Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз обсягу, динаміки, структури та швидкості товарообороту торговому підприємстві

Реферат: Аналіз обсягу, динаміки, структури та швидкості товарообороту торговому підприємстві

Зміст.

Запровадження.

Глава 1. Сутність і аналіз товарообігу.

1.1. Сутність товарообігу підприємства.

1.2. Класифікація товарообігу підприємства міста і характеристика його окремих видів.

1.3. Аналіз обсягу, динаміки, швидкості і структури товарообігу підприємства.

Глава 2. Аналіз роздрібного товарообігу магазину «ВІЗИТ»

Висновки.

Список використовуваної літератури.

Запровадження.

Товарообіг належить до найважливіших показників плану економічного та розвитку. Він впливає як у виробництво, і споживання.

Роздрібний товарообіг за складом перестав бути однорідним. У його складу входять сума продажу товару населенню через роздрібну мережу й українські підприємства комунального харчування, а як і продажу товарів підприємствам, установам та організаціям. Більшість роздрібного товарообігу безпосередньо з особистим споживанням і купівельними фондами населення.

У динаміці роздрібного товарообігу висвітлюються систематичний зростання виробництва, з одного боку, безперервний підйом, добробут культури населення – з іншого. Він надає також великий вплив попри всі кількісні і якісні показники роботи торгових підприємств і закупівельних організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать також такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і культурний рівень витрат звернення, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансове становище підприємств та інших. Важливе значення у виконанні і перевиконання планів товарообігу, вишукуванні резервів з його збільшення, поліпшенню обслуговування населення має систематичний контроль і ретельний аналіз цих планів.

До завданням аналізу роздрібного товарообігу ставляться: контролю над виконанням плану роздрібного товарообігу за загальним обсягу і з товарних груп; оцінка виконання плану з підприємствам, і організаціям, які входять у цю систему; вивчення ритмічності виконання плану роздрібного товарообігу як загалом у системі, і на організації і підприємствам; вивчення динаміки роздрібного товарообігу за кілька років; виявлення змін, які у обсязі і структурі товарообігу, товарних запасів і вступі товарів; визначення ступеня охоплення купівельних фондів населення, котрий обслуговується даної торгової організації, або підприємством; розтин вивчення причин, сприяють виконання чи, навпаки, гальмують виконання плану товарообігу; вивчення якості обслуговування населення; виявлення внутрішніх резервів й розробка заходів із усунення виявлених недоліків, подальшому збільшення товарообігу і поліпшення обслуговування населення.

Глава 1. Сутність і аналіз товарообігу.

1.1. Сутність товарообігу підприємства.

Основний масив матеріальних благ, що використовуються особистих потреб, населення отримує через торгівлю. Количественная і якісна характеристики товарної маси, яка переходить зі сфери виробництва, у сферу споживання, відповідно закону товарного обороту, віднаходить своє відображення за показниками товарообігу.

Загалом контексті під товарообігом розуміють продаж товарів масового споживання і надання платних торгових послуг населенню задоволення особистих потреб у обмін його доходи або іншими підприємствами – для подальшої переробки або продажу. Економічні відносини, пов'язані з обміном коштів на товари, відбивають економічну сутність товарообігу.

Значення товарообігу необхідно розглядати лише на рівні держави й лише на рівні конкретного торгового підприємства (рис. 1.1.)

Рис. 1.1. «Значення показника товарообігу лише на рівні держави й окремого торгового підприємства»

 

Обсяг і структура товарообігу

 
             
 

На рівні держави

 

На рівні підприємства

 
     
         
 

Показник соціально-економічного розвитку (регіону)

 

Економічні передумови одержання потрібного обсягу прибутку і прибутку

 
     
         
 

Показник обсягу діяльності підприємства міста і матеріалізації покупних фондів населення

 

Чинник формування ресурсного потенціалу підприємства

 
     
         
 

Індикатор життя населення

     
       
         
 

Показник стану грошового обороту

     
       

На рівні значення показника «об'єм і структура товарообігу» ось у чому:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9