Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Двоїстий симплекс-метод і доказ теореми двоїстості

Реферат: Двоїстий симплекс-метод і доказ теореми двоїстості

Зміст

1. Двоїстість в лінійному програмуванні . 3

2. Несиметричні двоїсті завдання. Теорему двоїстості . 4

3. Симетричні двоїсті завдання 9

4. Види математичних моделей двоїстих завдань 11

5. Двоїстий симплексный метод . 12

6. Список використовуваної літератури 14

1. Двоїстість в лінійному програмуванні

Поняття двоїстості. З кожної завданням лінійного програмування міцно пов'язана інша лінійна завдання, звана двоїстої. Початкова завдання називається вихідної.

Зв'язок вихідної і двоїстої завдань у тому, що коэффици енты Cj функції мети вихідної завдання є вільними членами системи обмежень двоїстої завдання, вільні члени Bi систе ми обмежень вихідної завдання служать коефіцієнтами функції мети двоїстої завдання, а матриця коефіцієнтів системи ограни чений двоїстої завдання є транспонованої матрицею коефіцієнтів системи обмежень вихідної завдання. Рішення двой ственной завдання то, можливо отримано з рішення вихідної і навпаки.

Як приклад розглянемо завдання використання ресурсів. Підприємство має т видів ресурсів у кількості bi (і = 1, 2, ., m) одиниць, у тому числі виробляється n видів продукций. Для производ ства 1 од. i-й продукції витрачається aij од. t-гo ресурсу, та її вартість становить Cj од. Скласти план випуску продукції, який би її максимальний випуск в вартісному вираженні. Означимо через xj(j =1,2, ., n) кількість од. j-й продукций, Тоді вихідну завдання сформулюємо так.

Знайти вектор Х =(x1, x2, …, xn), який задовольняє ограни чениям

a11x1 + a12x2 + … + a1nxn


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4