Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес планування у Білорусі

Сторінка 12

У 2002 року вирішено не збільшуватиме обсяги надання послуг, а досягнення зростання виручки може бути , насамперед, з допомогою зростання цін послуги, і лише для того з допомогою «інерційного» збільшення обсягів послуг.

Таблиця 3.17 – Розрахунок виручки від надання послуг за 2002 рік (у проекті)

У мільйонах рублів

Види послуг

Обсяг реалізації

Ціна реалізації

Виручка від

на внут. ринку

експорт

на внут. ринку

експорт

на внут. ринку

експорт

Надання консультаційних послуг за приватизації житла відділам приватизації житла Могилевської області (відділ із приватизації житла міського центру приватизації);

54

-

20,00

-

1079,97

-

Купівля і продаж нерухомості (відділ формування та реалізації комунальної власності);

600

-

148,93

-

89356,50

-

Продаж квартир з аукціонів на замовлення фізичних юридичних осіб

436

-

404,11

-

176131,35

-

Розміщення інформації про квартирах і об'єктах нерухомості в WWW

150

-

3,77

-

565,97

-

І т про р про

1240

     

267133,79

 

3.8.4. Економічні результати проекту. Як очевидно з таблиці 3.18, міської центр із приватизації почне давати прибуток уже 2000 року. Торішній чистий прибуток становитиме 7548,66 млн. крб. 2001 року цей показник збільшиться в 6,72 разу чи 672,05%. Тільки 2002 року відбудеться уповільнення зростання прибутків і його значення виросте проти попереднім роком лише з 148,35%.

Таблиця 3.18 – Розрахунок прибутків і збитків (проекту)

У мільйонах рублів

 

2000

2001

2002

Виручка

79 150,75

178 089,19

267 133,79

Продовження таблиці 3.18

Отчисл. до пайового фонду підтримки виробляє с/г продукції

791,51

1 780,89

2 671,34

Отчисл. утримання відомчого житла

783,59

1 763,08

2 644,62

Акцизи

-

-

-

Матеріальні витрати

65 140,34

98 103,51

147 427,77

Добавленная вартість

12 337,68

76 301,53

114 125,07

Податок на додану вартість

2 056,28

12 716,92

19 020,85

Фонд зарплати

1 084,80

1 557,45

2 944,25

Отчисл. до пайового фонду соціального захисту

379,68

545,11

1 030,49

Отчисл. до пайового фонду зайнятості

10,85

15,57

29,44

Надзвичайний податок

43,39

62,30

117,77

Отчисл. утримання ДДУ

54,24

77,87

147,21

Усього податків, які включаємо в витрати

4 346,10

17 447,24

26 390,11

Витрати виробництво та реалізацію продукції

67 788,86

101 783,82

153 944,20

Балансова прибуток

11 361,89

76 305,37

113 189,59

Податок нерухомість

10,53

18,10

15,15

Податок з прибутку

3 405,41

22 886,18

33 952,33

Місцеві податки

397,30

2 670,05

3 961,11

Торішній чистий прибуток

7 548,66

50 731,04

75 261,00

Погашення основного боргу (з довгострокового кредиту)

-

-

-

Сплата відсотків за кредитом

-

-

-

Поповнення власних оборотних засобів

45,00

67,50

101,25

Виплата дивідендів

-

-

-

Інші виплати з прибутку

-

-

-

Нераспределенная чистий прибуток

7 503,66

50 663,54

75 159,75

Нераспределенная чистий прибуток можна використовувати формування додаткових фондів, закупівлю нової техніки і устаткування проведення реорганізації, купівлю основних засобів, або надалі розширення діяльності.

Найважливішими є серед показників, характеризуючих величину одержаної прибутку, є показники рентабельності.

Рентабельність проекту становитиме на 2000 року 14,35%, 2001-го – 42,85%, лише 2002 року намічається її незначне зниження до 42,37%. Це означає, що у кожен карбованець виручки від надання послуг доводиться відповідно 0,14 крб., 0,43 крб. і 0,42 крб. прибутку.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15