Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз роздрібного товарообороту умовах ринкової економіки

Сторінка 2

Підприємство забезпечує гарантований законом мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи соціального захисту працівників. Розміри оплати праці співробітників встановлено відповідно до зі штатним розкладом.

Підприємство веде бухгалтерську і статистичну звітність гаразд, встановленому законодавством РФ.

Хозяйственно-финансовая діяльність підприємства «ДЛЯ ВАС» характеризується такими даними:

РТО підприємства сягнув у 1999 р. 3105,2тыс. крб. і збільшився проти 1998 р. на 18,5%. У РТО переважну частку займають продовольчі товари. Так було в 1999 р. їх питома вага в товарообігу підприємства становить понад 90%, частку непродовольчих товарів припадає лише 6% від суми товарообігу. Серед продовольчих товарів найбільше реалізується м'ясопродуктів, ковбасних виробів, молокопродукції та інших.

Підприємство «ДЛЯ ВАС» має господарські зв'язки з багатьма постачальниками, зокрема, з Волгоградским, Волзьким, Городищенским і Палласовским м'ясокомбінатами, хлібозаводами №№ 2, 4 і шість, молочними заводами № 2 3, кондитерської фабрикою «Конфил», маргариновым заводом, маслосырбазой та інших. Загалом від цієї й інших підприємств надійшов у підприємство товарів на 3170 тис. крб. 1999 року. Обсяг товарних ресурсів збільшився проти 1998 роком на 19,3% чи 513,0 тис. крб.

За 1999 року було закуплено сільськогосподарських продуктів на 510 тис. крб., що становить 15% до спільного товарообігу підприємства, зокрема закуплено м'яса - 25 тонн, меду - 14 тонн, овочів - 7 тонн, зерна-146 тонн.

Торгівлю продовольчими і непродовольчими товару ми ведуть вісім відділів підприємства: м'ясної, ковбасні вироби, лікеро-горілчаний, соку-води, рибний, бакалійний, хлібний й відділення, тор гующий супутніми непродовольчими товарами. За обсягом реалізованих товарів найбільшими відділами є : ковбас ные вироби (річний оборот :%) тис. крб.), лікеро-горілчаний (600 тис. крб.), м'ясної і бакалійний ( по 370 тис. крб.).

Середній термін реалізації товарів у 1999 року становив 32 дня. У порівняні з 1998 роком оборотність коштів, вкладених у товарні запаси, сповільнилася на день (1998 рік - 31 день). Це вплинув погіршення фінансового становища підприємства, оскільки уповільнення оборотності товарів тягне у себе нераціональні витрати і зменшаться прибутки.

На уповільнення оборотності товарів вплинув зростання залишків товарів у підприємстві початку і поклала край 1999 року. Коли початку року сума залишків зросла на 33,8 тис. крб., то, на наприкінці року - на 63,1 тис. крб. Збільшення залишків товарів у підприємстві знижує забезпеченість роздрібного товарообігу товарними ресурсами.

Вплинув в розвитку роздрібного товарообігу підприємства надають стан, розвиток виробництва і використання матеріально-технічної бази підприємства. У 1999 було проведено реконструкцію магазину. Через війну скорочення підсобних і складських приміщень, перепланування торгового залу удалося одержати додатково 20 кв. м. торговельній площі. У 1999 торгова площа магазину становила 420 кв. м., зокрема площа торгового залу - 250 кв. м. Торговий зал і складські приміщення підприємства оснащені сучасними видами устаткування, касовими апаратами, електронними ве самі й ін.

Ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства характеризується обсягом товарообігу на 1 кв. м. торго виття площі. Це становив за 1999 рік 7,8 тис. крб., а 1998 року він дорівнював 6,6 тис. крб.

Використання матеріально-технічної бази торгівлі непосред ственно пов'язані з режимом роботи підприємства міста і, зокрема, зі сменностью його роботи, часом початку будівництва і закінчення робочого дня, часом обідньої перерви, вихідними і санітарними днями. Підприємство працює із 8 до 20 годин. Середня тривалість робочого дня становить близько 12 годин. У 1999 внаслідок простою підприємства через ремонту й інших причин тривалість робочого дні, у підприємстві знизилася на 0,1 години, у результаті втрачено товарообігу у сумі 23 тис. крб.

У підприємстві 28 людина, їх 21 є продавцями. Питома вага продавців у кількості співробітників становить 75%, У порівняні з минулим співвідношення між чисельністю продавців і адміністративних працівників змінилося користь продавців (1998 року - 74%). Зростає ефективність праці продавців. Якщо 1998 року однієї продавця доводилося 131,0 тис. крб. товарообігу, то 1999 року - 142,0 тис. крб. за рахунок зростання Ефективності праці отримано 73,3% приросту загального обсягу товарообігу, а й за рахунок збільшення чисельності продавців (екстенсивний чинник) – 26,7%

Підприємство приділяє увагу здійсненню режиму економії. Рівень витрат звернення становив 1999 р. 16,75% до товарообігу. У порівняні з минулим він знизився на 0,22% до обороту (1998 р.- 16,97% ), що дозволило рахунок цього отримати більше на 7,0 тис. крб.

Доходи підприємства від реалізованих торгових надбавок та інші позареалізаційних доходів склали 19,88% до обороту. При сформованим рівні витрат звернення (16,75% до обороту) це дало підприємству рентабельність 2,85% до обороту. За 1999 р. підприємство одержало прибутку 88,5 тис. крб. На її збільшення вплинули зростання обсягу товарообігу, зростання підприємства й відповідне зниження рівня витрат звернення з підприємству.

За даними бухгалтерського балансу підприємства на 1 січня 2000г.активы підприємства «ДЛЯ ВАС» склали наприкінці року 442,9 тис. крб. Протягом року вони зросли на 140,9 тис. крб.

Збільшення валюти балансу свідчить про розширення господарського обороту, обсягів торгової діяльності. Це збільшення сталося, переважно, рахунок приросту оборотних активів на 108,6 тис. крб. Недвижимое майно зросла протягом року на 32,3 тис. крб.

На 1 січня 2000 р. в підприємства відсутні збитки (розділ III активу балансу).

Збільшення майна підприємства забезпечене з допомогою зростання соб ственного капіталу. Сума позикового капіталу протягом року знизилася з 41,8 тис. крб. початку року по 18,8 тис. крб. наприкінці року. Це зниження стало наслідком скорочення дорогих короткострокових креди тов банку та кредиторської заборгованості на 46,2 тис. крб.

На початку року підприємство «ДЛЯ ВАС» відчувала не статок власних оборотних засобів, але натомість предприня тых заходів щодо залучення коштів досягнуть надлишок засобів у обігу залишалися і 39,4 тис. крб. Це для погашення банківських кредитів.

Здатність підприємства своєчасно погашати свої зобов'язання характеризується його ліквідністю. За даними підприємства можна сказати, що баланс наприкінці року є ліквідним, оскільки кожна група активу покриває порівняний з ній групу пасивних зобов'язань підприємства. Підприємство є платоспроможним і кредитоспроможним.

Аналіз роздрібного товарообігу ТОВ «ДЛЯ ВАС»

· за періодами

Основним виглядом діяльності индивидуально-частного предпри ятия «ДЛЯ ВАС» є роздрібна торгівля. Розвиток роздрібної реалізації товарів підприємства протягом останніх 3 роки ха рактеризуется такими даними:

Таблиця 1

Динаміка роздрібного товарообігу ООО«ДЛЯ ВАС» за 1997-1999 рр.

Роки

Фактичний роздрібний товарообіг (тис. крб.)

Цепные темпи зростання товарообігу, %

Базисные темпи зростання товарообігу, %

У діючих цінах

У порівняних цінах

У діючих цінах

У порівняних цінах

У діючих цінах

У порівняних цінах

1

2

3

4

5

6

7

1997

2141,5

2141,5

100,0

100,0

100,0

100,0

1998

2620,7

2176,6

122,4

101,7

122,4

101,7

1999  

3105.2  

2227,5  

118,5  

102,3  

145,0  

104,0  


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7