Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз частоти післяопераційних ускладнень під час апендициті за 1990 рік

Реферат: Аналіз частоти післяопераційних ускладнень під час апендициті за 1990 рік

Мета дослідження : Вивчення і аналіз частоти післяопераційних

ускладнень під час апендициті. Характер і склад ос-

ложнений залежно від термінів надходження, і сос-

тояния на час вступу.

Методика дослідження : Упорядкування програми дослідження. Выкипиро-

вка матеріалу на спеціальні карти. Группиров-

ка , шифровка і впорядкування таблиць. Розрахунок коэф-

фициента екстенсивності , коефіцієнта интен-

сивности , середніх величин , достовірності раз-

ности середніх і показників. Розрахунок коэффициен-

та стандартизації, та показників динамічного

низки. Побудова графічних зображень. Ана-

лиз і деякі висновки.

Характер і метод спостереження : Вибіркові і поточні спостереження.

Обсяг дослідження : 20 спостережень.

ПОДІЛ 1

Угруповання :

№  

Ознака

Група

Шифр

1.

Пол

М

Ж

1

2

2.

Вік

до 30 років

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 і більше

1

2

3

4

5

3.

Діагноз

катаральный

флегмонозный

гангренозний

1

2

3

4.

Термін лікування

до 7 днів

8 - 10

11 - 20

21 - 30

більш 31 дня

1

2

3

4

5

5.

Термін надходження

до 24 годин

після 24 годин

1

2

6.

Характер ускладнень

нагноєння рани

абсцес і восп.инфильтрат

гематома

1

2

3

7.

Стан на час вступу

задовільний

середньої важкості

важке

1

2

3

Розподіл хворих на певним діагнозом характером ускладнень

Діагноз

Ускладнення

Катаральный

Флегмонозный

Гангренозный

Усього

Нагноение рани  

10

50%

2

10%

0

12

60%

Абсцесс і вос. інфільтрат  

3

15%

0

1

5%

4

20%

Гематома  

4

20%

0

0

4

20%

Усього  

17

85%

2

10%

1

5%

20

100%

Висновок : З таблиці слід , що з післяопераційних ускладнень

найбільша частка (60%) становлять нагноєння рани.

Розподіл хворих на певним діагнозом за термінами надходження

Діагноз

Термін лікування

Катаральный

Флегманозный

Гангренозный

Усього

до 7 днів  

0

0

0

0

8 - 10 днів  

17

85%

0

0

17

85%

11 - 20 днів  

0

2

10%

0

2

10%

21 - 30 днів  

0

0

1

5%

1

5%

31 і більше днів  

0

0

0

0

Усього  

17

85%

2

10%

1

5%

20

100%

Висновок : З таблиці слід , що з лечившихся найбільша частка

становили хворі гострим катаральним апендицитом (85%).

Розподіл хворих на станом на час вступу характером ускладнень

Стан при поступ.

Ускладнення

Удовлетворительное

Середньої тяжкості

Тяжке

Усього

Нагноение рани  

10

50%

2

10%

0

12

60%

Абсцесс і вос. інфільтрат  

3

15%

0

1

5%

4

20%

Гематома  

4

20%

0

0

4

20%

Усього  

17

85%

2

10%

1

5%

20

100%


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3