Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Баланси міжнародних розрахунків

Реферат: Баланси міжнародних розрахунків

Зміст

Запровадження

Глава 1. Платежный баланс як економічна категорія і інструмент економічного аналізу

§1. Сутність платіжного балансу і за основні засади його складання

§2. Структура платіжного балансу.

§3. Підходи до визначення сальдо платіжного балансу

Глава 2. Платежный баланс і національна економіка

§1. Економічні погляди на платіжний баланс до 1930х років

§2. Ідеї Дж.М.Кейнса і аналіз платіжного балансу

§3. Сучасні методи аналізу платіжного балансу: монетаристский підхід

Глава 3. Основні тенденції у поступовій динаміці показників платіжного балансу Росії

§1. Платежный баланс Російської Федерації 1992-го - 1996 роках

§2. Платежный баланс Російської Федерації в січні-вересні 1997 року й прогноз його показників на 1998 рік

§3. Тенденції у поступовій динаміці сальдо за рахунком поточних операцій платіжного балансу же Росії та оцінка показників зовнішньої торгівлі.

§4. Проблема нерегистрируемой відпливу капіталу.

Укладання

Додаток

Список використаних джерел постачання та літератури  

3-5

6-23

6-14

15-16

17-23

24-46

24-31

31-36

37-42

43-64

43-52

52-57

57-62

62-64

65-67

68-73

74-75  

Запровадження

Органи структурі державної влади, що визначають економічну, фінансову і грошово-кредитну відчувають постійну потреба у інформації про взаємини держави як суб'єкта міжнародних економічних відносин із економічними агентами зовнішнього світу. Такі інформація також потрібна самим економічним агентам прийняття рішень щодо майбутніх дій на фінансових, валютних і надходження ринках, у сфері інвестиційної і ціновий політики. Традиційно важливе значення має інформацію про стані зовнішньоекономічної діяльності країни й для экономистов-исследователей, котрі займаються аналізом і прогнозом економічної ситуації країні, і навіть дослідженням місця країни у системі світогосподарських зв'язків.

Основні потреби у такої інформації задовольняють баланси міжнародних розрахунків, а частіше основна частина їх — платіжний баланс держави, який відбиває товарні і фінансові потоки між даної країною й іншим світом. Підготовка багатьох політичні й економічні рішень потребує що така даних. Можна відзначити три випадку, коли така інформація, у платіжного балансу, особливо необходима[1]):

1) З допомогою аналізу результатів обміну між країнами легше будувати висновки про стабільності системи плаваючих валютних курсів: платіжний баланс допомагає виявити масштаби акумулювання іноземних валют в тих економічних агентів, що більше зацікавлені у їх володінні, і тих, хто більш схильні позбутися цих валют.

2) У разі фіксованих валютних курсов[2]) платіжний баланс допомагає визначити обсяг припливу іноземної валюти у країну, ступінь тиску курс національної валюти, і дає підстави вирішити питання доцільності підтримки фіксованого курсу валюти, коли їй загрожує криза.

3) Рахунки платіжного балансу у частині розрахункового балансу надають інформацію про накопиченні зовнішньої заборгованості, виплаті відсотків і платежів з основний сумі боргу та обмежених можливостях країни акумулювати валюту палестинцям не припиняти платежів. Цю інформацію необхідна з оцінки того, наскільки стране-должнику стало обходитися дешевше чи дорожче погашати борги іноземним кредиторам.

Разом про те, у тому, щоб у основі платіжного балансу можна було продукувати правильні висновки про стан зовнішньоекономічних зв'язків держави, необхідний аналіз механізмів впливу тих чи інших економічних явищ на рахунки балансу, оскільки власними силами вони можуть дати нам позитивних чи негативних оцінок чи інших явищ.

У зв'язку з зростанням інтенсивності світогосподарських зв'язків як ніколи актуальними останні кілька десятиріч придбав аналіз стану платіжного балансу держави як складової частини досліджень економічне становище країни й її подальших розвитку. Особливо важливе значення має аналіз платіжного балансу в оцінці економічної ситуації Російської Федерації: по-перше, лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків і валютного курсу створила передумови зміни обсягу й структури міжнародних потоків Росії, а по-друге, особливого підходу заслуговує внесок експортних і імпортних операцій на динаміку ВВП Росії, і навіть аналіз відповідності дійсності фінансових потоків, фіксованих в платіжного балансу РФ.

Виходячи із зазначеного, представлена праця побудована так: починаючи із загальною характеристики платіжного балансу як економічної категорії та її сутності, основних принципів упорядкування та чинників, що впливають зміни показників балансів міжнародних розрахунків, буде зроблено перехід до викладу основних підходів до аналізу стану платіжного балансу і за взаємозв'язку його показників зі станом економіки нашої країни. Потім, виходячи з цієї теоретичної базі, буде зроблено спробу аналізу динаміки сальдо по основним рахунках платіжного балансу Російської Федерації у період, яким є відповідна статистична інформація.

Глава 1. Платежный баланс як економічна категорія і інструмент економічного аналізу

§1. Сутність платіжного балансу і за основні засади його складання

Платежный баланс країни є собою статистичну систему, у якій відбиваються все економічні операції між резидентами цієї країни і резидентами інших країнах (нерезидентами), які мали місце протягом певного періоду часу. Нині платіжні баланси більшості країн світу складаються відповідно до рекомендаціями, розробленими фахівцями Міжнародного валютного фонду, які випускають як видання "Balance of Payments Manual" чи "Рекомендації зі складання платіжного балансу". Усього від початку існування МВФ випустили п'ять редакцій "Рекомендацій .", останню з яких датована 1993 роком.

Економічні операції, совершающиеся між резидентами і нерезидентами, охоплюють угоди, об'єктом яких є товари, послуги і прибуток, вимоги, і зобов'язання в відношення до іншого світу, і навіть трансферти (що з облікової погляду можна класифікувати як односторонні операції з рахунках). Сама собою економічна угода визначено МВФ як потік, який відбиває створення, трансформацію, обмін, передачу деякою вартості і супроводжуючий зміна власності на товари і/або фінансові активи, надання послуг, і навіть надання праці, або капіталу за плату.[3])

Крім платіжного балансу, заснованого на відображенні фінансових потоків (flow-oriented), у системі балансів міжнародних розрахунків використовується розрахунковий баланс, чи позиція країни з міжнародним інвестиціям, составляемый за станом певну дату — зазвичай, наприкінці року (stock-oriented). Міжнародна інвестиційна позиція показує об'єм і структуру іноземних активів резидентів, тобто вимог резидентів до нерезидентам, і навіть об'єм і структуру іноземних зобов'язань резидентів. Іноді, шляхом зіставлення активів та зобов'язання, можливо отримати чисту міжнародну інвестиційну позицію країни, яка еквівалентна частці національного багатства, наданого чи взятого в борг у зовнішнього світу (нерезидентів). Зміни у інвестиційної позиції щодо порівнянню з попереднім періодом виникають економічними операціями з активами і зобов'язаннями, переоцінкою активів та зобов'язання зміною обмінних курсів, цін тощо., соціальній та результаті інших дій (наприклад, безоплатних передач фінансових ресурсів). На відміну від інвестиційної позиції, платіжний баланс відбиває зміни, що відбулися тільки внаслідок економічних операцій.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18