Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Навчання побудові дедуктивних умовиводів під час вирішення завдань на чотири класі

Реферат: Навчання побудові дедуктивних умовиводів під час вирішення завдань на чотири класі

Зміст

Запровадження. … 3

Глава 1.

1.1. Історія виникнення і етапи розвитку теорії дедукції. … 6

1.2. Загальна характеристика дедукції і дедуктивних умовиводів. … 7

1.3. Структура дедуктивних умовиводів. … 9

1.4. Дедуктивные міркування знає математики початкових класів. … 11

1.5. Роль математики розвитку логічного мислення дітей. … 15

1.6. Психолого-педагогические особливості молодших школярів. … 17

1.7. Організація різної форми роботи з молодшими школярами … 21

під час вирішення завдань.

Глава 2.

Практична частина. … 24

1.Констатирующий етап. … 24

2. Формирующий етап. … 25

3. Контрольний етап. … 26

3.1. Результат. … 27

3.2. Висновок. … 28

Укладання. … 30

Список літератури. … 33

Додатка.

Запровадження.

Про роль математики світі, про математизації знань написано чимало різних книжок. Стало очевидним, що у наш час важко вказати область математики, не що дістала застосування немов у величезному розмаїтті проблем практики, і навіть область людського знання, яка користувалася б математичними методами. Не треба лише описувати вже встановлені факти, а й пророкувати нові закономірності. Математизация наших знань не тільки у цьому, щоб використовувати готові математичні методи лікування й результати, а й у тому, щоб найповніше і описувати цікавий для нас коло явищ, виводити слідства й використовувати отримані результати для практичної діяльності.

Реалізація сучасної ролі математики передбачає поліпшення математичної підготовки учнів, важливе місце, у якій відводиться вмінню відкривати закономірності, обгрунтовуватимуть їх і застосовувати практично. Особливістю математики, що відрізняє її як від природознавства, і від досвідчених наук взагалі, є, зазвичай, дедуктивний характер її доказів. У досвідчених науках ми постійно звертаємося до спостережень і експериментам, щоб перевірити ті чи інші затвердження. Цілком по-іншому стан справ у математиці. Теорему вважається доведеною в тому разі, якщо він логічно виведено із інших пропозицій. Тому проблема навчання учнів прийомів дедукції завжди була однією з центральних у комунікативній методиці викладання математики.

Нині актуальність вміння будувати дедуктивні умовиводи зросла. Річ у тім, що здійснюваний процес гуманізацію освіти передбачає спрямованість навчання в розвитку особистості, зокрема розвиток різноманітних розумових процесів, чому сприяє навчання побудові дедуктивних умовиводів. Інакше кажучи, навчання побудові дедуктивного умовиводи має бути однієї з цілей математичної освіти у і бути складової основи конструювання змісту навчання математики початковій і середній школі. Останнє змушує подивитись проблему навчання дедукції учнів з ширших позицій.

З переходом в середня ланка школи учні ознайомлюються з такою предметом як геометрія, де весь курс побудований на різноманітних доказах, проведених саме дедуктивним шляхом. І якщо початкових класах ми навчимо дітей правильно розмірковувати і користуватися дедукцією, то подальшому учні мати справу з безліччю проблем, бо зможуть довести ні теорему, ні вивести ув'язнення або висновок.

Проте за начебто достатку наукового матеріалу із цієї тематики доводиться визнати, що конкретного фактичного матеріалу, що дозволяє будувати навчання школярів із урахуванням особливостей логічного мислення, немає. Існує безліч методичних посібників з курсу математики початковій школі, але під час нашої роботи ми зустріли жодного, у якому б зібрані й узагальнені дані, дозволяють розвивати у системі логічне мислення школярів під час уроків математики, виходячи далеко за межі курсу. Тому ми маємо протиріччя: з одного боку маємо дуже багато методичних допомог і збірок цікавих завдань, з другого – невміння чи небажання вчителів навчати дітей будувати дедуктивні умовиводи під час вирішення завдань, проводити аналитико-синтетическую роботу в уроці. Зазвичай, усе зводиться до записи виконання завдання чи віднайденню значення тієї чи іншої висловлювання. І чіпаючи питання доцільності нашої роботи можна сказати, що дане дослідження як можливо, але, з погляду, і потрібно провести.

Уміння будувати дедуктивні міркування (умовиводи) є основним методом математичної науку й однією з особливі засоби та засвоєння курсу математики середньої школи. Здійснення наступності між навчанням у перших класах і середній школі дуже важливо. Вже молодших класах проводити не певну роботу з формування вміння будувати правильні дедуктивні умовиводи. У процесі навчання дедуктивним умовиводів, звертаючись до нагляду, порівнянню, тобто доступне них операціям, які активізують діяльність й основі яких можуть самостійно дійти невтішного висновку. Можливість ж використання дедуктивних міркувань (умовиводів) у перших класах здавалося б досить обмежена, тим щонайменше, дедуктивні міркування варто використовувати щодо початковий курс математики, оскільки і вони виховують строгість, чіткість і лаконічність мислення.

І коли будуватимемо дедуктивні умовиводи під час вирішення математичних завдань, те з одного боку учні навчатимуться правильно мислити, з другого – удосконалювати вміння вирішувати поставлені їх завдання, аргументовано і доказово.

Об'єктом нашого дослідження є вміння будувати дедуктивні умовиводи під час вирішення завдань під час уроків математики.

Предметом нашого дослідження стала методика, що дозволяє навчити дітей будувати дедуктивні умовиводи під час вирішення завдань, використовуючи різний математичний матеріал.

Метою нашого дослідження була розробка системи завдань, дозволяють розвивати вміння будувати дедуктивні умовиводи під час уроків математики 4 класі.

Після аналізу літератури з цікавого для нас питання ми висунули гіпотезу, що розвивати вміння будувати дедуктивні умовиводи, вчити розмірковувати й доводити під час уроків математики, можливе за умови використання системи різноманітних завдань.

Назвемо завдання, які визначили утримання і структуру нашого дослідження, у його теоретичної й експериментальної частинах:

1. Досліджувати питання виникнення та розвитку теорії дедукції: її історико-теоретичний аспект.

2. Вивчити засадничі поняття про дедукції і дедуктивних умовиводів.

3. Розглянути психолого-педагогічні особливості молодших школярів.

4. Розглянути логико-психологические проблеми початковий курс математики процесі.

5. Визначити прийоми активізації мисленнєвої діяльності під час навчання побудові дедуктивних умовиводів під час вирішення завдань під час уроків математики у учнів 4-х класів та перевірити їх у практиці.

Глава 1.

1. 1. Історія виникнення і етапи розвитку теорії дедукції.

Щоб підвищити загальнокультурний рівень учнів, вчителю треба зазначити, чого ж виникла дедукція і які етапи проходила.

Вперше теорія дедукції була грунтовно розроблена Арістотелем. Він з'ясував вимоги, яких мають відповідати окремі думки, що входять до склад дедуктивного умовиводи; визначив значення термінів та розкрив правила деяких видів дедуктивних умовиводів. Позитивною стороною аристотелевского вчення про дедукції і те, що він відобразилися реальні закономірності об'єктивного світу.

Переоцінка дедукції та її ролі у процесі пізнання особливо й у Декарта. Він вважає, що пізнання речей людина приходить двома шляхами: шляхом досвіду і дедукції. Але вводить часто нашій оману, тоді як дедукція позбавлена цієї вади.

Англійський філософ Д. З. Мілль стверджував, що дедукції взагалі немає, що дедукція - це тільки момент індукції. На його думку, люди завжди укладають від які спостерігалися випадків до наблюдавшимся випадків, а загальна думку, з якого починається дедуктивное умовивід, - це лише словесний оборот, що означає підсумовування тих випадків, які у нашому спостереженні, лише запис про окремих випадках, зроблена для зручності. Одиничні випадки, на його думку, представляють собою єдину підставу виведення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7