволяє ефективніше управляти підприємством, і домагатися вищої прибутку.

З огляду на умов, сформованих у межах централізованій системі планування та управління народним господарством, на вітчизняних підприємствах проблемі оцінки й урахування витрат на якість не приділяли належної уваги. Бо з переходом до ринкових відносин інформації про витрати на якість призначається одну з ключових ролей у ухваленні рішень у сфері управління якістю, а й виробленні всієї стратегії поведінки підприємства, особливо важливе значення набуває її облік і аналіз.

Ця робота складається з 4-х глав і має 8 малюнків, 7 таблиць і десяти формул.

1. Етапи формування та види витрат за якість продукції

Виробництво продукції та послуг супроводжується витратами виробництва та обслуговування. Помилкове уявлення у тому, що виробництво продукції високої якості визначається значним збільшенням витрат, було у минулому однією з основних перешкод шляху створення досконаліших системам управління якістю.

Загалом сенсі, витратами якість є витрати, пов'язані з впровадження рівня якості, його досягненням у процесі виробництва, контролем, оцінкою й від відповідності продукції вимогам якості, надійності та безпеки, і навіть витрати, пов'язані з впровадження відмов виробів не підприємстві чи умови його експлуатації споживачем.

Якість продукції має гарантувати споживачеві задоволення його запитів, надійність продукції і на економію витрат. Ці властивості формуються у процесі всієї воспроизводственной діяльності підприємства, усім її етапах і всіх ланках. Разом з нею утворюється непідвладна інфляції вартісна величина продукту, характеризує ці якості від планування розробок продукції до його реалізації і післяпродажного обслуговування. На рис. 1 показано ланцюжок формування витрат і вартості товару і житлово-комунальні послуги.

Проектування

 

Прогнозування попиту

 

Продажі

     

Технологічне планування

Планування потужності

Виробниче планування

     

Організація і підготовка виробництва

 
     

Постачання

 

Збереження вхідних запасів

 

Виробництво

 

Збереження готової продукції

 

Відвантаження і продаж готової продукції

 

Послепродажное обслуговування

   

Рис. 1. Ланцюжок формування витрат й створення вартості продукції

Вона дозволяє конкретизувати принцип гарантії якості можна побачити коли, тобто. якою етапі діяльності, і, що не підрозділі, він реалізується. Оскільки кожний етап і підрозділ відповідає керівник, починаєш розуміти, хто відпо-відає якість продукції. Те, що слід розуміти під гарантіями, є технічні, технологічні, екологічні, эргономические, економічні та інші показники якості, які забезпечують задоволення запитів споживача.

Витрати на якість пов'язані як безпосередньо з виробництвом продукції, але й управлінням цим виробництвом.

Укрупненные витрати, пов'язані із високою якістю продукції, можна розділити на науково-технічні, управлінські і виробничі. Научно-технические і управлінські готують, забезпечують і контролюють умови виробництва якісної продукції, тобто. ніби визначають наявність величину виробничих витрат.

Якщо розробка й конструювання нова продукція здійснюються зовнішніми організаціями, то витрати, щоб забезпечити якість цьому підприємстві, включатимуть у собі лише витрати впровадження. У окремих випадках, особливо в виробництві нова продукція, контролю над її підготовкою і освоєнням ведуть конструкторські підрозділи.

У випадку управлінські витрати, пов'язані щодо гарантії якості вироби, містять у собі:

· транспортні – зовнішні та внутрішні перевезення сировини, комплектуючих та готовою продукції;

· постачальницькі – закупівля запланованого за видами, кількості і якістю сировини і комплектуючих матеріалів;

· видатки підрозділи, контролюючі виробництво;

· витрати, пов'язані з роботою економічних служб, від діяльності яких залежить якість продукції: плановий відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія та інших.;

· видатки діяльність інших службах апарату управління підприємством, які у різного рівня пов'язані Шекспір і впливають забезпечення якості продукції, особливо управління кадрами, у функції якого входить набір персоналу, підвищення його кваліфікації, і перевірка відповідності необхідному рівню та умовам.

Виробничі витрати своєю чергою можна розділити на матеріальні, технічні і трудові. І вони прямо ставляться на вартість продукції. І тому якщо величину управлінських витрат у витратах на якість можна визначити лише умовно, опосередковано, то розмір матеріальних виробничих витрат піддається прямому рахунку. Значно простіше, ніж управлінські, розрахувати і величину технічних виробничих витрат – через амортизаційні відрахування, і трудових – через зарплатню (оплату нормо-часов).

З метою управління витратами, пов'язані з забезпеченням якості продукції, треба розрізняти базові витрати, утворювані у процесі розробки, освоєння і виробництва нову продукцію і є у подальшому досі її виведення з виробництва їх носієм, і висуваються додаткові витрати, пов'язані з її удосконаленням і відновленням втраченого (недополученного проти запланованим) рівня якості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9