Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність для підприємства

Реферат: Аналіз господарську діяльність для підприємства

Оглавление:

Тема 1: Зміст і завдання аналітичної роботи підприємств . 2

1. Теоретичні основи ЭА 2

2. Зміст і завдання АХД 2

3. Джерела ЭА 2

4. Метод ЭА. Основ. технічні прийоми 2

Тема 2: Аналіз виробничих фондів . 4

1. Завдання АПФ, 2. ОПФ, 5. Аналіз наявності, структури та динаміки ОПФ . 4

3. ОБФ 4

4. Аналіз матеріальних ресурсів 4

6. Виробнича потужність . 4

Тема 3: Аналіз використання устаткування й ОПФ . 4

Тема 4: Аналіз оборотних засобів (ОБС) . 5

1. Аналіз структури динаміки і вибір джерел освіти ОБС . 5

2. Показники ефективність використання мат. ресурсів 5

3. Показники ефективність використання ОБС . 6

Тема 5:Анализ виробничої програми . 6

1. Завдання аналізу виробничої діяльності, показники ВП,ТП,РП 6

2. Виконання плану, динаміка і структура виробництва та реал. продукції 6

3. Аналіз кач-ва продукції . 7

Тема 6: Аналіз резервів зростання V продукції . 7

1. Аналіз чинників групи ,,Трудові ресурси” . 7

3. Аналіз чинників групи ,,Предмети праці” 8

Тема 7: Аналіз трудових ресурсів 8

1. Завдання аналізу трудових ресурсів (АТР) 8

2. Аналіз руху робочої сили й використання робочого дня 8

3. Аналіз продуктивність праці і зарплатню (Див.) . 9

4. Резерви зростання продуктивність праці 9

ТЕМА 8: Аналіз с/сти 10

1. Завдання аналізу с/сти 10

2. Аналіз виконання плану, динаміка і структура витрат за виробництво і ТП . 10

3. Аналіз калькуляції і с/сти од. продукції і на витрат за 1р ТП . 10

4. Аналіз впливу чинників . 10

Тема 9: Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності предприяти . 11

1. Завдання аналізу прибутків і рентабельності . 11

2. Аналіз показників формування балансовою і чистий прибуток 11

3. Аналіз показників рентабельності. Резерви зростання прибутків і рентабельності 12

Тема 10: Аналіз фінансового становища підприємства 14

1. Завдання аналізу фінансового становища підприємства 14

2. Наявність, склад парламенту й структура майна підприємства 14

3. Аналіз динаміки, структури та джерел показників ФСП . 14

Тема 1: Зміст і завдання аналітичної роботи підприємств.

Питання:

1. Теоретичні основи ЭА[i].

2. Зміст і завдання АХД.

3. Джерела ЭА.

4. Метод ЭА. Основ. технічні прийоми.

Економічний аналіз- вивчає процес производ-ва як у micro, і на макро ур-не. Макро ур-нь - область дей-вия економіки загалом, всього нар.хоз-ва. Micro ур-нь - область деят-ти відділ. пр-ий, орг., объед. ЭА предшес-ет планування.

Предмет ЭА на micro уров.- фінансова і Х-Д підприємств, орг, объед, все господарські процеси склад-ся під впливом обектив. і субъектив. чинників.

Завдання ЭА: скласти цільну картину з различ даних, явищ і фактів, виявити властиві тенденції і запропонувати оптимальні рішення. У системі експлуатувати. об'єктом ЭА явл. ХД[ii]. ЭА изуч. стоим-ые процеси. На стр-ру ЭА впливає завдання кіт. ставит-ся перед дослідником, але спочатку необхідно розмежувати чинники завис-ти і незав-ти. Модель факторной системи має логич-ки, граф-ки, матем-ки. Форми ЭА:

- Опр. конкретних завдань аналізу об'єктів

- Встановлення причинно-наслідкових зв'язків і його побудова факторной системи

- Вибір прийомів кількісного виміру

- Встановлення та напрямів і впливу чинників не загальна результат

- Варіант оптимізації

Основ завдання ЭА пред-ий: обгрунтування плану, оцінка рез-ва діяльності, виявлення тенденцій, прогнозування рез-ов д-ти, оцінка использов-ия ресурсів немає і рівня орг. пр-ва, оцінка рівня праці та управління. Дієвість ЭА закл. у викритті резервів, тобто. можливостей max-го повів. ефективності з урахуванням НТП. На його проведення необход. жорстка й послед-ая орг., тобто. організація дій зі урахуванням поставленої мети.

Етапи проведення ЭА:

1)Подготовительный – складання програми А., добір инфы і практичне використання результатів, сост-ся графіків, опр. склад учасників, методика провед-ия і знаходять способи оформлення результатів.

2)Аналитический - опр. відхилення від плану, впливом геть нього різних чинників, сост-ий анал. табл, використовується все методу ЭА.

3)Заключительный – узагальнення результатів, опр. висновків, і ув'язнення й проводиться синтез фактів єдине ціле. Усе це оформляється як отч., документів, записок, довідок.

Критерії класифікації видів ЭА та його види:

1)Виды системам управління хоз.д-тью.

- прогнозний (перспективний) – мета опр. досягнення плану. Проводиться за умов невизначеності та за його проведенні використовується метод екстраполяції, експертної оцінки й математичного моделювання.

- поточний – вивчає результати справжнього періоду й у ньому використовуються звіти).

- оперативний – під час виробничого процесу може бути при оперативному плануванні і свідомому урахуванні.

2)Объекты управління.

- етап попереднього діяти.

- етап оперативно керувати чи орг-ции.

- етап заключ. діяти. чи функціонування.

3)Взаимосвязанные функцион-ые частини А.

- технико-эк. А – оцінка успіхів у зв'язку з рівнем розвитку ентеепу та ефективності роботи.

- функціонально эк (здійснюється з метою зниження с/сти прод-ии, і опр. замова. формир-ия витрат у пр-е) А

- соц-эк. А – дає оцінку роботи колективу та вплив внутрішніх відносин виробництва.

- эк.-экологич.А – опр. зв'язку з навколишнім середовищем і баланс природний.

4)Уровни і цьогорічні масштаби управління.

- народно-хоз.А,

- міжгалузевий А,

- галузевої А,

- внутриот-вой А.

По содер-ию питань Можливо:

1) Комплексным.

2) Локальным.

3) Тематическим.

Необхідною умова проведення аналізу явл. достатність і повнота инфы. У її нестачі чи недостовірності результат АХД буде хибний, що воно потягне у себе неправильні рішення і деякі висновки. З допомогою АСУ цю инфу шифрують, та був обробляють. Эк. инфа вкл.: планову, нормативну, звітну і дисконтну. Джерела инфы:

облікові док-ты (кв. і рік бух. звітність, отч. податкової органів держкомстат, баланси підприємства Ф-1,2,3.)

не облікові док-ты (ревізії, договору, справ. листування, заявки суду, переодич-я. печатку, справоч-ки і инстр-ции).

Підготовка інформації залежить від:

1) Технічна перевірка, тобто. правильність оформл., розрахунки тощо.

2) Оценке доброякісності инфы (об'єктивність отраж-ия производ-ого процесу)

3) Встречная перевірці (Приклад: зведення з показ-ми партнера)

економічний процес вивчається рухається, а метод эк. А виражається системою параметрів у неї вкл. індукція, дедукція, аналіз політики та синтез.

Аналіз – це метод у якому явище (об'єкт) разд-ся на прості частини, і вивчається кожна частина окремо.

Синтез - изуч. разл. боку об'єкту і опр. їхня загальна основа.

Метод ЭА – це спосіб дослідження эк. і соц. д-ти предпр, использ-ся систему показ-ей і выявл зв'язок між ними. Вимоги до показників:

- би мало бути кілька приватних і одну головний (общ.) показник

- необход. достатнє у показників

- все показники повинні отраж. реал. процеси.

Результати робіт підприємства залежить від чинників, які явл. рушійними силами розвитку, тобто. існує зв'язка «фактор-результат». Ознаки классиф-ции чинників:

1) За рівнем значим-ти: чинники второстеп-ые і засад.

2) По вр-ни: посаду. і врем-ные.

3) По масштаб: общ. і специфич.

4) По хар-ру дії: об'єктив. і суб'єктивні

5) По хар-ру возд-ия на предпр: інтенсив. і экстенсив.

6) За рівнем деталізації: прості складні.

7) По способу опр.: розрахункові і прямі.

8) По дії на рез-ты: полож. й негативні.

Поняття методологія й методику.

Методологія – це як загальні поняття кіт. вкл у собі метод + знання формування объек. та її життя. Методика – сукупність конкрет. прийомів, засобів і ср-в для достиж. опр. мети. Сущ-ют 2 групи прийомів які у ЭА:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7