Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актуальні питання маркетингу

Сторінка 2

Напрацьовано хороший апарат з вивчення первинних і вторинних джерел маркетингової інформації. Як первинних методів збирання цих вдало застосовуються опитування, спостереження, експеримент і панель . Як джерела вторинної інформації доцільно використовувати як внутрішню інформацію фірми, і опубліковані матеріали.

Як математичних моделей маркетингових досліджень можна використовувати моделей поведінки споживачів, засновані на марківських моделях вибору торговельну марку, ггуассоновских моделях купівель і моделях поширення нових товарів, які враховують маркетингової активності підприємства міста і прогнозують лише пасивний збут нових товарів над ринком.

Як економічних моделей можуть бути запропоновані трендовые моделі прогнозування, засновані в різних гаданих аналітичних залежностях із задоволенням попиту споживачів, і навіть імітаційне моделювання, яка передбачає деяку суб'єктивну коригування виявлених залежностей.

Разом про те не вирішені такі відкриті запитання маркетингових досліджень.

(1) Не визначено закономірності і ефекти проведення маркетингових досліджень, які відбивали довгострокові причинно-наслідкові свзяи між здійсненням цих досліджень і конкретними економічними результатами діяльності прсдприяий загалом. Наприклад, чи є якась закономірність між проведенням маркетингового дослідження та підвищенням рентабельності підприємства? Наскільки доцільні витрати підприємства для проведення маркетингових досліджень?

(2) Відсутня обгрунтована методику оцінки ефективності маркетингового дослідження. Рішення окремих питань збуту з допомогою маркетингових досліджень забезпечує лише прикладні завдання конкретних фірм не може озброїти экономиста-исследователя науково обгрунтованим методом оцінки своєї діяльності.

Виявлення закономірностей і методів оцінки ефективності проведення маркетингових досліджень дозволять різко підвищити якість, надійність і достовірність прогнозованою внаслідок цих досліджень інформації.

Вибір цільового ринку

Цільовий ринок фірми — це потенційний ринок, визначається сукупністю покупців зі схожими потребами щодо конкретного товару, достатніми ресурсами, і навіть готовністю і можливість покупать2'7. Отже, вибір свого цільового ринку дозволяє підприємству сконцентрувати фінансові, матеріальні і працю на кращому напрямі дій.

Нині вибір цільового ринку грунтується, зазвичай, на виконанні трьох послідовних етапів: формування критеріїв сег-

Дихтль Є., Хершген X. Практичний маркетинг. — М.: Вищу школу, 1995. З 25.

Академія ринку: маркетинг / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар та інших. — М.: Економіка, 1993.

меитации ринку, застосування конкретного методу сегментації і позиціонування товару цьому цільовому ринку. Попри величезну розмаїтість накопичених критеріїв сегментації й можливості застосування різноманітних методів багатовимірної статистики, існуюча схема шшиирования вибору цільового ринку є надзвичайно слабкій економіці та не пропрацьованої конструкцією. Це своє чергу, породжує множинність підходів і, неоднозначність одержуваних різними дослідниками результатів.

Вибір цільового ринку, як і маркетингові дослідження, грунтуються на аналізі первинних і вторинних даних, методи збору яких задовільно опрацьовані у економічній літературі .

До досягнень сегментації ринку, безсумнівно, слід віднести виявлені ефекти игнорированного сегмента і обманливості розміру сегмента. Перший ефект свідчить, що вигідна підприємницька діяльність можлива саме у игнорированном інші учасники ринку сегменті; другий — у тому, що великий за величиною сегмент, швидше за все, невигідний у розвиток вашого бізнесу, позаяк у великому сегменті ринку вже сформована своя конкурентна структура і може бути зайняті майже всі ринкових ніш за вашим напрямку діяльності.

Як математичних моделей для вибору цільового ринку можна використовувати моделей поведінки покупців, представлені вище. Оцінка ефективності сегментації ринку, зазвичай, здійснюється за збільшення прибутку підприємства від продажу конкретних товарів цьому цільовому ринку.

Можна, проте, виділити ті етапи у виборі цільового ринку, котрі знайшли поки належного висвітлення економічної літературі.

(3)9 Відсутня обгрунтована і детальна схема вибору цільового ринку будь-якого підприємства. Така пророблена схема планування сегментації міг би включати як повні списки критеріїв сегментації і методів статистичного вибору, а й можливі альтернативи вибору місця підприємства над ринком. Як уже відзначалося вище, розробка даної схеми може забезпечити єдність методологічної бази й практичних підходів для экономистов-исследователей, які спеціалізуються у сфері маркетингу.

(4) Не виявлено закономірності у виборі цільового ринку, які б пояснити причинно-наслідкові зв'язки між обгрунтованою орієнтацією підприємства над ринком і успіхами своєї діяльності.

(5) У літературі не представлені економічні моделі вибору цільового ринку, які допомагають підприємцям, з конкретних економічних посилок, вибудовувати обгрунтовані стратегічні конструкції по позиціонуванню товару у певному сегменті ринку.

Розробка даних питань сегментації ринку дозволить значно полегшити практичну діяльність экономистов-исследователей з виявлення обгрунтованою стратегії вибору цільового ринку виробництва і визначенню ринкової ніші будь-якого підприємства.

°Кретов І.І. Маркетинг для підприємства. — М.: Финстатинформ, 1994.

У цій статті використана наскрізна нумерація для позначення недостатньо опрацьованих питань маркетингу.

Розробка товарів

Попри те що, створення нових товарів — прерогатива підрозділів НИОКР10, служба маркетингу, як інструмент контактів підприємства з ринком, відповідає за сутність розроблюваного продукту, його дизайн, упаковку й застосування їх товарної марки.

У опублікованій економічної літературі представлені хороші схеми планування розробки товару, які включають пошук ідей нових товарів, селекцію ідей, їх економічний аналіз, розвиток концепції продукту, тестування і вихід ринку, і навіть приклади практичних реалізацій подібного планирования6'11' .

Для збирання цих про утворюваному продукті можна буде застосувати різні процедури тестування, які включають тести ціни, зовнішнього вигляду, тести вражень та інших. Напрацьовано також цілком задовільний методологічний апарат з використання різних психофізіологічних ефектів на впровадження нових товарів. До таких ефектів на споживача слід віднести дії кольору, форми і матеріалу товару, естетичність продукту, відповідність його місцевим традицій та моді.

Як математичних моделей розробки товару можна використовувати аналітичні моделі ринкової адекватності товару, які становлять підсумовування творів оцінок різних споживчих властивостей запропонованого товару і лобіювання відповідних вагових коефіцієнтів даних споживчих властивостей. Як економічні моделі якості товару доцільно застосовувати багатофакторні моделі «продукт-рынок» із наперед заданими характеристиками і завдання характеристик. Такі економічні моделі дозволяють оцінити місце товару в багатомірному просторі характеристик щодо конкурентних товарів хороших і «ідеальної точки», і, визначити стратегію інновації чи розвитку існуючого товару.

За всіх напрацьованих досягненнях, у процедурі розробки товару варто виокремити такі слабкі моменти.

(6) Не виявлено закономірності розробки товару, які б відбити довгострокові причинно-наслідкові зв'язки між виявленими ідеями нових товарів хороших і їх практичної реалізацією. Можливо дані закономірності мають специфічний характер у різних галузях господарства? Позначаються чи закономірності з розробки товарів формування товарної структури ринків?


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6