Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічного становища Болгарії

Реферат: Аналіз економічного становища Болгарії

1. Валовий внутрішній продукт.

1.1. Динаміка ВВП.

Згідно з опублікованими Національним статистичним інститутом (НСИ) Болгарії даним, темпи приросту ВВП цінах базового періоду у період 1990-1991гг. становили:

Таблиця 1-1

Темпи приросту виробленого ВВП Болгарії

1990

1991

1992

1993

1994

1995

-9,10

-16,70

-12,40

-6,20

1,40

2,50

Джерело: Публікації НСИ

Загальний висновок, якого можна дійти, виходячи з цих даних, у тому, що тільки починаючи з 1994 р. після багаторічного падіння темпи приросту ВВП придбали позитивні значення. Проте робити поспішного виведення про корінне повороті би в економічному економічному розвитку країни.

Процес стабілізації болгарської економіки нічого очікувати плавним, і можна й коливань у спільній тенденції наростання приросту ВВП. Очевидно той процес супроводжуватиметься як позитивними (результат тривалого кризи та стагнації економіки), і негативними (результат нестабільного стану, невирішених поточно-економічних проблем, неясною структурної політики) явищами.

За оцінками Організації економічної та розвитку (ОЕСР) у країнах ЦСЄ 1997 р. очікується приросту ВВП між 4 і шість відсотками щорічно, тоді як прогнози по Болгарії перебувають істотно нижчий мінімального значення цих рамок (3,0%).

Причинами настільки песимістичного прогнозу щодо Болгарії, на думку ОЕСР, є помилки у економічну політику, структурні недоліки фінансового сектори й уповільнення темпів приватизації.

На рис.1-1 зображено динаміка змін темпи зростання ВВП у період 1981-1995г. Поруч із зміни темпів аппроксимированы з допомогою полинома п'ятого ступеня, щоб проілюструвати характер змін коливання фактичних значень навколо цього тренду.

Рис. 1-1

Темп приросту ВВП у період 1981-1995гг.

У цьому тлі у наступні 3 роки можуть очікуватися такі темпи приросту фізичного обсягу ВВП:

Таблиця 1-2

Прогноз темпів приросту ВВП період 1996-1998гг. (%)  

Рік

Нижня

кордон

Середнє

значення

Верхня

кордон

1996

1,6

3,0

3,70

1997

2,80

3,30

3,50

1998

1,90

4,20

4,80

Результати прийняття тієї чи іншої альтернативного варіанта кордонів зміни темпів приросту ВВП рамках аналізованого періоду можна узагальнити у таких висновках:

1. Повільний вихід з кризи, його присутність серед майбутньому ризику економічної хитання й невизначеності значні коливання близько основний траєкторії розвитку.

2. Забезпечення швидшого розвитку і збільшення можливостей задоволення потреб населення віддаленішому періоді.

3. Формування економічно та соціально доцільною структури економіки та створення умов підвищення її ефективності.

Для реального рівня виробленого ВВП, нижче наведено його абсолютні значення з урахуванням чотирьох цінових баз: поточних цін, цін 1994 р., цін 1989г. й цін минулого року:

Таблиця 1-4

Вироблений ВВП Болгарії (млрд.лв.)  

Рік

Поточні ціни

Ціни 1994 р.

Ціни 1989г.

Ціни минулого року

1989

39,60

711,50

39,60

-

1990

45,40

646,80

36,0

-

1991

135,70

592,40

39,80

-

1992

200,80

549,20

-

42,30

1993

298,90

536,00

-

123,60

1994

555,40

555,40

-

187,70

1995

852,00

569,30

-

192,80

1996

1211,00

586,40

-

-

1997

1601,3

605,70

-

-

1998

2052,3

631,20

-

-

Джерело: Публікації НСИ

Якщо прогнозовані величини виявляться вірними, те з цього можна дійти невтішного висновку, що до 1998 р. Болгарія зможе за величиною ВВП досягти рівня 1989г. (при яку можна цінової базі 1994 р.). Досягнутого рівень у 1998 р. буде ледь досягати 89% обсягу ВВП зазначеного базисного періоду. Що стосується, якщо темпи зростання ВВП виявляться поблизу згаданого вище нижньої межі, то різниця - буде ще більше значної. Навіть за умови досягнення верхньої межі цей показник становитиме лише 90% від величини 1989г.

1.2. Зміни у структурних характеристиках ВВП.

Термін “структурні зміни” зачіпає співвідношення різних секторів економіки. У 1995 р. третину ВВП було зроблено приватному секторі, проти 7% в 1989г. Частка приватного сектору найвища у сфері послуг і сільське господарство. Тенденція збільшення вкладу приватного сектора зробленому ВВП простежуватиметься і у наступні роки, переважно з допомогою проведення масової приватизації. У 1998 р. частка приватного сектора ВВП може сягнути рівня 60-65%.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4