Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Можливості використання елементів теорії вероят-ностей і статистики під час уроків математики початковій школі

Реферат: Можливості використання елементів теорії вероят-ностей і статистики під час уроків математики початковій школі

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. ОБЩЕЕ ВИСТАВУ Про ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

I. 1. ЯК ПОЙМАТЬ ВИПАДОК?

I. 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДІЙ

I. 3. КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ .

I. 4. Про СМЫСЛЕ ФОРМУЛИ ВЕРОЯТНОСТИ ПОДІЇ .

ГЛАВА II. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ І СТАТИСТИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛІ (МЕТОДИКА РОБОТИ) .

ГЛАВА III. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТУ .

III.1. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ .

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЙ (ОБУЧАЮЩИЙ) ЕКСПЕРИМЕНТ .

III.3. КОНТРОЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .

ЛІТЕРАТУРА .

Запровадження

Розвиток теорії ймовірностей з зародження цієї науку й до нашого часу було кілька своєрідним. У першому етапі цієї науки вона розглядали як цікавий “дрібничка”, як збори курйозних завдань, пов'язаних насамперед з азартними іграми до кісток й карти. Засновниками теорії ймовірностей були французькі математики Б. Паскаль і П. Ферма, і голландський учений Х. Гюйгенс, у відповідях яких запити азартних гравців і листуванні між собою запроваджені засадничі поняття цієї теорії — ймовірність події та математичне очікування.

Найважливіший етап теорії ймовірностей пов'язаний з ім'ям швейцарського математика Я. Бернуллі. Їм дали доказ окремого випадку закону великих чисел, так званої теореми Бернуллі. З на той час теорія ймовірностей оформляється як математична наука.

Суворе логічне обгрунтування теорії ймовірностей відбулося XX в. пов'язано з іменами радянських математиків З. М. Бернштейна й О. М. Колмогорова.

Протягом останніх десятиліть елементи теорії ймовірностей і комбінаторики то вводилися розділом в курс математики загальноосвітньої школи, то виключалися взагалі. Увага, яку приділяє цьому навчальному предмета в усьому світі, дозволяє припустити, що концепцію його застосування є актуальною.

На думку, заслуговує на увагу методика навчання учнів теорії ймовірностей, що грунтується на понятті логико-методической моделі “експеримент”.

Експеримент — це модель досвіду з кінцевим безліччю фіналів. Як і будь-який моделі виділено головне: безліч фіналів і можливість наступу кожного їх. Деякі експерименти доступні дітям молодшого шкільного віку.

Чому ж Україні реально викладати у початковій школі елементи теорії ймовірностей?

Вона потребує дуже зовсім небагато від технічно формалізованої математики: якщо опанувати діями з дробами, можна вже дуже далеке просунутися. Зачатки алгебри дозволяють сформулювати теоретико-вероятностные принципи загалом. Теорію ймовірностей можна використовувати також безпосередньо як і елементарну арифметику, т. е. з допомогою моделей, і кожна може зрозуміти відразу.

Правильне розуміння теорії ймовірностей є чудовою нагодою показати школярам процес математизації — і це практично єдина можливість після елементарної арифметики, за якої погано засвоєна дедуктивность робить незрозумілими інші галузі математики.

Відомі багато прекрасні досліди запровадження теорії ймовірностей вже в ранніх стадіях навчання. Ми підтримуємо ідею А. Энгеля пронизувати елементами теорії ймовірностей вивчення дробів в молодших класах, вважаючи таке наближення до реального дійсності корисним. У підході А. Энгеля вдається домогтися безперервності вивчення теорії ймовірностей. Ми вважаємо, що школяр, хто нею у досить ранньому віці, легше перенесе абстрактну, далеку від реальної буденної дійсності “математизацію” в старших класах. Так само йому користь вивчення теорії ймовірностей в старших класах, коли вже в молодших ввели деякі елементи предмета на описовому рівні.

З огляду на вимоги до сучасного навчання й можливості 6—10 літніх дітей, шкільна програма передбачає сформувати у учнів елементи математичних понять і логічного структури мислення. Це потрібно від вчителя, але, на жаль, чимало їх ігнорують програму. Але якщо вчитель програму не ігнорує, він остаточно не розуміє, як викладати елементи розділу математики, що називається математична логіка, як включати у систему навчання елементи теорії ймовірностей і статистики. На жаль, мало методичних посібників для вчителів початковій школи, які чи допомогли б справитися з такими завданнями, зробили б навчальний процес цікавим і доступнішим.

Об'єкт дослідження — процес підготовки вчителя початкових класів до навчання молодших школярів елементам теорії ймовірностей і статистики.

Предметом дослідження є вплив системи завдань формування ймовірнісних і статистичних понять в учнів початковій школи.

Гіпотеза дослідження. Мыслительные здібності, як і інші, можна й потрібно розвивати. Досягненню цього багато в чому може призвести до вивчення елементів теорії ймовірностей і статистики системою спеціальних - завдань і експериментів.

У зв'язку з висунутої гіпотезою визначено мету й завдання дослідження.

Мета: показати методику роботи використання елементів теорії ймовірностей і статистики під час уроків математики початковій школі; створити систему завдань і вправ, вкладених у знайомство і засвоєння нових знань.

Завдання:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10