Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зовнішньоекономічні зв'язку Російської Федерації з прикладу Північно-Західного і Далекосхідного регіонів

Реферат: Зовнішньоекономічні зв'язку Російської Федерації з прикладу Північно-Західного і Далекосхідного регіонів

Оглавление

Оглавление .

Запровадження 3

Северо-западный регіон 4

Загальне стан в регіоні 4

Зовнішня торгівля . 4

Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин 6

Далекий Схід 8

Загальне стан регіону . 8

Зовнішня торгівля . 9

Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин . 11

Укладання . 14

Список використаної літератури 15

Запровадження

Зовнішньоекономічні зв'язку - результат світового поділу праці. Залежно від функціональних ознак вирізняються такі основні форми, зовнішніх економічних зв'язків: зовнішня торгівля, науково-технічну співпрацю, економічне співробітництво, кооперування. Основний формою зовнішньоекономічних зв'язків була й залишається зовнішня торгівля. На в цій формі я зупинюся у своїй рефераті.

Важливим чинником, впливає як у утримання і форми входження Росії у світові господарські зв'язку, і в розвитку еди ного ринкового простору у країні, стає розширення непо средственного участі регіонів РФ зовнішньоекономічної діяльності.

Проголошення Росією незалежності й розпад СРСР істотно трансформували умови зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів Федерації. Це особливо стосується низки регіонів, що спеціалізуються з переробних галузях в промисловості й забезпечували колись свої потреби у мінерально-сировинних і сільськогосподарських ресурсах з допомогою завезення з регіонів, які перебувають біля країн близького зарубіжжя. У нинішніх умовах їм доводиться шукати заміну колишнім межреспубликанским зв'язкам, широко використовуючи прикордонну торгівлю і бартерних операцій.

На сьогодні, найважливішими залишаються економічні зв'язки із країнами заходу і країнами Азіатсько-Тихоокеанського Регіону (АТР). Важливу роль налагодженні зовнішньоекономічних відносин грають північно-західний і далекосхідний регіони.

Северо-западный регіон

Загальне стан в регіоні.

Північно-Західний район (її ж стосуються Санкт-Петербург, Ленінградська, Мурманская, Вологодська, Архангельська області й республіка Карелія) вирізняється високим рівнем эконо мического розвитку. У територіальному поділі суспільно го праці він виступає із продукцією складного машинобудування, поставляючи іншим районам і експорт сучасне технологиче ское обладнання різних галузей промисловості: електроенергетики, приладобудування і електроніки, морського су достроения. Великого значення набули галузі хімічної промисловості та лісової промисловості, виробництво товарів народного потреб ления. Район, наприклад, займає одне з перших місць в нашій виробництву морських судів різного типу (зокрема потужних атомних криголамів), унікальних парових, гідравлічних і газо вых турбін, оптико-механічної продукції, які забезпечують йому стійке становище на ринку за кордоном.

Економічний потенціал району визначається, передусім, промисловістю Санкт-Петербурга, його висококваліфікована ным робітничий клас, науковим і технічним персоналом, зі здающим 10 % науково-технічних розробок колишніх республік СРСР. Це дає можливість покладати на район функції однієї з найважливіших флагманів науково-технічного прогресу, подго товки кваліфікованих кадрів для народного хозяйства.[1]

Разом про те тривалий финансово-эконо мический криза, хронічний гострий недолік вітчизняних інвестиційних ресурсів з кожним роком ускладнюють становище лісозаготівельних, деревообробних, целлюлозно-бумаж ных підприємств і машинобудівних заводів, обслуговуючих лісової комплекс, знижують їхню конкурентоздатність на світовому ринку. У однаково це стосується підприємствам металургії, промисловості будівельних матеріалів, рибного господарству, інших галузях.

Зовнішня торгівля

Північно-Західний регіон відрізняється з інших високий рівень експортної спеціалізації. Звідси поставляються світовий ринок продукція галузей цього регіону - високоякісну і складну техніку, електроенергетичне устаткування, обладнання АЕС, продукцію електронній промисловості для, точної механіки, вантажні і легковики; продукцію лісової і целюлозно-паперової, хімічної промисловості, зокрема апатити.

Північно-Західний район, маючи розвиненим портовим господарством, здійснює важливі экспортно-импорт ные функції на Балтійському море для всій Росії. Через Санкт-Петербурзький морської порт — найбільший у Бал тийском басейні — у багато країн слід експорту продук ция петербурзьких та інших російських підприємств. Але тут пе рерабатываются імпортні вантажі. Контейнеровозы успішно працюють на лініях Санкт-Петербург — Лондон і Санкт-Петербург — Гамбург — Роттердам.

Через Північно-Західний здійснюються регіон тісні економічні зв'язки України із Польщею, Німеччиною, Фінляндією. Норвегією,

Слід враховувати, що останні роки лідируючі позиції з області російських зовнішньоекономічних зв'язків зберігаються (і навіть упрочиваются) за країнами ЄС - близько 33-40 відсотків усього товарообігу, чи, як підкреслив віце-голова ЄК Л.Бриттен, виступаючи 17 червня 1997 року у Державній думі Росії, 40 відсотків російського експорту і 38 відсотків імпорту. Натомість Росія займає що п'яте місце у зовнішній торгівлі ЄС щодо імпорту і шосте - експорту.

Важливіше те що останні роки Росія зберігає позитивне сальдо торгівлі з ЄС: 1993 рік - 4 млрд. екю, 1994 - 6,2 млрд. екю, 1995 - 5,9 млрд. екю, 1996 - 11,4 млрд. экю.[2]

Росія експортує у ці країни нафту, нафтопродукти, діаманти, метали, феросплави, хімічні продукти, добрива, пиломатеріали. У той самий час частка машинотехнических виробів на поставках незначна. Це переважно автомобілі, електродвигуни, підшипники, контейнери, холодильники.

У російському імпорті країн ЄС основне останнє місце посідають продовольчі товари, хімічні продукти, пластмаси, шкіри, швейні вироби, машини та обладнання різних галузей промисловості, наприклад, насосно-компрессорное, холодильне, електрообладнання, апаратура телефонному зв'язку. Закуповуються також овочі, фрукти, духи.

Торгово-економічні через відкликання Норвегією розвиваються досить стійко. Товарообіг за підсумками перших дев'яти місяців 1996 року становить, за даними російської митної статистики, 497,2 млн. доларів. У цьому експорт перевищив в вартісному вираженні 335 млн. доларів, а імпорт — 160 млн. доларів. Позитивне сальдо взаємної торгівлі на користь Росії зросла у цьому сенсі до 177 млн. доларів (в 1995 року — 160,6 млн. доларів).

Частка сировини й напівфабрикатів у російському експорті до Норвегію становить близько 90 відсотків, у своїй за підсумками низки останніх на дві основних позицій — рыба/морепродукты і кольорові метали — припадає понад дві третини експорту. Принципово важливо задля російського експорту те, що ставки імпортних мит в Норвегії на цілий ряд товарів нижче, ніж у ЄС. У результаті на норвезькому ринку зберігається сприятлива збільшення російського експорту ситуація. Знаковою структурної особливістю постачання з Росії у Норвегію є їх украй незначна частка у них нафти і є, традиційно котрі посідають чільне місце у російському експорті у багато країн Європи.

Разом про те відбувається зростання імпорту норвезьких товарів. Це, передусім, збільшенням закупівель риби і рибопродуктів, частково — продовольчих товарів. Разом про те й зростають закупівлі цілої низки інших товарів за широкої номенклатуре.[3]

Близькість Норвегії до Північно-Західної Росії, схожість кліматичних і ґрунтових умов створюють сприятливі передумови у розвиток співробітництва у сфері сільського господарства. Підприємства АПК Північної Норвегії мають досвідом, що може бути дуже корисним для Північно-Західної Росії

Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4