Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зовнішньоторговельна діяльність Республіки Корея

Реферат: Зовнішньоторговельна діяльність Республіки Корея

План курсової роботи.

Запровадження……………………………………………… стор. 3-4

1. Аналіз зовнішньоторговельного обороту Республіки Корея у 90-х рр і її збалансованість………………… .стор. 5-9

2. Товарна структура експорту й імпорту .стор. 10-21

3. Роль ПІІ розвитку експорту країни ….стор. 22-26

4. Торгові відносини Республіки Корея з Росією і розвитку………… .……… стор. 27-30

Укладання…………………………………… . стор. 31-33

Список літератури…………………………… …стор. 34

Запровадження.

Зовнішньоторговельна політика Республіки Корея формувалася у надувалася протягом багатьох десятиліть. Формування здійснювалось у умовах стратегії економічного розвитку з допомогою експортного виробництва.

Як відомо, багато десятиріч складують у Республіці Корея панувала монополія зовнішньоекономічної діяльності, тобто прерогатива за проведення всіх видів зовнішньоекономічних зв'язків належали державі.

Щоб стимулювати експортного виробництва уряд здійснювало ряд заходів із лібералізації імпорту належала для розширення експортного виробництва, зниження податків або визволення від нього підприємств і фірм, здійснюють експортне виробництво, надання кредитів експортуючим фірмам на пільгових умов, створенню економічних зон, спеціалізованих на експорті.

З порівняльних переваг, які у достатку робочої сили в, та враховуючи підвищений попит японського і сподівання американського ринків в трудомісткою продукції, Республіка Корея інтенсивно розвивала такі галузі як автомобілебудування, суднобудування, виробництво напівпровідників, телекомунікаційного устаткування, побутової електроніки, комп'ютерів, текстильної та нафтохімічної промисловості.

Нині зовнішня торгівля країни знизилася. Уряд шукає у відповідь складне питання: як зберегти стабільне становище у державі, економіка якого безпосередньо залежить від експорту до Сполучені Штати, втративши економічний інтерес до Сеулу після терористичних атак 11 вересня.

Ще терористичних атак південнокорейські економісти попереджали, що нинішня динаміка скорочення внутрішніх витрат споживачів не дозволить після закінчення 2001 року збільшити обсяг ВВП країни понад 3%. У таких висновках у разі Південна Корея можна побачити досить чіткі нотки посиленого песимізму.

Уряд продовжує робити серйозні кроки, щоб й надалі попередити різке уповільнення економіки. Наприкінці 2001 року було прийнято до державного бюджету, обсяг якого становив 1125,8 млрд. он ($870 млрд.). На думку аналітиків, бюджет носить стимулюючий характер у загальне розвитку.

Автор поставив за мету розкрити причини успіхів, і труднощів у зовнішній торгівлі країни, показати товарну структуру експорту й імпорту, вплив ПІІ в розвитку експорту, і навіть торгові стосунки між Республікою Корея і Росія.

Кілька місяців автор намагався вирішити поставлені завдання й головним джерелом інформації з'явився Корейський культурний – інформаційний фонд.

Аналіз зовнішньоторговельного обороту Республіки Корея у 90-х рр. і його збалансованість.

Таблиця №1

Динаміка зовнішньоторговельного обороту Республіки Корея (млрд. $)

Роки

Пок-ли

1994

1996

1998

2000

Зовнішньоторговельний

Оборот

234,9

246,1

304,6

332,8

Експорт  

125,2

132,4

156,1

172,3

Імпорт  

109,7

113,7

148,5

160,5

Сальдо

15,5

18,7

7,6

11,8

Джерело: [9, з. 112]

З аналізу таблиці слід, що розмір товарообігу Республіки Корея має стійку тенденцію підвищенню. Починаючи з 1994 р. зовнішньоторговельний оборот країни становило 97 млрд. Доларів США (з 235 млрд. 1994 р. до 332 млрд. 2000 р.). Неухильно росте, і експорт (з 125 млрд. 1994 р. до 172 2000 р.), що пов'язані з бурхливим розвитком ринку виробництва напівпровідників і телекомунікаційного устаткування, що є головними експортними товарами Південна Корея. Періоду 1994-2000 властиво позитивне торгове сальдо.

За даними СОТ, 2000 року Республіка Корея займала 13-ое у світі за обсягом торгівлі. Зокрема, обсяг експорту становив $172,3 млрд., а обсяг імпорту - $160,5 млрд. У опублікованому Міністерством закордонних справ України та зовнішньої торгівлі Республіки Корея доповіді СОТ за 2000 рік про тенденції у торгівлі повідомлялося, що за обсягом експорту Корея займала 12-ое у світі, а, по обсягу імпорту - 13-ое місце. [3, з. 358-359]

У 90-ті роки темпи зовнішньої торгівлі в 1,5-4,0 разу перевершували темпи приросту ВВП. Так, на початок 94 рр середньорічний приріст експорту становив - 10%. Швидке зростання зовнішньої торгівлі з'явився результатом впливу різних факторів, і умов, зокрема зовнішньоторговельної політики, на процес формування й розширення експортного потенціалу. [2, з. 212]

Південну Корею не належить до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках.

Донедавна зовнішньоторговельна політика сутнісно являла собою систему протекціоністських методів розвитку експорту і ліцензування імпорту. Відповідно до цього, компанії отримали право імпортувати товари, вартість яких немає перевищувала величину експортних надходжень цих компаній. На відміну від споживчих товарів імпорт устаткування й проміжних товарів звільнявся від якихось мит і користувався пільговими тарифами. Виняток становили матеріали, виробництво що у якійсь мірі набуло розвитку.

Високі темпи зовнішньоторговельного обороту призвели до зростання значення Південна Корея на світові ринки. Її частка у світовому експорті зросла з 0,04% в 1962г. до 1,1 в 1980г., 1,9 - 1990 р. і 2,4% - 1996 р.

Збільшилася втягнутість країни у міжнародний поділ праці, про що свідчить коефіцієнт еластичності експорту й імпорту стосовно ВВП і зростання експортної й імпортного квот.

Експортна квота 1999 р. досягла 36% ВВП і кілька поступається відповідному показнику інших країн цього регіону. Імпортна залежність залишається традиційно вищої, але різниця у показниках значно зменшилася. [8, з. 338]

Експорт орієнтоване виробництво посилило залежність країни стану світового господарства, від характеру і масштабів зовнішньоекономічних зв'язків. Імпортозаміщення справляє пом'якшуючу впливом геть зовнішню вразливість економіки, і навіть заощаджує валюту.

Істотних змін зазнала у структурі зовнішньої торгівлі. У товарної структурі експорту зросла частка тих продукції матеріаломістких і наукомістких деяких галузей і скоротилася частка трудомісткою продукції. Зміни у товарної структурі зовнішньої торгівлі відбили галузеві зрушення та у виробництві.

Швидке зростання важкої промисловості із другої половини 1970-х років дозволив Південній Кореї у 90-ті виходити зовнішній ринок постачальником різноманітних машин і устаткування.

Найбільш динамічної й перспективної статтею експорту продукції обробній промисловості стали електронні і електротехнічні вироби. Так, за 1976-1994гг. частка телевізорів в експорті Південна Корея зросла з 1,3 до 3,4%, частка радіоприймачів, касетних магнітофонів - з 1,25 до 3,1%, устаткування далекого зв'язку - з 1,7 до 3%, оргтехніки - з 0,5 до 4,15%. У цілому нині частка електроніки і електротехніки збільшилася до 25% експорту. [1, з. 232]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8