Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бразилія у світовій економіці

Реферат: Бразилія у світовій економіці

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження 3

Глава 1. Особливості економічного розвитку . 3

1.1. Темпи зростання кількості . 3

1.2. Умови і психологічні чинники зростання 3

1.3. Структурні зрушення у господарстві 5

1.4. Регіональні й соціальні диспропорції 6

Глава 2. Етапи економічного розвитку 6

Глава 3. Основні риси соціально-економічної структури 9

3.1. Загальні риси 9

3.2. Особливості структури приватного сектору . 9

3.3. Роль держави 10

Глава 4. Зовнішньоекономічні зв'язку Бразилії 10

4.1. Позиції у торгівлі . 10

4.2. Позиції країни у русі капіталу . 12

4.3. Інтеграційна політика . 14

Запровадження

Бразилія — найбільша країна Латинська Америка. За розміром території вона поступається лише РФ, США, КНР та Канади, має великими запасами понад 34 видів мінерального сировини. Населення перевищує 160 млн. людина, становлячи 2,6% населення планети. Країна знімає порядку 2% ВМП. Перед Бразилії доводиться 2/3 промислового потенціалу Південної Америки, більше половини науково-технічного потенціалу

Обсяг ВВП Бразилії дорівнює половині валовий продукт КНР, але у двічі перевищує індійський, в 1,7 разу — російський.

За багатьма соціально-економічним ознаками Бразилія належить до країнам, але посідає серед них особливу увагу. Маючи великим економічний потенціал і на досить рівні рівнем економічного розвитку, вона входить у нових індустріальних країн.

Глава 1. Особливості економічного розвитку.

1.1. Темпи зростання кількості.

Останні 50 років Бразилія піднялася до середнього рівня розвитку. Тривалий час її господарство демонструвало щодо високий динамізм. За 1950—1995 рр. ВВП зріс у 11,4 разу, склавши близько 6% у середньому рік. Дані темпи випереджали приріст населення, що дозволило збільшити виробництво зерна валовий продукт душу населення приблизно 2,5 разу (табл. 1.).

Таблиця 1. Темпи приросту ВВП душу населення, %

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995

Бразилія

3,1 2,4 -2,3 0,2

Латинська Америка

2,8 3,1 -0,4 1,3

За показником ВВП душу населення країна 7,8 разу поступається промислово розвиненим державам, кілька ні ж із рівню всіх латиноамериканських держав, але у 2,3 разу вищу всіх країн.

1.2. Умови і психологічні чинники зростання.

економічний розвиток Бразилії значно відрізнялася від низки країн. Тут економічного зростання супроводжувався швидким збільшенням чисельності населення. 1950-го р. чисельність населення становила 51,9 млн., в 1970г. — 83,1, в 1990 р. — 1-50,4, в 1995 р. — 160,2 млн. людина. Це були із найвищих темпи зростання серед латиноамериканських країн, крім Мексики, Перу і Венесуели.

Значні темпи господарського зростання зазвичай забезпечуються підвищенням норми заощаджень і капіталовкладень. Норма накопичення у Бразилії неухильно зростала незалежності до середини 1970-х років, досягнувши 25,5% ВВП (1963 р. — 17,5%). У 80-ті роки вона різко знизилася й у останнє десятиліття житлом становить 20%. Зазвичай рівень накопичення на 1,5—2 відсоткових пункти перевищував заощадження. Широке використання іноземного позичкового капіталу початку 60-х і 80-х зумовлювало кризи валютно-кредитних відносин. Криза заборгованості 80-х різко забарився економічного розвитку країни. У 50—70-е роки Бразилія належала до 13 країн і територій з найвищими темпами зростання.

Протягом 50—70-х років прискорена індустріалізація значною мірою забезпечувалася з допомогою дефіцитного фінансування. Питання фінансової стабільності розглядалися як вторинні. Предпринимавшиеся антиінфляційні заходи, зазвичай, закінчувалися без видимих результатів, а короткочасні періоди уповільнення підвищення цін змінювалися новим витком. Якщо 60-ті роки середньорічні темпи приросту цін становили прості цифри, то 70-ті — двозначні, у 80-ті — тризначні, а першій половині 90-х — чотиризначні (1987 р. — 366%, 1990 р. — 1585, 1993 р. — 2400%). Задля підтримки стабільності у суспільстві та господарстві широко використовувався механізм індексації. Великі масштаби цю практику отримало роки. Майже автоматично відбувалося вирівнювання співвідношень цін, і зарплати, податкові платежі, фінансових і кредитних нормативів. Механізм індексації запроваджувався для встановлення контролю у грошово-кредитної сфері, в фінансах, ліквідації «доларизації» господарства. Його впливом геть інфляційний процес і досягнення поставленої мети виявилося неоднозначним.

Значні темпи господарського зростання забезпечувалися досить великими трудовими ресурсами. Темпи зростання кількості економічно активного населення перевершували темпи зростання від населення. Попри довгострокові вигоди із боку пропозиції, безпосередній ефект швидкого зростання робочої сили в посилював тиск на зайнятість. Зокрема, будь-яке повільність господарського зростання справляло сильний вплив наповнення ринку праці.

Переважна більшість робочої сили в досі не вирізняється високою загальноосвітньої підготовкою. За показниками витрат освіту Бразилія відстає від створення низки латиноамериканських країн. Більше увагу приділялося вищої освіти, часто з допомогою фінансування початкового й середнього освіти, що збільшувала загальну вартість освіти. Низькі Витрати освіту призвели до того, що 20% населення залишається неписьменним, середню освіту мають 39%, а вище — 12% відповідних вікових груп. За цим показником Бразилія поступається деяких інших латиноамериканських країн.

Важливою рисою розвитку Бразилії виступає урбанізація. Чисельність городян за 1950-1995 рр. зросла майже сім разів і перевищила 80% населення проти 36% в 1950 р. Швидке зростання міського за рахунок вихідцями з сільській місцевості загострив проблему зайнятості та інші соціальні проблеми. Найбільші міста Ріо-де-Жанейро і Сан-Пауло виділяються найвищої злочинністю у світі, що стали одній з злободенних соціальних проблем бразильського суспільства. Злидні величезних верств населення живить це явище.

Сучасне господарське розвиток безпосередньо з нарощуванням науково-технічного потенціалу. У період НТП Бразилія вступила з тягарем невирішених проблем, що з промислової революцією, що у Західній Європі США завершили ще в останній третині ХІХ ст. У наш час організація НДДКР є важким і ризикована справа. Інвестиції у цій сфері повертаються в термін, висока вартість дослідно-експериментальної бази, велика потреба у висококваліфікованих кадрах.

У 50—60-х роках бразильська економіка майже зовсім від закупівель технології по закордонах. У роки почалося розширення витрат створення національної науково-дослідної бази. Абсолютна вартість це ще була маленька: 1978 р. — 989 млн. дол., що ні перевищувало 0,6% ВВП. Впродовж останнього десятиліття Бразилія просунулася у розвитку НДДКР, створила механізм впровадження передовий технології на що.

Розвиток науково-дослідницьких робіт у Бразилії відповідає їхньому рівню у Туреччині та Мексиці. Воно значно поступається промислово розвинених країн за показниками частки ВВП, виділеної на НДДКР (0,7%), числу дослідників на тисячу жителів (9,3 на тисячу жителів, а Швеції — 50, Південна Корея — 38) тощо. Результат — 84% патентів зареєстровано не бразильцями.

1.3. Структурні зрушення у господарстві.

Ще роки Бразилія перетворилася на индустриально-аграрную країну, що має значним комплексом сучасних галузей промисловості. Частка обробній промисловості, у кінці 80-х досягала 30% ВВП. На деяких напрямках бразильські підприємства (чорна металургія, нафтохімія) наблизились до світових стандартам. Країна істотно просунулася у сфері суднобудування, авіабудування. На високому технологічному рівні здійснюється виробництво озброєнь, на самостійну галузь виділилося виготовлення мікро- і мини-ЭВМ. Видное місце серед галузей машинобудування займає верстатобудування, котра здатна задовольняти попит на більшість видів верстатів. Бразилія входить у великих виробників хімічної промисловості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6