Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес планування у Білорусі

Сторінка 4

- зміна статусу згодом форми власності підрозділи (виділення на самостійну юридична особа із можливим створення акціонерного товариства закритого типу);

- зміна організаційної структури міського центру приватизації з його ефективнішого функціонування.

- заходи «public relations» у регіоні;

- реклама у засобах масової інформації.

Добре організована інформація послуги та його реклама сприяють як підвищенню престижу центру, а й значно впливають на економічні показники роботи підприємства.

Інформація клієнтам буде розділена на виборах 4 базові категорії:

а) всередині об'єкта:

1) фірмові знаки;

2) картки на столі;

3) щити для вказівки особливих видів послуг;

4) перелік надання послуг;

5) оригінально оформлені вітрини для вивішування інформації про центр та її діяльності;

6) рекламні щити;

б) поза об'єктом:

1) фірмову назву (знак);

2) світлова реклама;

3) плакати;

4) рекламні щити;

в) на фасаді об'єкта:

1) фірмову назву (знак);

2) характерно написана реклама, идентифицирующая міської центр із приватизації з пропозицією послуг;

3) щити із зазначенням майданчиків паркування автотранспорту;

4) нестандартне оформлення кабінетів;

р) реклама зовнішня:

1) рекламні оголошення;

2) плакати;

3) щиты-указатели.

Стратегія збуту і над ринком послуг:

- прискорене, якісне, бездоганне з допомогою юридичної погляду оформлення угоди;

- оперативні виїзди на об'єкт;

- активну роботу з клієнтом на передпродажному етапі;

- співробітництво з іншими надають державні установи і, можливо створення альянсів з конкурентами ще ефективного проникнення ринку інших регіонів Білорусі;

- організація благодійних аукціонів;

- придбання й продаж нерухомості із можливістю трастового управління;

- активна реклама…

Один з напрямів збільшення прибутку – використання накопиченого досвіду у сфері приватизації житловий фонд на навчання співробітників аналогічних відділів міських, районних виконавчих комітетів Могилевської області. Друге – консультування з питань купівлі, продажу нерухомості приватними особами та фірмами, продаж з аукціону об'єктів приватної власності, або конфіскованого майна за дорученням судових установ.

Що стосується, якщо завантаження міського центру приватизації виявиться нижче гаданої, необхідно розробити спеціальне пропозицію послуг. Одне з найважливіших напрямів діяльності є:

- асортиментна політика – точне визначення гаданих послуг, також точне визначення кількості і основних трудовитрат, вид надання послуги, її презентація. Список запропонованих послуг можна урізноманітнити. за рахунок комбінування запропонованих послуг досягатиметься значна диференціація стосовно конкурентам;

- цінову політику – є яскравим прикладом те, що необов'язково вимагати від однакових послуг завжди однакових цін (система знижок і надбавок). Залежно від рівня завантаження за часом року (дня) планується встановлювати інші ціни.

Що стосується, якщо цінову політику обрано вірно, вона характеризуватиметься наявністю й обліком наступних чинників:

- орієнтація попиту, тобто. готовність клієнтів платити,

- орієнтація конкурентів - ціна конкурентів,

- орієнтація витрат - продаж послуг і продуктів повинна давати прибуток.

Фундаментальна обізнаність із громадськістю:

- інформаційна система коштує - плакати, рекламні щити і автора листа, проспекти, слайди, кіно;

- роботу з пресою - реклама в газетах і часописах;

- інші заходи, піднімають суспільний інтерес до підприємства – організація з урахуванням міського центру приватизації лекцій, дискусій, семінарів з питань приватизації, аукціонної продажу об'єктів, обмін досвідом з міжнародних експертів у сфері роботи з нерухомістю;

- проведення благодійних аукціонів, торгів .

Обчислювальна техніка, яка у роботі, має значення вирішення завдань з подальшого розвитку міського центру приватизації. Використання обчислювальної техніки дозволяє:

- підвищити продуктивності праці,

- підвищити оперативність роботи бухгалтера,

- розкрити і використовувати внутрішні резерви підприємства.

У міському центрі із приватизації має проводитися наступна статистика:

- видів послуг (які послуги користуються великий попит як і часто),

- клієнтів за категоріями і які висуваються запитам (для придбання – «цінової коридор», під час продажу – максимальна ціна об'єкта, яку претендує клієнт і отже залежно від нематеріальні активи встановлюються преміальні; додаткові послуги під час здійснення угоди – підписання договору з будівельною організацією для проведення ремонту в купленої квартирі, придбання устаткування для монтажу на об'єкті, купівля об'єкта у районі міста),

- груп з різноманітною ділової активністю.

Тільки вивчивши і проаналізувавши статистику, потрібно зробити висновок про асортименті і режимі роботи міського центру приватизації.

3.5 Виробничий план

У зв'язку з тим, що економічне потенціал міського центру приватизації досить високий, підприємство має змога подальшого розвитку та здатна забезпечити повернення кредиту на протягом 3 років. А застосування нових видів послуг значно збільшить цей потенціал.

Центр міста із приватизації при управлінні власності Могилёвского міськвиконкому має управлінськими кадрами високого рівня життя та «виконавцями», від імені співробітників відділів, зможуть грамотно побудувати роботи з клієнтом.

У міського центру приватизації давні налагоджені через відкликання Міжнародної Фінансовій Корпорацією, які можна використані й реалізації подальшої діяльності.

Використання інформаційних технологій, сучасною комп'ютерною техніки дозволяє значно прискорити документообіг, що у своє чергу дозволяє обслужити більше клієнтів. Практичний приклад, на підготовку документів, що з передачею прав власності переможцю аукціону потрібно близько місяці. Наявність комп'ютерна техніка дозволяє скоротити стадію проходження документів через міської центр із майже вдвічі, тобто одного тижня, ну, а далі залежить від швидкості роботи управлінського апарату міськвиконкому.

Комп'ютерна техніка і спеціалізоване програмне забезпечення заощаджує час персоналу, дає велику точність під час розрахунків, підготовки й реалізації проектів, прискорює обміну інформацією і тим самим сприяє збільшення прибутку незалежно від видів діяльності.

Практика показує, обсяг надання послуг визначається швидкістю приймання та опрацювання замовлень. Дані про гаданих обсягах реалізації послуг наведені у таблицях 3.1 – 3.3.

Ці дані наочно свідчать, що попередній міський центр із приватизації збирається надати той самий обсяг послуг, що може бути спожитий клієнтами. Реальний обсяг спожитої послуги залежить від цього, наскільки успішно здійснюватиметься міським центром із приватизації його маркетингова діяльність й здійснюватися економічна програма. Якщо обсяг надання послуг нічого очікувати затребуваний у обсязі, то такому разі слід перевизначити обсяги надання послуг, щоб скоригувати обсяги запропонованих послуг , представлені у теперішньому бізнес-плані. І тому буде складена окрема виробничу програму, де представлять новий обсяг послуг, наскільки можна з аналізом невдачі у минулому періоді.

Таблиця 3.1 - Розрахунок обсяги виробництва та її реалізації за 2000 рік

(у проекті)

У мільйонах рублів

Види продукції, послуг

Обсяг виробництва

Обсяг реалізації

Ставлення реализ. продукції до произвед., %

Надання консультаційних послуг за приватизації житла відділам приватизації житла Могилевської області (відділ із приватизації житла міського центру приватизації);

36

36

100%

Здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості фізичних і юридичиних лиц(отдел формування та реалізації комунальної власності);

400

400

100%

Продаж квартир з аукціонів на замовлення фізичних юридичних осіб

291

291

100%

Розміщення інформації про квартирах і об'єктах нерухомості в WWW

100

100

100%

Разом

827

827

100%


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15