Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актуальні питання маркетингу

Реферат: Актуальні питання маркетингу

За майже столітню історію як академічної дисциплины1, маркетинг придбав на сьогодні риси логічно послідовної, прозорою і зрозумілою стрункої області знань економіки. Наприкінці ХХ століття по маркетингу опубліковано, очевидно, найбільша кількість монографій, і навчальних посібників тоді як іншими найважливішими напрямами економічної науки. Це можна пояснити, як величезним прикладним значенням маркетингу, які забезпечують економістів-практиків конкретним інструментарієм для розробки, поступу та поширенню товарів кінцевого споживача; і широкої відкритістю маркетингу на впровадження передових наукових досягнень, дозволяють экономистам-исследователям формувати нові, цікаві алгоритми маркетингової діяльності.

Для легкого засвоєння стрункого алгоритму маркетингової діяльності уведено поняття «микс-маркетинг», у тому числі у собі «4Р» (Place, Product, Price, Promotion), який за додаванні таких основних розділів маркетингу, як «Маркетингові дослідження», «Вибір цільового ринку» і «Стратегічне планування маркетингу» є сім окремих розділів (рис. 1) .

На наведеному малюнку розділ «Просування» розбитий чотирма виду просування товарів: рекламу, персональні продажу, стимулювання збуту процес формування суспільної думки — внаслідок особливої практичної значимості і розробленість саме цього розділу маркетингу. Слід зазначити циклічність маркетингової діяльності, бо за практичне застосування кожен розділ маркетингу може інформативне збагачуватися від результатів попередніх розділів й у своє чергу, бути підвалинами розвитку наступних розділів.

Незважаючи па видиму розробленість основних розділів маркетингу, докладний науковий підхід дає змогу виявити значні прогалини у наших знаннях про можливості даній економічній дисциплины3.

Отже, метою справжньої роботи є підставою выявленние найактуальніших питань маркетингу, потребують більш обґрунтованої та конкретної проробки в економічних дослідженнях.

Виявлення проблематики

Для виявлення проблематики маркетингу доцільно використовувати

У 1905 року У. Креузи прочитав курс «Маркетинг товарів» в Пенсільванському університеті США.

Таке розподіл маркетингу простежується у багатьох монографіях, див. наприклад: Котлер Ф. Основи маркетингу. — М.: Прогрес, 1990; Еванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. — М.: Економіка, 1993; Основи підприємницької діяльності / Під ред. В.М. Власовой. — М.: Фінанси і статистика, 1994.

Необхідність написання цієї статті обумовлена також практичним досвідом автора по управлінському консультуванню керівників фірм.

метод накладення послідовних етапів здійснення маркетингової діяльності на згадані вище розділи. Этапами конкретної діяльності, очевидно, може бути: планування, збір даних, облік закономірностей, облік виявлених раніше ефектів, математичне і економічне моделювання, і навіть оцінка ефективності діяльності.

Під закономірностями слід розуміти довгострокові і усталені тенденції причинно-наслідкових зв'язків цього виду діяльності, а під ефектами — емпірично виявлені, короткострокові слідства конкретних практичних дій.

Розподіл на «математичне» і «економічне» моделювання є досить умовним і продиктовано лише ступенем абстрагування від економічних посилок. У цьому економічне моделювання, передбачає виявлення конкретних економічних дій, тоді як математичне моделювання задає лише орієнтири на подальше прийняття управлінські рішення.

Через війну зіставлення розділів маркетингу з етапами теоретичної і з практичної діяльності то, можливо виявлено значну кількість питань, які одержали належного відображення у сучасній економічної літературі (див. табл.). Розглянемо опікується цими питаннями докладніше, попутно зазначаючи і досягнення сучасного маркетингу. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження — це збирання та аналіз даних із метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових решений4. Отже, маркетингові дослідження є підвалинами початку будівництва і формування маркетингової діяльності.

На цей час розроблено задовільні схеми маркетингових досліджень, які включають розробку концепції дослідження, здобуття влади та аналіз емпіричних даних, формулювання основних выводов5. Понад те, є окремі алгоритми досліджень товарної і фірмової структури ринку, вивчення споживачів.

Маркетинг / АН. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, СА. Красильников та інших.; Під ред.^А-Н. Романова. — М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1996. З. 48.

Маркетинг вибір кращого рішення / Е.П. Голубков, О.Н. Голубкова, В.Д. Секерин. — М.: Економіка, 1993. З.

30.Актуальні питання маркетингу

Розділи Етапи  

Маркетингові дослідження  

Вибір цільового ринку  

Розробка товару  

Ціноутворення  

Збут товару  

Реклама  

Персональні продажу  

Стимулювання збуту  

Формування суспільної думки  

Розробка громадської стратегії  

Планування  

Схема дослідження  

9  

Схема розробки товару  

Схема ціноутворення  

9  

Планування реклами  

Алгоритми продажу  

9  

9  

9  

Збір даних  

Первинні і вторинні джерела  

Первинні і вторинні джерела  

Тестування  

Аналіз попиту й пропозиції  

Аналіз попиту  

9  

Аналіз попиту й пропозиції  

9  

Первинні і вторинні джерела  

Стратегічний маркетинговий аналіз  

Закономірності  

9  

?  

9  

Стратегії ціноутворення  

Закон попиту й пропозиції  

Правила реклами  

Закон персональної продажу  

Правила р_аботы з ЗМІ  

9  

9  

Ефекти  

9  

Игнорированного сегмента, обманливості розміру  

Психофизиологические ефекти  

Дискримінація, диференціація  

Ефект заміщення, ефект доходу  

Позиционированный, контрасту, злиття, освіти  

Ефекти торгового агента, вигідності купівлі  

Імпульсивність купівлі  

9  

9  

Математичні моделі  

Моделі поведінки покупців  

Моделі поведінки покупців  

Ринкова адекватність товару  

Моделі Еента-ельно-сти фірми  

Моделі оптимізації витрат  

Моделі відгуку  

Моделі відгуку  

Моделі відгуку  

Моделі відгуку  

Моделі прийняття рішень  

Економічні моделі  

Моделі прогнозування, імітації  

9  

Много-факторные моделі якості  

Моделі спроса-издержек  

?  

9  

9  

9  

9  

Портфельный аналіз, матриці  

Оцінка ефективності  

9  

Максимизация прибутку  

9  

Продаж товару  

Продаж товару  

9  

Продаж товару  

Збільшення обсягу продажу  

9  

Досягнення мети

ФИРМЫ  


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6