Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бенчмаркетинг

Реферат: Бенчмаркетинг

Зміст.

Вступ 4

Суть бенчмаркетинга 6

Еволюція і різноманітні види бенчмаркетинга 10

Структура і функціонування бенчмаркетинга. 14

Целеполагание. . 15

Об'єкт дослідження. . 16

Види аналізу. 17

Основні правила. . 17

Принципи і етапи процесу бенчмаркетинга. . 20

Навчання з допомогою аналізу переваги. . 26

Укладання 32

Приклади підвищення ефективності підприємств через застосування бенчмаркетинга . 34

Список літератури 38

Вступ.

Перехід нашої країни на систему господарювання, ясна річ, торкнувся й підприємства. Раніше керівники радянських підприємств навіть замислювалися конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку, оскільки підприємства не були власністю начальника або директори.

Нині сама політика підприємства цілком змінилася і керівництво змушене включати у апарат управління службу маркетинга.Служба маркетингу займається й розробкою тактики фірми і здійсненням товарної, цінової, збутової політики і стратегії просування товару на рынке.Маркетинговая діяльність як найважливіша функція у сфері підприємництва мають забезпечувати стійке, конкурентоспроможне функціонування та розвитку тієї чи іншої суб'єкта маркетингової системи над ринком товарів та послуг з урахуванням стану внутрішньої і до зовнішньої середовища. У цьому вся поданні маркетингова діяльність передбачає проведення маркетингових досліджень, і з їхньої основі розробку стратегії і програму маркетингових заходів, які використовуються у цілях підвищення продуктивності фірми та ефективності задоволення потреб кінцевого споживача чи клієнта. Але всі результати маркетингових досліджень призначені керівництву до ухвалення підприємницьких рішень на цілому, і маркетингових рішень, зокрема, пов'язані з невизначеністю поведінки суб'єктів маркетингової системи, які прийняття супроводжується, зазвичай, ризиком. Уникнути ризику у тому можливості, його потрібно вгадати і знайти можливості знизити до мінімуму. А, щоб знизити ризик, необхідно виявити проблемну ситуацію, що виникла чи може виникнути у процесі маркетингової діяльності. Під проблемної ситуацією у разі усвідомимо деяке ринкове протиріччя, що потребує певного впливу щодо його дозволу чи альтернатив маркетингової стратегії. Викладене показує, що сьогодні вже недостатньо для підприємства чи фірмі лиш мати інформацію лише про внутрішній стані фірми, її производственно-экономической діяльності, витримує вимог часу й відділи збуту, тривалий час були відповідальними за зв'язки Польщі з споживачами, рекламу і розподіл продукції. Потрібна постійне, як стратегічне, і оперативне планування всього виробничого, маркетингової і комерційної діяльності фірми, заснований на достовірної, репрезентативною маркетингової інформації. Практика показала необхідність поділу функцій окремих відділів і служб з метою виділення спеціалізованої служби з організації маркетингової діяльності, яку насамперед покладаються завдання проведенню маркетингових досліджень, і розробці маркетингових програм.

Розвиток підприємництва Росії супроводжується поглибленням економічних перетворень, що визначає підвищений інтерес до нових теоріям і напрямів розвитку маркетингу і технічного менеджменту. Практика показує, що класичне визначення маркетингу, у тому числі відомі 4 P (Product, Price, Place, Promotion), стає недостатнім, бо зачіпає процес взаємодії усіх суб'єктів ринкової системи. У зв'язку з цим у монографії розглядаються та інші напряму, і тенденції розвитку сучасного маркетингу. До них належать: маркетинг взаємодії, стратегічна орієнтація маркетингу, бенчмаркінг.

Бенчмаркинг є новим напрямом розвитку бізнесу. Він пов'язані з пошуком і вивченням найкращих методів та способів підприємництва, щоб здійснювати власний бізнес ще краще організувати і продуктивнішими. У даний монографії наводяться теоретичні і методологічні основи сучасного маркетингу, маркетингових досліджень, і бенчмаркинга.

Суть бенчмаркетинга.

Термін "бенчмаркінг" є англомовним і немає однозначного перекладу російською мовою. Цей термін стався від слова "benchmark", що означає оцінку на фіксованому об'єкті, наприклад, оцінку на стовпі, який вказує висоту над рівнем моря. У найбільш загальному сенсі benchmark - це щось, що має певною кількістю, якістю й здатністю бути використаним як стандарт чи еталон при порівнянні коїться з іншими предметами. Бенчмаркинг є систематичну діяльність, спрямовану до пошуку, оцінку і навчання на кращих прикладах, незалежно від своїх розміру, сфери бізнесу і географічне розташування [65] .Бенчмаркинг є мистецтво виявлення те, що інші роблять краще б нас і вивчення, вдосконалення й застосування їх їх методів роботи. На погляд може бути, що, йдеться про старому методі : підприємства міста і, як, вони піддавалися шпигунству, їхня діяльність аналізувалася і вивчалася, краще використовувалося. Проте за межі 70-х рр. деякі підприємства почали розвивати теорію, основою якої належить порівняння діяльності як підприємств конкурентів, а й передових фірм з галузей. Фірми стали вчитися квантифікувати розбіжності у управлінні підприємствами. Концепція та фізичні методи, що вони розробили дозволили зменшити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати динаміку структури та вибір стратегії діяльності підприємства.

Бенчмаркинг (Benchmarking) давно завоював себе симпатію й успішно використовують у практиці японських, американських, західно-європейських і скандинавських бізнесменів та ученых.Принято вважати, що батьківщиною цього терміна є США. Проте історія нас переконує про більш ранньому початку використання поняття бенчмаркинг.В Японії Benchmarking співвідноситься за змістом із японським словом "dantotsu", означаючому "зусилля, занепокоєння, турботу кращого (лідера), стати ще найкращим (лідером)" [ 125] .У Китаї, наприклад, відомо правило китайського генерала Сун Тзу, який писав: "Коли ти знаєш твого ворога та знаєш себе, не страшишся результату від сотні війн" [125].В час бенчмаркінг, використання головного принципу "від кращого на краще" повертає до життя, до успіху багато фірм США, Японії, Західної Европы.Бенчмаркинг вперше у буквальному значенні виник 1972 р. сьогодні в Інституті стратегічного планування Кембриджа (США). Тоді дослідницька і консалтингова організація PIMS (вплив маркетингової стратегії з прибутку), встановлює, що з здобуття права знайти ефективне рішення, у області конкуренції, треба зазначити найкращий ж досвід інших підприємств, які мають в схожих умовах.

У 1979 р. американської компанії Ксерокс розпочала проекту "Бенчмаркинг конкурентоспроможності" для аналізу витрат і забезпечення якості власних продуктів проти японськими. Проект мав великий успех.Бенчмаркинг починає поширюватися серед фахівців у навіть за іншими підприємствах - "ЗМ", "НР", "Dupont", "Motorola", "Chase" довірчо почали лояльніше ставитися до досвіду порівняльного аналізу, до обміну навичками. Сьогодні бенчмаркінг більшість є динамічним. Сукупність його пізнань швидко зростає як важко визначити її точну характеристику.

У центрі продуктивності і забезпечення якості (Becтингхаус) бенчмаркінг розглядають як процес постійного дослідження найкращих практик, які визначають найвищий характеристику конкурентоспроможності.

Мета бенчмаркинга у тому, щоб у основі дослідження надійно встановити можливість успіху підприємництва.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8