Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ГАТТ - СОТ

Реферат: ГАТТ - СОТ

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 3

Глава 1. ГАТТ

1.1. Історія ГАТТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 7

1.2. Основні засади ГАТТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 14

Глава 2. Система ГАТТ - СОТ

2.1. Результати діяльності ГАТТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 27

2.2. Створення СОТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 39

Глава 3. Росія та СОТ

3.1. Цілі вступу до СОТ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 42

3.2. Процес вступу до ГАТТ/СОТ - - - - - - - - - - - - - - стор. 45

3.3. Проблеми вступу Росії у ГАТТ/СОТ - - - - - - - стор. 50

3.3.1. Участь держави - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 51

3.3.2. Регулювання імпорту - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 53

3.3.3. Регулювання експорту - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 55

3.3.4. Основні висновки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 57

Укладання - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 61

Додаток - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стор. 65

Список використаної літератури - - - - - - - - - - - - - стор. 67

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Курс створення відкритої економіки, проголошений у Росії з початком перебудови, передбачав передусім розвиток торгово-економічних стосунків з Заходом, звідки передбачалося необхідних модернізації економіки технологію, кредити, інвестиції за експортні товари - як традиційні паливно-сировинні ресурси, а й продукцію переробної промисловості, зокрема наукомістку. Це було головної ролі і у процесі формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності Росії, її децентралізації і лібералізації, політичного і інституціонального забезпечення. Тим більше що процес створення новою глобальною структури світогосподарських відносин, заснованої насамперед істотно оновленої (внаслідок “уругвайського” раунду Генерального Угоди за тарифами й торгівлю (ГАТТ) багатосторонній системі міжнародної торгівлі, триває і пришвидшується. Абстрагирование Росії від участі у цьому процесі може лише погіршити її й так скрутне становище. Тож у рамках здійснюваної країни економічної реформи однією з найважливіших завдань є приєднання Росії до системи ГАТТ.

Саме цією проблемі присвячена справжня робота. Основні мети роботи - загальний аналіз системи багатосторонній торгівлі, заснованої за принципами і механізм ГАТТ, характеристика труднощів і перспектив Росії у з її вступом до ГАТТ/СОТ.

Хоча сьогодні стоїть питання про вступ Росії у Світову Торговельну Організацію (СОТ) заменившую з початку 1995 року Генеральне Угоду з тарифами й торгівлю, переговорний процес, куди вступила Україна, більшою мірою зачіпає традиційну проблематику ГАТТ, що у відповідність до становищем Заключного Акта “уругвайського” раунду країни, які брали участь в переговорах, але момент підписання Заключного Акта (15 квітня 1994 року) не були членами ГАТТ, вступу у СОТ повинні відбутися процедуру вступу до ГАТТ. Тож у рамках справжньої роботи, що з трьох глав, запровадження і укладання, по-перше, розглядається власне Генеральне Угоду з тарифами й торгівлю. Так, перший параграф Глави 1 присвячений історії виникнення ГАТТ і основним тенденціям його розвитку. У другому параграфі аналізуються основоположні принципи ГАТТ, з урахуванням яких будується багатостороння система міжнародної торгівлі.

Беручи до уваги те що, що, набравши сили у грудні 1948 року, Генеральне Угоду під час свого існування зазнало істотні зміни, відбивають його динамічний розвиток, по-перше, як багатостороннього торгового договору, і, по-друге, як механізму регулювання міжнародних торговельних відносин за, особливої уваги заслуговує розглянути питання про результати діяльності ГАТТ (Глава 2. Параграф 2.1.), найважливішим серед якого є створення принципово нової міжнародної організації - СОТ (Глава 2. Параграф 2.2.).

Глава 3 безпосередньо з проблемою приєднання Росії до системи ГАТТ/СОТ. Вочевидь, що з вирішенні питання вступі до СОТ недостатньо керуватися лише успішним досвідом участі у цій організації інших країнах. У зв'язку з цим перший параграф Глави 3 присвячений аналізу цілей вступу Росії до ВОТ. Механізм вступу до систему ГАТТ/СОТ, і навіть прогрес Росії цього напрямі становлять основний зміст другого параграфа. Глава 3 завершується параграфом, у якому докладно розглядаються проблеми, які потребують вирішення у тих вступу Росії у ГАТТ/СОТ: участь держави, регулювання імпорту й експорту.

У процесі написання справжньої роботи було використано різна література, присвячена проблемам функціонування системи ГАТТ/СОТ, і навіть питанням, що з приєднанням Росії до в цій системі. Передусім слід вказати роботу А.И.Магомедовой і Е.З.Хасановой “ГАТТ: правова Природа і структура”, опублікованій у видавництві Санкт-Петербурзького державного університету у 1992 року. Поруч із питаннями, ввійшли до назви монографії, у роботі докладно розглянуті тенденції розвитку ГАТТ і проблему придбання ним статусу міжнародної організації.

Діяльність кандидата економічних наук Чернишова С.В. “Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правил ГАТТ”, що вийшла 1991 року у видавництві Всесоюзного Науково-дослідного Конъюнктурного Інституту МЗЕЗ РФ дано постатейний аналіз положень ГАТТ, і навіть наведено коментарі західних фахівців.

Поруч із монографіями у "справжній дипломної роботі було використано матеріали періодичних видань. Зокрема, статті, опубліковані журналах “Зовнішня торгівля”, “МЭ і МО”, “Міжнародна життя”, “США: економіка, політика, ідеологія” та газети “Економіка життя й” із 1990 по 1996 роки.

Особливо слід зазначити матеріали наукового семінару, присвяченого проблемі вступу Росії до ВОТ, що відбувся 4-14 листопада 1996 року у Карлтонском Університеті (Оттава, Канада). Добірка матеріалів під заголовком “Russia and the World Trade Organization”, включає загальний огляд “уругвайського” раунду переговорів, публікації, у яких докладно аналізуються всіх аспектів процесу приєднання Росії до ГАТТ/СОТ (зовнішньоторговельний режим, торгова практика, регулювання імпорту й експорту, питання координації різних напрямів економічної політики), окремі статті, присвячені питанням порядку денного “уругвайського” раунду переговорів, зокрема, субсидіях, компенсаційним мита, участі держави в зовнішньоторговельної діяльності, торгівлі сільськогосподарськими товарами, демпінгу й антидемпінгової практиці, торгівлі послугами, торгових аспектів прав інтелектуальної власності, торгових аспектів інвестиційної діяльності. З іншого боку, в матеріали семінару ввійшли публікації окремих авторів, присвячені взаємовідносинам СОТ коїться з іншими міжнародними організаціями та інтеграційними угрупованнями, і навіть перспективам подальшого розвитку та вдосконалення багатосторонній торговельній системи. Усе вищевикладене дозволяє характеризувати матеріали семінару як найбільш репрезентативний джерело інформації з досліджуваної проблемі.

Повний список використаної літератури приведено у кінці роботи.

Глава 1. ГАТТ.

1.1. Історія ГАТТ.

А, щоб у повною мірою уявити сучасну ситуацію, сформовану у сфері міжнародних торговельних відносин за, і навіть оцінити досягнуте під час багатосторонніх торгових переговорів, необхідно бодай коротко звернутися до початків багатосторонній торговельній системи ГАТТ.

“Велика Депресія” 1929-1933 років наочно показала назрілу необхідність координації питань макроекономічної політики багатосторонньому рівні. Фахівці справедливо вважають, що виправдатись нібито відсутністю передвоєнні роки міжнародних інститутів, які визначили б “правил гри” у торгівлі і валютно-фінансової сфері, із настанням важких часів підштовхнуло окремі країни, до сепаратним діям, значно ускладнивши світовий економічний криза. Так було в умовах яке спаду США захисту від конкуруючого імпорту і стабілізації економіки було прийнято закон Холи-Смута, яким середній рівень мит був спочатку піднято до 44,7%, а 1932 року досяг 59,1%. Потім було значне підвищення ставок тарифах більшості країн, що мало згубні наслідки для світової економіки: за 1929-1932 роки обсяг світової торгівлі скоротився на 60%.[1]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14