Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Маркетинг, Маркетингові дослідження ринку, стимулювання збуту

Реферат: Маркетинг, Маркетингові дослідження ринку, стимулювання збуту

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Руки, олівці, фломастери, марці ры, фарби, пензля, пластилін, зошити, блокноти, альбоми, папки, лінійки, скріпки, кнопки, штампи, діркопробивачі, степлеры . - усе це іменується канцеляр скими (офісними) приладдям. Як багато і будь-які інші товари, канцелярські вироби бувають - зручними, якісними, еф фективными, гарними, навіть ефект ными і навпаки. Адже канцелярія на брухт теж удосконалюється, оновлює ся і видозмінюється. Інтерес до канцелярську продукцію він був, є і, вона необхідна всім і кожному нас у від дельности.

Художники, конструкторы-чертежни кі, бухгалтери - вони профессиональ ная потреба. Школярі, студенти, та й малята у дитячих садках - тут усе ясно. А просто написати лист чи записати номер телефону в запис ную книжку? Одне слово, не все перелічити, а заклади, предпри ятиях, офісах.

Коли всі б під руками - олівець, блок нот, лінійка, гумку - ми надаємо су щественного значення цих предметів. А під час не нейти таку ж ручку, хоч кричи: «Ґвалт!» Що, власне, ми дружно і робили у роки застою. Мами й татусі напередодні нового учбового року сби вались з ніг у пошуках зошитів то клітину, то лінійку або ж альбомів для малювання, чи звичайних стрижнів для ручок - коротких і довжин ных. А рядові інженери, прості слу жащие в госорганизациях всіх профі лей і рівнів невпинно проводили заяв кі на канцтовари на адресу високого на чальства у господарстві. Тим часом, на робочих столах безладно валялися недоїдки олівців, щербаті деревян ные лінійки, затерті до чорноти до мочки гумки та аркуші сірої папери, списані з обох сторін вщерть.

Звісно, жоден договір, жодна угоду через зниклої скріпки чи непоставленной цього разу місце папки не зірвалося. І ось робочий час, витрачений шукати офісної дрібниці, обчислюються сотнями втрачених назавжди годин. І тому, розважливий господар завжди повинен пам'ятати заповідь наших предків, викладену ще “Домострое”-: «Для будь-якої справи . всяке б знаряддя гаразд на подвір'ї було, і зберігалося усе те бережно, де що потрібно .». Ці слова повністю стосується й офісним, канцелярським принадлежностям, без яких немислима нормальна робота великих установ і малих фірм.

У минуле відходять часи, що й виробники, і продавці, та й самі споживачі канцтоварів уваги таким важливим деталей роботи приділяли. Сего дняшний ринок канцтоварів, необхідні роботи у офісі, постає у Росії такому розмаїтті, многоцветий, настільки многофункци онален, що у першому плані высту пает проблема вибору потрібної, до бротно зробленою І що чимало важливо, естетично красивою речі, здатної яка своїм виглядом під нять настрій навіть у похмурого працівника офісу. Отож Європа диктує моду в офісної своєї продукції світовому ринку? На кого рівняються наші постачальники товарів для офісів? Як це дивно, попит над ринком офісних товарів, як і в індустрії одягу, зави сит від віянь моди і офісної культури споживача. У Росії її вона лише формується під віз дією численних фак торів. У ж однією з головних законодавців мод над ринком офісної продукції традиційно виступає Німеччина. Мабуть у тій, що коли німці здатні звести необхідний в канцелярії педан тизм до естетичного зроблений ства.

Розвинені країни, як свідчить аналіз, рівняються Німеччину, прагнуть підстроюватися під її стандарти. Так було в Європі будь-коли побачиш в кабінетах керуй телей фірм пластмасових карандашниц. На офісах співробітників меншого рангу вони ще умест ны, серед дешевший, але з тих щонайменше гранично функціональної обстановки. Смак вітчизняних працівників офісів лише формується. Вона більше консервативний і близький ско реї щодо радянському, ніж до европей скому. Не далекими време на, коли для великих і малих контор закуповували одні й самі по стоянно трескающиеся ручки, клей, пачкающий геть усе, тат кі з ботиночными шнурівками, які у 1930-ті роки использо вал ще величне комбінатор Остап Бендер. На початку 1990-х Росія испыты валу справжній канцелярський голод. Бо російські бізнес міни з'явилася можливість наочно переконатися, за яких працюють їх західні партнери і, природно, захотіли, щоб їх офісах було гірше. Оскільки з'явився попит, незабаром з'явилося нове й пропозицію. Цей що виник попит спочатку невідь що сумлінні імпорті ры спробували задовольнити низькопробним китайським ширвжитком. Щоправда, елітний сектор, як утім і зараз, за полнялся дорогими представи тельскими товарами із Європи. Але, тоді, як міцнішав ріс сийский бізнес, і ми стали по нимать, що надійні, эстетичес кі привабливі офісні приналежності повинні служити як для прикраси кабіні тов, про й сприяти эффетивной і безперебійної роботі співробітників.

Тоді російські комерсанти звернули свої погляди на Гонконг, Тайвань, Малайзію, де, собствен але, і виробляється більшість європейських товарів для офісу. Знайти там підходящого произво дителя і безпосередньо поставляти з цих країн цілком конкурентоспо собную продукцію не було багатьом дорожче, ніж із Китаю, а якість виробленої у цих країнах офісної продукції ока залось незрівнянно вищий китайської.

Канцтовары із Гонконгу, Тайваню й Малайзії будуть і далі витісняти з ріс сийского ринку низкокачествен ную продукцію. Відмінні за всіма показниками товари для офи са займуть своє достойне місце на сто лах і на полицях наших соотечествен ников у численних офісах і конторах.

Якщо торкнутися питання в просов - ціни на всі наявні російському ринку канцтовари, то ми не секрет, деякі невідь що обізнані з етикою бізнесу дирек тору і товарознавці примудряються по рій вдвічі-втричі завищувати ціни на всі товари від реальної стоимос ти. Адже на якісні канцелярські (офісні) приналежності досі перевищує пропозицію. Особливо це для то варів середнього цінового диапазо на.

Займатися канцелярським бізнесом це проста справа, як здається. Реально потрібно оцінювати ситуацію, мати правильний розрахунок своїх і перспектив, використовуючи останні досягнення теорії та практики маркетингу. Торгівля канцтовари (офісними приладдям), як будь-який інший биснес справа серйозна.

Російський ринок канцтоварів лише починає розвиватися, цим , надаючи велике полі для діяльності маркетингу, збору маркетингової інформації та проведення маркетингового дослідження над ринком канцелярських (офісних) приладь.

Мета цієї праці полягає у тому, щоб спираючись на теоретичні основи маркетингу оцінити стан й розвитку ринку канцелярських (офісних) приладь у Росії, і запропонувати практичні рекомендації з його вдосконаленню.

У першій частині роботи розглядає питання про сутності маркетингу в сучасному бізнесі, проаналізовані проблеми ціноутворення і стимулювання збуту товарів.

Другий розділ присвячена становленню та перспектив розвитку ринку канцтоварів у Росії, у якій розглядаються такі питання: можливості вітчизняних продавців канцтоварів, проблеми ціноутворення і “сірого” імпорту канцтоварів у Росії, світовий ринок канцтоварів і діяльність іноземних компаній у Росії.

Жоден вид діяльності немає здоров'ю економіки такої важливої значення, як продаж, але вона потребує маркетингових дослідженнях. Остання частину роботи присвячена маркетинговим дослідженням, завдання яких, вивчити поведінка споживачів і побачити чинники, що впливають рішення про купівлю канцтоварів.

Проведено практичний аналіз пропозицій над ринком паперово- чистових товарів у напередодні оптового сезону, проаналізовані питання комунікаційного комплексу у канцелярському бізнесі, зокрема реклама і персональна продаж.

ГЛАВА 1

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА І ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ У МАРКЕТИНГЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРІВ.

Маркетинг у перекладі англійського озна сподівається ведення ринку, тобто. діяльність у сфері збуту. Так розуміли маркетинг до 1950-х років. Пізніше під маркетингом стали розуміти філософію бізнесу, філософію всієї підприємницької діяльності. Перш, ніж виробляти продукт треба знати чи потрібен він взагалі, тобто. знати потреб ность у цьому чи іншому продукті. Далі потреба вихлюпнеться в попиті. Ні попиту годі було орієнтувати про дукт цей ринок, а досліджувати інші , де є ніша незадовільно летворенного попиту, який ваша фірма може удовлетво рить.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20