Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз оптового товарообігу

Реферат: Аналіз оптового товарообігу

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сутність оптової торгівлі. - 2-

2. Роль і функції оптової торгівлі. - 3 -

3. Аналіз реалізації товарів та послуг оптовими

підприємствами. - 6 -

4. Аналіз виконання плану і динаміки оптового

товарообігу. - 9 -

5. Особливості аналізу впливу чинників виконання

плану і надасть динаміки товарообігу. - 12 -

6. Оперативний аналіз поставки товарів хороших і оптового

товарообігу. - 14 -

7. Таблиця №1 «Аналіз виконання плану

Товарооборота за видами продажів». - 16 -

8. Таблиця №2 «Аналіз оптового товарообігу». - 17 -

9. Таблиця №3 «Аналіз виконання плану

надходження за джерелам». - 18 -

10. Таблиця №4 «Динаміка якісних

показників торгової діяльності» - 20 -

1. Сутність оптової торгівлі.

Оптова торгівля надає послуги виробникам товарів хороших і роздрібній торгівлі. Через війну її діяльності товар наближається до споживача, але не потрапляє у сферу особистого споживання.

Найважливіше завдання оптової торгівлі – планомірно регулювати товарне пропозицію до відповідності зі попитом. Об'єктивна можливість успішно виконати завдання обумовлена проміжним становищем оптової торгівлі: у ній концентрується значної частини товарних ресурсів, що дозволяє не обмежуватися операціями пасивного характеру, а активно проводити сферу виробництва, роздрібну торгівлю і крізь неї – на сферу споживання.

Оптова торгівля як жоден інший ланка, що з реалізацією товарів, здатна активно регулювати регіональні і галузеві ринки рахунок накопичення та переміщення товарів. Цей новий напрям праці та має зайняти що б місце в усій діяльності. Оптові підприємства покликані удосконалювати звенность товароруху, розвивати централізовану постачання та кільцевої завезення товарів. Нині поруч із позитивним у діяльності оптових підприємств наявні істотні недоліки. Нерідко порушуються терміни поставки товарів, порушуються договірні зобов'язання в обсягу, асортименту і якістю поставлених товарів.

Від роботи оптової торгівлі великою мірою залежить ефективність функціонування всього народногосподарського комплексу, збалансованість внутрішнього ринку, задоволення зростаючих потреб людей. У умовах господарювання сфера оптової торгівлі буде набагато розширено. Посилення ролі товарно-грошових відносин пов'язано лише з розвитком оптової торгівлі предметами споживання, але й переходів до оптову торгівлю засобами виробництва. Ці дві форми станоятся найважливішими каналами планомірного руху матеріально-технічних і товарних ресурсів.

Основний показник господарської деятельногти підприємств і закупівельних організацій оптової торгівлі – оптовий товарообіг. Він є продаж товарів народного споживання і виробничого призначення для наступної реалізації населенню, і навіть поставку для позаринкових споживачів й експорту. Оптовий товарообіг відбиває перехід товарів зі сфери виробництва, у сферу обігу євро і їх рух всередині сфери звернення. Його обсяг, структура, види й форми товароруху визначають інші найважливіших показників господарську діяльність.

Основна мета аналізу торгової діяльності оптових підприємств – виявлення, вивчення і мобілізація резервів розвитку товарообігу, поліпшення обслуговування покупців, вдосконалення товароруху. У процесі аналізу треба дати оцінку виконання планів оптового товарообігу і постачання товарів покупцям; вивчити у поступовій динаміці; виявити і виміряти вплив чинників в розвитку оптового товарообігу; вивчити причини недоліків у торгово-комерційного діяльності, якщо вони є, розробити і заходи для їх усунення та попередження; визначити стратегію і тактику маркетингової діяльності оптового підприємства. Аналіз має виявити, як оптове підприємство у свою господарську діяльності враховує соціально-економічному розвитку котрий обслуговується регіону, виробничі можливості промислових підприємств та інших постачальників, наявність в них товарних ресурсів, обсяг і структуру гаданого надходження товарів з регіонів республіки, близького і далекого зарубіжжя.

2. Роль і функції оптової торгівлі.

Оптова торгівля грає істотну роль системі економічних перетинів поміж районами країни, галузями виробництва, виготовлювачами товарів хороших і роздрібної торгівлею. Напр., закуповуючи у колгоспів і радгоспів лён і реалізуючи його підприємствам текстильної промисловості, оптової торгівлі стає ланцюгом між сільське господарство і промисловістю. Подальше рух виробленої тканини, зокрема поставки її швейникам, також обслуговується оптової торгівлею. Тим самим було вона з'єднує текстильну і швейну галузі. Нарешті, продаючи роздрібній торгівлі готовий одяг, підприємства оптової торгівлі підтримують зв'язок між легкої промисловістю і торгівлею.

Здійснюючи господарські в зв'язку зі промисловістю і сільське господарство, оптової торгівлі виступає замовником товарів народного споживання, у її функції входять закупівля і завезення товарів - від підприємств-виготовлювачів. Слід зазначити, що вона покликана активно втягувати до товарообігу місцеві товарні ресурси, і проводити децентралізовані закупівлі товарів із джерел. Організовуючи завезення товарів, торгівля контролює, дотримується чи промисловість договірні зобов'язання з постачання товарів відповідного асортименту і забезпечення якості, суворо у зумовлені терміни. На складах оптових підприємств закуплені товари разбраковываются, уцениваются у випадку їхньої невідповідності запитам покупців, зниження споживчих якостей.

Оптова торгівля може і має активно проводити обсяг і асортимент готової продукції, вимагати заміни випуску товарів, не було попиту, на товари, потреби у яких задовольняються в повному обсязі, домагатися поліпшення якості і асортименту виробів. Оптова торгівля проти неї припиняти приёмку й повертатимуть промисловості товари низьку якість, що заставляетпромышленные підприємства поліпшувати їхні споживчі властивості.

Щоб целеноправлено впливати зміну торгової кон'юнктури, оптової торгівлі повинна мати даними стану війни і перспективних змінах ситуацій на галузевих і регіональних ринках, досліджувати й прогнозувати попит населення, уявити про можливості постачальників.

Роль оптової торгівлі передбачає її активну участь у забезпеченні стійкою реалізації товарів споживачам. Підприємства оптової торгівлі контролюють повноту асортименту в українських магазинах обслуживаемой зони, домагаючись постійного наявності у продажу товарів, наявних на яких складах, беруть участь що з промисловістю в рекламних заходах, організують перепродаж зайве закуплених магазинами товарів у інші райони, де на кількох неї лише попит.

На макрорівні оптової торгівлі виконує різні ринкові функції:

· інтегруючу – щодо забезпечення взаємозв'язку між партнёрами-производителями, продавцями і покупцями – по віднайденню оптимальних каналів збуту;

· оцінну – з визначення рівня суспільно-необхідних витрат праці через ціноутворення;

· організуючу і регулюючу – щодо забезпечення раціонального побудови і гармонійного функціонування економічної системи з допомогою імпульсів, стимулюючих структурні зміни.

Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні у різноманітні подфункции чи функції оптових торгових підприємств, у тому числі може бути такі:

~ функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву;

~ функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів;

~ функція формування запасів для страхування змін попиту товари;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6