Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Постаті категоричного силогізму

Сторінка 2

2) Із двох негативних посилок правильного заключния не можна.

3) Із двох стверджувальних посилок не можна отримати негативний висновок

Ці три правила є необхідними і достатніми щоб уникнути всіх неправильних силогізмів.

Іноді формулюється правило: “У силогізмі має бути три і лише три терміна.”. Вказівка цього вимога спрямоване те що, щоб уникнути помилки, що називається учетверением термінів (основана на усвідомленому чи неусвідомленому використанні явища омонімії).

До додаткових правил включають:

1. По крайньому мері одне з посилок мусить бути загальним виступом (з цих двох приватних висловлювань правильне висновок неможливо).

2. Якщо один з посилок приватна, те й висновок має бути приватним.

Особливі правила постатей

З загальних правил (вузькому теорії силогізму) та враховуючи становище середнього терміна, можна вивести такі особливі правила постатей.

Перша постать.

1) Велика посилка мусить бути загальної (А, Є);

2) Менша посилка - позитивної (A, I);

Друга постать.

1) Велика посилка мусить бути загальної (А, Є);

2) Один із посилок негативна (Є, Про);

Третя постать.

1) Менша посилка мусить бути позитивної (A, I);

2) Укладання - приватне (I, O);

Четверта постать.

1) Якщо велика посилка - стверджувальна (A, I), то менша мусить бути загальної (А, Є)

2) Якщо один з посилок негативна (Є, Про), то велика посилка мусить бути загальної (A, E);

Багато логіки вважають четверту постать штучної з тієї причини, що такий перебіг міркувань у цій фігурі не типовий на практиці ведення доказів. Але, у перших, міркування по четвертої фігурі все-таки нерідко здійснюються практично, а по-друге, для повноти теорії силогізму її слід бачити.

З правил лідерів та, природно, враховуючи загальні правила силогізму, можна вивести все правильні модуси кожної постаті. Їх буде рівно шість у кожному фігурі, загальна кількість правильних модусів в такий спосіб, 24.

Усіх можливих комбінацій посилок буде 16, бо кожен із чотирьох типів висловлювань (A, E, O, I) може з'єднуватися чи самим з собою, чи з кожним із інших трьох:

AA

EA

IA

OA

AE

EE

IE

OE

AI

EI

II

OI

AO

EO

IO

OO

Правила першої постаті вимагають виключити, по-перше, все поєднання посилок третього і четвертого шпальт, оскільки вони суперечать першого правила. По-друге, поєднання АЕ й АТ з першого шпальти суперечать другому правилу. Сочетания ЇЇ і ЕО з другого шпальти слід виключити, оскільки вони суперечать загальному правилу про неприпустимість двох негативних посилок. Залишаються поєднання АА, ЕА, АI, EI, у тому числі отримуємо модуси AAA, EAE, AII, EIO. З посилок АА і ЕА можна було одержати модуси ААI і EAO, які називаються ослабленими, бо з наведених даних посилок, ми проводимо слабші приватні укладання.

Правильні модуси першої постаті показують, що вона дає дозвіл усе чотири типи висловлювань як висновків - A(SP), E(SP), I(SP), O(SP). Тільки ця постать дає висновок A(SP), що визначає її найбільшу пізнавальну цінність, бо закони науки, наприклад, часто формулюються як общеутвердительное висловлювання. Особливістю першої постаті також і те що ній окреме питання підводиться під деяке загальний стан (закон науки, правова норма тощо.) та робиться висновок звідси приватному разі. Інакше висловлюючись, першої постаттю ми користуємося щоразу, коли ознака безлічі елементів поширюється за кожен елемент цього безлічі, а висновок про належність або приналежності цієї ознаки даному елементу безлічі ми проводимо виходячи з загального стану (закону, правил і т.п.).

Перша постать проти іншими постатями силогізму має ще й тією важливу особливість, що її модуси безпосередньо, в чистому вигляді висловлюють аксіому силогізму, яка служить підставою правильного виведення укладання з посилок. Якщо пам'ятати ставлення трьох термінів силогізму (P.S, M, P), витлумачивши їх як ставлення відповідних множин (обсягів понять), то аксіома виражається пропозицією (латів.) - dictum de omni et nullo (буквально - сказане про все й ні про один).

Перше правило другий постаті вимагає виключити все поєднання посилок з третього і четвертого шпальт. Друге правило виключає поєднання АА і АI з першого шпальти. Сочетания ЇЇ і ЕО з другого шпальти суперечать загальному правилу рівності негативних посилок і негативних наслідків. Залишаються поєднання ЕА, АЕ, EI, АТ у тому числі отримуємо модуси - EAE, AEE, EIO,AOO. З посилок ЕА і АЕ можна було одержати ослаблені модуси ЕАО і АЕО.

Як бачимо друга постать дає ґранти лише негативні укладання. Її використовують щоразу коли потрібно довести, що деякий окреме питання може бути підведено під дане загальний стан, бо виключається з багатьох предметів, яке мислиться в терміні Р.

Перше правило третьої постаті усуває другу четверту рядки наведеної таблиці. Сочетания II і OI виключаються за загальним правилом, що забороняє дві приватні посилки. Залишаються поєднання АА, IA, AI, EA, OA, EI, у тому числі, враховуючи друге правило це постаті отримуємо модуси - AAI, IAI, EAO, OAO, EIO.

Третя постать застосовується для спростування загальних тверджень. Якби, наприклад, хтось став би стверджувати що це метали тонуть у питній воді А(SP), то тут для спростування цього твердження можна побудувати такий силогізм цієї фігури: “Калий не тоне у питній воді, калій - метал. Отже деякі метали не тонуть у питній воді.”. З істинності укладення цього силогізму - O(SP) - слід неправдивість спростовуваного загального затвердження - A(SP).

Перше правило четвертої постаті виключає такі поєднання посилок - AI, II, AO. Друге правило усуває все поєднання четвертого шпальти, і навіть IE і IO з третього шпальти. Посылки ЇЇ і ЕО з другого шпальти виключаються за загальним правилом, оскільки вони обидві негативні. Отже, залишаються поєднання АА, АЕ, IA, EA, EI у тому числі отримуємо модуси - AAI, AEE, IAI, EAO, EIO. З посилок АА і ЕА не можна отримати загальне висновок, оскільки термін P.S меншою позитивної посилці буде розподілено. З посилок АЕ можна було одержати ослаблений модус АЕО.

Модусы постатей

Для полегшення запам'ятовування правильних модусів всіх фігур у ХIII столітті склали особливе мнемонічне вірш. Його слова неперекладні, та їх голосні літери позначають модуси відповідних постатей.

Перша постать

AAA - Barbara

EAE - Celarent

AII - Darii

EAI - Ferio

AAI - Barbari

EAO - Celaront

Друга постать

EAE - Cesare

AEE - Camestres

EIO - Festino

AOO - Baroco

EAO - Cesaro

AEO - Cameostro

Третя постать

AAI - Darapti

IAI - Disamis

AII - Datisi

EAO - Felapton

OAO - Bocardo

EIO - Ferison

Четверта постать

AAI - Bramantip

AEE - Camenes

IAI - Dimaris

EAO - Fesapo

EIO - Fresison

AEO - Cameno

Отже, чотири постаті мають 19 правильних модусів.

Согласные літери цих латинських слів також мають певний сенс.

Вони свідчить про ті логічні операції, з допомогою яких модуси другий, третього й четвертого постатей можна зводити до певному модусу першої постаті, у якій очевидна придатність аксіоми силогізму.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3