Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз прибутку АТ «Саранский хлібокомбінат»

Реферат: Аналіз прибутку АТ «Саранский хлібокомбінат»

Зміст.

З.

Запровадження 5

1. Теоретичні основи організації прибутків і рентабельності

1.1 Прибуток і рентабельність та його економічна

сутність 7

1.2 Економічні чинники, що впливають величину прибутків і рентабельності 13

2. Аналіз прибутків і рентабельності (з прикладу підприємства АТ «Саранский хлібокомбінат»)

2.1 Факторний аналіз прибутків і рентабельності

на АТ «Саранский хлібокомбінат» 18

2.2 Аналіз і розподілу і використання прибутку 27

3. Шляхи поліпшення використання прибутку

і збільшення рентабельності для підприємства

3.1 Шляхи поліпшення і розподілу і використання прибутку на умовах ринкової економіки 31

3.2 Шляхи і нові методи збільшення рентабельності на АТ «Саранский хлібокомбінат» 32

Укладання 35

Список використаної літератури 37

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Головне завдання підприємства у умовах ринкової економіки є всемірне задоволення потреб народного господарства і громадян, у його продукції, роботи та послуги з високими споживчими властивостями і якістю при мінімальних витратах, збільшення внеску до прискорення соціально-економічного розвитку. Для своїм головним завдання підприємство забезпечує зростання прибутку.

Прибуток першорядне стимулом до створення нових, або розвитку які діють підприємств. Можливість одержання прибутку спонукає людей шукати більш ефективних способів поєднання ресурсів, винаходити нові продукти, куди може виникнути попит, застосовувати організаційні і технічні нововведення, які обіцяють збільшити ефективність виробництва. Працюючи прибутково, підприємство вносить свій внесок у економічного розвитку суспільства, сприяє створенню й примноження громадського багатства та зростання добробуту народу.

Прибуток — багатозначна економічна категорія. Від глибини її пізнання і раціональності використання залежить ефективність комерційного розрахунку, ціноутворення та інших економічних важелів господарювання. Будучи джерелом виробничого та розвитку, прибуток посідає чільне місце у забезпеченні самофінансування підприємств і об'єднань, можливості яких багато чому визначаються тим, наскільки доходи перевищують витрати.

Тема прибутків і рентабельності особливо гостра для російських підприємств, оскільки затяжний економічну кризу, складовими якого є високі податків і неплатежі, значно знецінюють одержувані прибутки. До того ж опинившись із початку реформ за умов “вільного економічного плавання”, підприємства не можуть покластися на державну підтримку, вони більше діють у умовах самооплатності та самофінансування.

Реальний стан економіки сьогодні таке, що з усіх можливих джерел інвестування, реальним підприємствам залишається тільки акціонування і частини прибутку (оскільки амортизаційні відрахування сьогодні не на інвестиційні мети, а банківський кредит поки що недоступна, через високі відсоткові ставки).

У результаті вище переліченого, аналіз прибутку для підприємства сьогодні стає надзвичайно актуальним. Аналіз прибутку дає змоги виявити основні чинники його зростання, ефективне використання ресурсів, потенційні можливості підприємства, і навіть визначити вплив зовнішніх й міністр внутрішніх чинників на розмір прибутку, порядок її розподілу.

Мета цієї роботи — аналіз прибутків і рентабельності підприємства у умовах ринкової економіки. Об'єктом дослідження є АТ ”Саранский хлібокомбінат”. Досягнення цього вирішити такі:

· вивчити прибуток економічного категорію, виявити сутність, функції й ті види прибутку;

· визначити основні показники прибутків і рентабельності, їх роль і значення щодо оцінки ефективності діяльності підприємства;

· виявити основні економічних чинників, що впливають показники прибутків і рентабельності на АТ “Саранский хлібокомбінат”;

· проаналізувати розподіл і прибутку, визначити шляхи підвищення рентабельності на АТ “Саранский хлібокомбінат”.

У цьому роботі використана бухгалтерська звітність підприємства дев'ять місяців 2000 і 1999 років; постанови і законодавчі акти уряду РФ і РМ; роботи російських економістів на тему.

1. Теоретичні основи організації прибутків і рентабельності

1.1. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ТА ЇХНІ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими є показники прибутку, що у умовах ринкової економіки лежить в основі економічного розвитку підприємства.

Прибуток це грошовий вираз більшості грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-який форми власності (18, з 37).

Як найважливіша категорія ринкових відносин, прибуток ви полняет певні функції.

По-перше, прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. вона є показником, найповніше відбиваючим ефективність виробництва, об'єм і якість вироблену продукцію, стан продуктивність праці, рівень собівартості. Показники прибутку є найважливішими оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих засобів і дохідність капіталовкладень у активи підприємства. Прибуток надає також стимулюючий вплив зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва.

По-друге, прибуток має стимулюючої функцією. Її зміст у тому, що прибуток водночас є фінансовим результатом і основний елемент фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманої прибутком. Частка чистий прибуток, що залишилася у розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою на фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного та розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників (3, з. 13).

Зростання прибутку визначає зростання потенційні можливості підприємства, підвищує ступінь його ділову активність, створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, вирішення питань соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Вона дозволяє здійснювати капітальні вкладення виробництво (цим розширюючи і оновлюючи його), впроваджувати нововведення, вирішувати соціальні проблеми для підприємства, фінансувати заходи щодо його науково-технічному розвитку. До того ж прибуток є важливий чинник щодо оцінки потенційним інвестором можливостей компанії, служить показником ефективне використання ресурсів, тобто. необхідна з оцінки діяльності фірми і його можливостей у майбутньому.

По-третє, прибуток одна із джерел формування бюджетів різних рівнів. Вона вступає у бюджети податків поряд із іншими дохідними надходженнями використовується на фінансування і задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх можливостей, державних інвестиційних, соціальних та інших програм, бере участь у формуванні бюджетних і благодійницьких фондів. за рахунок прибутку виконується також певна частина зобов'язань підприємства до бюджету, банками, іншими підприємствами і міжнародними організаціями (17 з. 44).

Многоканальное значення прибутку посилюється переходити економіки держави щодо основи ринкового господарства. Річ у тім, що акціонерне, орендне, приватне або інший форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і вправі вирішувати які цілі у яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань. Прагнення отримувати прибутки орієнтує товаропро изводителей збільшення обсягу виробництва, потрібної споживачеві, зниження витрат за виробництво. При розвиненою конкуренції цим досягається як мета перед принимательства, а й задоволення громадських потреб ностей. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту сто имости, створює стимул для інвестування на ці сфери.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11