Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес планування у Білорусі

Сторінка 10

Продовження таблиці 3.10

Тариф за послугу залежить від вартості житла, включає проведення аукціону (фіксована ставка, рівна 200 у.о.)

 

1

292,50

292,50

-

-

-

292,50

Оформлення документів мають у нотаріальної конторі

 

1

0,23

0,23

-

-

-

0,23

               

294,08

Розміщення інформації про квартирах і об'єктах нерухомості в WWW

Витрати створення повідомлення

год.

24

0,15

0,15

-

-

-

3,67

Оплата послуг провайдера

млн. крб.

1

0,11

0,11

-

-

-

0,11

               

3,77

Разом

             

465,35

При подальшій розробці проекту необхідно скласти розрахунок і побачити видатки надані послуги. По років ці дані наведені у таблиці 3.11.

Таблиця 3.11 – Розрахунок витрат за виробництво і продукції

(у проекті)

У мільйонах рублів

Статті витрат

2000

2001

2002

Матеріальні витрати - всього

65 140,34

98 103,51

147 427,77

зокрема:

     

сировину й матеріали

64 968,34

97 452,51

146 178,77

електроенергія

80,00

319,00

638,00

теплоэнергия

56,00

224,00

449,00

митні збори

-

-

-

інші матеріальні витрати

36,00

108,00

162,00

Нематеріальні витрати - всього

1 362,30

1 894,95

3 291,75

зокрема:

     

Продовження таблиці 3.11

Фонд зарплати

1 084,80

1 557,45

2 944,25

Амортизація

147,50

147,50

147,50

Накладные витрати

130,00

190,00

200,00

Інші нематеріальні витрати

   

-

Разом витрат (с.1 + стр.2)

66 502,64

99 998,47

150 719,53

їх:

     

Постійні витрати

449,50

988,50

1 596,50

Змінні витрати

66 053,14

99 009,97

149 123,03

Дані таблиці 3.11 свідчать, год у поступовій динаміці простежується зростання матеріальних витрат, пов'язаний насамперед із ймовірним зростання цін. Незмінною величиною залишається тільки амортизація. Щодо невисокими темпами зростання відрізняється загальний розмір матеріальних витрат. Зростання нематеріальних витрат пов'язаний насамперед із збільшенням фонду зарплати (з 1084,8 млн. крб. 2000 року до 2944,25 млн. крб. 2002 року).

У результаті подальших розрахунків була визначена й розрахована собівартість і реалізаційна ціна послуги (див. таблиці 3.12 – 3.14).

Таблиця 3.12 – Розрахунок собівартості і реалізаційною ціни послуг у 2000 року (у проекті)

У мільйонах рублів

Статті витрат

Надання консультаційних послуг за приватизації житла відділам приватизації житла Могилевської області (відділ із приватизації житла міського центру приватизації);

Купівля і продаж нерухомості (відділ формування та реалізації комунальної власності);

Продаж квартир з аукціонів на замовлення фізичних юридичних осіб

Розміщення інформації про квартирах і об'єктах нерухомості в WWW

Ціна реалізації

8,89

66,19

179,60

1,68

Матеріальні витрати - всього

8,89

66,19

179,60

1,68

зокрема:

       

сировину й матеріали

8,89

66,19

179,60

1,68

Надбавка

-

-

-

-

Націнка

-

-

-

-


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15