Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз роздрібного товарообороту умовах ринкової економіки

Реферат: Аналіз роздрібного товарообороту умовах ринкової економіки

Зміст роботи:

1. Завдання аналізу роздрібного товарообігу ТОВ «ДЛЯ ВАС» за умов ринкової економіки. Джерела економічної інформації для аналізу.

2. Коротка характеристика господарську діяльність ТОВ «ДЛЯ ВАС»

3. Аналіз роздрібного товарообігу ТОВ «ДЛЯ ВАС»

· за періодами

· по відділам

· з груп

4. Факторний аналіз загального роздрібного товарообігу.

5. Висновки і щодо розвитку роздрібного товарообігу і збільшення його обсягу.

1. Завдання аналізу роздрібного товарообігу ТОВ « ДЛЯ ВАС» за умов ринкової економіки. Джерела економічної інформації для аналізу.

Роздрібний товарообіг належить до найважливіших показників плану економічного та розвитку. Він впливає як у виробництво, і споживання. Від ступеня виконання плану товарообігу залежить виконання касового плану Державного Банку РФ.

Роздрібний товарообіг за складом перестав бути однорідним. У його складу входять сума продажу товару населенню через роздрібну мережу й українські підприємства комунального харчування, а як і продажу товарів підприємствам, установам та організаціям. Більшість роздрібного товарообігу безпосередньо з особистим споживанням і купівельними фондами населення.

У динаміці роздрібного товарообігу висвітлюються систематичний зростання виробництва, з одного боку, безперервний підйом, добробут культури населення – з іншого. Він надає також великий вплив попри всі кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і закупівельних організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать також такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і культурний рівень витрат звернення, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансове становище підприємств та інших. Важливе значення у виконанні і перевиконання планів товарообігу, вишукуванні резервів з його збільшення, поліпшенню обслуговування населення має систематичний контроль і ретельний аналіз цих планів.

До завданням аналізу роздрібного товарообігу ставляться: контролю над виконанням плану роздрібного товарообігу за загальним обсягу і з товарних груп; оцінка виконання плану з підприємствам, і організаціям, які входять у цю систему; вивчення ритмічності виконання плану роздрібного товарообігу як загалом у системі, і на організації і підприємствам; вивчення динаміки роздрібного товарообігу за кілька років; виявлення змін, які у обсязі і структурі товарообігу, товарних запасів і вступі товарів; визначення ступеня охоплення купівельних фондів населення, котрий обслуговується даної торгової організації, або підприємством; розтин вивчення причин, сприяють виконання чи, навпаки, гальмують виконання плану товарообігу; вивчення якості обслуговування населення; виявлення внутрішніх резервів й розробка заходів із усунення виявлених недоліків, подальшому збільшення товарообігу і поліпшення обслуговування населення.

Для аналізу роздрібного товарообігу використовуються: даних про соціально-економічних показниках району діяльності організацій та підприємств (чисельність і структура населення, їх грошові і купівельні фонди й ін.); плани, составляемые самими організаціями та підприємствами; дані бухгалтерської, статистичної і оперативної звітності; первинні документи, товарно-грошові звіти і учётные регістри, відбивають рух товарів; інвентаризаційні опису товарів; акти документальних ревізій, обстежень та інших.

Аналіз виробляється шляхом розрахунку різних показників, які можна згрупувати за такими ознаками: вартісні і натуральні, кількісні і якісні, об'ємні і удільні.

Особливо широко при економічному аналізі застосовуються вартісні показники. Найважливішим таким показником є обсяг товарообігу підприємств і закупівельних організацій.

У вартісному вираженні також визначено реалізація товарів у асортименті, за формами і методам торгівлі, за групами покупців тощо. вартісні показники основними при оцінки виконання плану роздрібного товарообігу (надалі РТО).

Для характеристики РТО окремих сторін діяльності торгових підприємств, поглиблення аналізу застосовуються натуральні показники. у зв'язку з тим, що у останнім часом з'явилося багато бухгалтерських програм, що дозволяють вести облік як і суммовых, і у натуральних показниках стало легко застосовувати ці показники у аналізі.

Кількісні показники використовуються при характеристиці окремих сторін діяльності торгового підприємства міста і організації. До них належать: обсяг РТО окремих магазинів, торгових підприємств і закупівельних організацій; залишки товарів початку і поклала край періоду; надходження товарів хороших і т.п.

Дуже важливий значення в аналізі має показники, що характеризують якість роботи торгових підприємств. До них належать: відсоток виконання плану РТО; показники його ритмічності і динаміки; застосування прогресивних форм і методів обслуговування населення; охоплення грошових доходів населення і купівельних фондів населення роздрібним товарообігом і т.ін.

Объёмные і удільні показники широко застосовуються під час аналізу РТО. До объёмным показниками належить РТО загалом системі, а до питомим – рівень товарообігу окремих підприємств та організацій у загальному обсязі товарообігу, товарообіг однієї продавця, однією кв. м. , товарообіг душу населення і т.ін.

У процесі аналізу РТО застосовують систему показників, основі яких дається характеристика виконання плану РТО, виявляються резерви збільшення товарообігу і поліпшення якості торгового обслуговування.

2. Коротка характеристика господарську діяльність ТОВ «ДЛЯ ВАС»

«ДЛЯ ВАС» - суспільство з обмеженою відповідальністю, учреждённое кількома фірмами: «Криэйтор», «Интеркурортстаил» і фірмою «Морс», яка була за адресою: р. Волгоград – 66 вул. Леніна, 20 підприємство є юридичною особою. Зареєстровано адміністрацією центрального району р. Волгограда 7 лютого 1994 р. за № 666к.

Підприємство має круглу печатку із зазначенням свого повного найменування, а як і штампи, бланки і расчётный рахунок, відкритий Комерційному Банку «Кор».

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом, створеним для продукції, виконання робіт і надання послуг у цілях задоволення суспільних потреб й отримання прибутку.

Підприємство здійснює своєї діяльності відповідно до Статутом і законодавством РФ.

Підприємство самостійно здійснює своєї діяльності, розпоряджається свою продукцію, отриманої прибутком, що залишилася у його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Основним виглядом діяльності підприємства є оптова і роздрібна торгівля.

Підприємство укладає угоди (договори, контракти) із багатьма підприємствами р. Волгограда й області про поставки товарів народного споживання. Підприємство може закуповувати товари в різних російських юридичних і фізичних осіб.

Джерелами формування фінансових результатів підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних паперів.

Підприємством управляє – Уксусов Сергій Вікторович обраний загальними зборами засновників.

На підприємстві созданны такі фонди: статутний, соціального розвитку, резервний та інші фонди загального користування та спеціального призначення. Підприємство має самостійний баланс, де відбивається його майно. Майно підприємства складається з основних та оборотних засобів, і навіть інших матеріальних й фінансових цінностей.

Управління діяльністю підприємства здійснюється його власником, що є директором підприємства. Директор самостійно визначає структури управління підприємства міста і формує штати.

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7