Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес планування у Білорусі

Реферат: Бізнес планування у Білорусі

Запровадження

Нині, соціально-економічна ситуація, що склалася у Білорусі, у результаті здійснення економічних реформ, характеризується спадом виробництва у багатьох галузях промисловості, зубожінням певній його частині населення. Без кардинального перетворення сформованій системи соціально-економічного устрою Білорусь неспроможна подолати то важке економічне ситуацію і зайняти своє достойне місце у світовій економічному співтоваристві. Зниження ділову активність, викликане нестабільністю законодавчої бази для, високими ставками податків і інфляцією має одну дуже важливе наслідок, яке завжди враховується – за умов дедалі більшу відкритість білоруської економіки, це обертається втратою ринку підприємства. Вакуума у разі немає, і звільнилося негайно буде зайнято більш моторним і чіпким конкурентом. Повернутися цього разу вже зайнятий ринок стає просто важко, часом неможливо.

За умов найжорстокішої конкуренції, якими характеризується будь-яка ринкової економіки, вижити може лише те суб'єкт господарювання, яка зможе швидше пристосуватися до змін у економічній ситуації. І тому необхідно чітке знання принципів і засад функціонування ринкової економіки, повна інформацію про останніх змін у законодавстві, отже замало без чіткої державна програма сприяння розвитку різної форми підприємництва. Звісно, таких програм дуже важкі для державного бюджету та взагалі який завжди є можливість фінансувати окремі сфери докладання інтересів.

1. Теоретичні аспекти бізнес-планування

Успіх будь-який діяльності суб'єкта господарювання прямо залежить тільки від впливу ринкових механізмів, а й від цього наскільки успішно планує суб'єкт господарювання свої дії. Етап попереднього аналізу та планування запланованій діяльності завжди повинен передувати етапу вживлення і функціонування. І тут багато важить попередня оцінка, аналіз одержуваної прибутку, розрахунок рентабельності, ліквідності тощо., цебто в основі цих показників підприємство вирішує щодо подальшої діяльність у цьому напрямі.

Первинний аналіз діяльності повинен виявити найслабші боку підприємства з метою подальшого їх виправлення. А, щоб вижити за умов конкуренції підприємство першим мусить проявити ініціативу (насамперед і щодо своїх працівників). Будь-який суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності має шанси успіх в тому разі, коли він працює із повної віддачею. Тільки проявивши першим ініціативу можна першим отримати виграш від імені цієї.

Бізнес-план дає чітке уявлення у тому, як своєї діяльності враховуватиме соціально-економічному розвитку котрий обслуговується регіону, виробничі можливості промислових підприємств та моральний стан вони товарних запасів, об'єм і структуру запропонованого надходження товарів з регіонів республіки, далекого й близького зарубіжжя, трудовий і інтелектуальний потенціал самого підприємства.

Процесу складання бізнес-плану завжди передують процес вироблення ідей, у тому числі відбирається найреальніша.

Значущість і розмір прибутку обумовлені кількома чинниками:

– з одного боку, вона залежить переважно від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його у найефективнішому використанні ресурсів, оскільки прибуток — основне джерело виробничого та розвитку підприємства;

– з іншого — вона лежить найважливішим джерелом формування державного бюджету.

Отже, безпосередньо до зростанні прибутку зацікавлений у першу чергу підприємство, й опосередковано, шляхом отримання коштів від сплати податків, держава. Приріст прибуток від господарську діяльність досягається тільки завдяки збільшення трудового вкладу колективу підприємства, але й рахунок інших чинників, зазвичай, стилю керівництва, ефективної мотивації тощо. Для ефективнішої роботи для підприємства рекомендується проводити систематичний аналіз формування, і розподілу і використання прибутку. Значимість аналізу велика як підприємства, так зовнішніх суб'єктів, із якими підприємство чи торгова фірма взаємодіє у процесі господарську діяльність (державні органи, банки, страхові компанії, фінансові фонди, ділові партнери тощо).

При аналізі формування прибутку вирішуються такі:

– оцінюється план чи прогнозоване значення прибутків і вибирається найкращий варіант;

– вивчається виконання плану прибутків і його динаміка;

– виявляється і кількісно вимірюється вплив чинників формування показників прибутку, оцінюється якість прибутку;

– виявляються напрями, пропорції й розподілу одержуваної прибутку;

– визначаються резерви зростання прибутку;

– заключним акордом є розробка рекомендацій по найефективнішого використанню прибутку з урахуванням перспектив і сучасних напрямів розвитку підприємства (фірми).

Питання виділенні бюджетних інвестицій, наданні банківських кредитів має здійснювати аж за наявності бізнес-плану, відбиває курс розвитку підприємства визначений період. До бізнес-плану є проведення комплексу маркетингового і техніко-економічного досліджень, вкладених у вдосконалення мережі та розвиток виробництва. Оцінка доцільності вибору проекту складає основі критеріїв (маркетингових, фінансово-економічних, забезпеченості ресурсами, нормативних, відповідності чинникам успіху), що відбивають головні аспекти і його реалізації. Бізнес-план підприємства то, можливо складено рік, у якому детально розглядаються питання господарську діяльність підприємства у майбутні 12 місяців, і укрупнённо характеризуються періоди на 1-4 року. Під час підготовки інвестиційних проектів бізнес-плани розробляються на період їх здійснення. Бізнес-план включає опис підприємства. Його потенціалу, оцінку внутрішньої і до зовнішньої середовища у бізнесі і часу, конкретні даних про стратегії маркетингу й розвитку бізнесу. З іншого боку, в бізнес-плані відзначаються можливості ризиків, тобто показується, що існування ризиків враховано в бізнес-плані намічено заходи для їх зниження.

Обсяг бізнес-плану залежить від України цілі його складання. Внутрішній бізнес-план (для внутризаводского планування) не регламентується ні з обсягу, ні з структурі розділів. Бізнес-план можна використовувати щодо санації, реструктуризації, приватизації підприємств, і навіть щоб одержати зовнішніх інвестицій. Бізнес-план, представлений для одержання великих чи середніх обсягів інвестицій (ресурсів), і навіть покликаний зацікавити великі інвестиції, може бути викладено лише на 50-80 сторінках. Зазвичай, у визначений обсяг не включаються докладання, що доповнюють бізнес-план і що підтверджують реальність. Составлению бізнес-плану передує аналіз Составлению бізнес-плану передує аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства, ринку виробництва і техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів. фінансово-господарську діяльність підприємства, ринку виробництва і техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів.

Джерела коштів на фінансування розробки бізнес-плану:

Власні кошти підприємств, організацій та установ, позабюджетні фонди, кошти потенційних інвесторів.

У процесі вироблення бізнес-плану планується визначити ряд заходів із вдосконаленню діяльності міського центру приватизації при управлінні власності Могилёвского міськвиконкому, розрахувати видатки надання послуг населенню із приватизації житла, доцільність діяльності відділу нежитлового фонду, вартість нових послуг які надають центром у процесі господарську діяльність, визначити необхідність створення структурного підрозділи, оказывающего консультаційні послуги юридичним і фізичних осіб по у торгівлі нерухомістю і розміщення цінних паперів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15